Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 28

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 117/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Data ogłoszenia:2008-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 28

Strona 28 z 51

I.2A.010

2B116

Systemy do badań wibracyjnych, sprzęt i komponenty z nimi związane, z tego: a. systemy do badań wibracyjnych, wykorzystujące techniki sprzężenia zwrotnego lub pętli zamkniętej, zawierające sterowniki cyfrowe, przystosowane do przyspieszenia o wartości 10 g między 20 Hz a 2 kHz, i przekazującymi siły równe lub większe niż 50 kN, mierzone na ‘stole kontrolnym’; b. sterowniki cyfrowe współpracujące ze specjalnie opracowanym oprogramowaniem do badań wibracyjnych, cechujące się „pasmem czasu rzeczywistego” powyżej 5 kHz, zaprojektowane do użytku w systemach do badań wibracyjnych, wyszczególnionych w pozycji I.2A.010.a.; c. mechanizmy do wymuszania wibracji (wstrząsarki) wyposażone, albo nie, w odpowiednie wzmacniacze, zdolne do przekazywania sił 50 kN lub większych, mierzonych na ‘stole kontrolnym’, używane w systemach do badań wibracyjnych wyszczególnionych w pozycji I.2A.010.a.; d. konstrukcje podtrzymujące próbki do badań oraz urządzenia elektroniczne, zaprojektowane do łączenia wielu wstrząsarek w system umożliwiający uzyskanie łącznej siły skutecznej 50 kN, lub większej, mierzonych na ‘stole kontrolnym’ i nadające się do użytku w systemach do badań wibracyjnych wyszczególnionych w pozycji I.2A.010.a. Uwaga techniczna: w pozycji I.2A.010 przez pojęcie „stół kontrolny” należy rozumieć płaski stół lub powierzchnię, bez uchwytów i elementów mocujących.

9.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/93

Nr

Stosowna(-e) pozycja(-e) z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

Opis

I.2A.011

2B117

Środki do sterowania sprzętem i przebiegiem procesów, różne od wyszczególnionych w pozycjach I.2A.007 lub I.2A.008, zaprojektowane lub zmodyfikowane dla zagęszczania i pirolizy kompozytów strukturalnych dysz rakietowych oraz głowic powracających do atmosfery.

I.2A.012

2B119

Maszyny do wyważania i powiązany z nimi sprzęt, z tego: UWAGA: zob. także poz. I.2A.021. a. maszyny do wyważania, posiadające wszystkie wymienione niżej cechy charakterystyczne: 1. nienadające się do wyważania wirników/zespołów o masie większej niż 3 kg; 2. nadające się do wyważania wirników/zespołów przy prędkościach obrotowych większych niż 12 500 obr./ min; 3. nadające się do korekcji niewyważenia w dwu lub więcej płaszczyznach; oraz 4. nadające się do wyważania resztkowego niewyważenia właściwego wynoszącego 0,2 gmm/kg masy wirnika; Uwaga: pozycja I.2A.012.a. nie obejmuje zakazem wyważarek zaprojektowanych lub zmodyfikowanych dla urządzeń dentystycznych i innego sprzętu medycznego. b. głowice wskaźników zaprojektowane lub zmodyfikowane do wykorzystania w maszynach wyszczególnionych w pozycji I.2A.012.a. Uwaga techniczna: głowice wskaźników określane są czasami jako oprzyrządowanie wyważające.

I.2A.013

2B120

Symulatory ruchu lub stoły obrotowe posiadające wszystkie niżej wymienione cechy: a. dwie lub więcej osi; b. pierścienie ślizgowe do przekazywania zasilania elektrycznego i/lub informacji sygnałowych; oraz c. posiadające jakąkolwiek z niżej wymienionych cech charakterystycznych: 1. posiadającymi dla dowolnej pojedynczej osi wszystkie niżej wymienione cechy: a. zdolność do tempa obracania równą 400 °/s lub większego albo 30 °/s lub mniejszego; oraz b. rozdzielczość tempa obracania równą 6 °/s lub mniejszą, z dokładnością równą 6 °/s lub mniejszą; 2. posiadającymi stabilność dla najgorszego przypadku równą lub większą niż ± 0,05 % uśrednioną w zakresie 10 ° lub większym; lub 3. dokładność ustawiania położenia równą lub lepszą niż 5 sekund kątowych. Uwaga: pozycja I.2A.013 nie obejmuje zakazem stołów obrotowych przeznaczonych lub zmodyfikowanych dla obrabiarek lub sprzętu medycznego.

I.2A.014

2B121

Stoły pozycjonujące (sprzęt zdolny do precyzyjnego określania położenia kątowego w dowolnej osi), inne niż wyszczególnione w pozycji I.2A.013, posiadające wszystkie następujące cechy charakterystyczne: a. dwie lub więcej osi; b. dokładność wyznaczania położenia równą lub lepszą niż 5 sekund kątowych. Uwaga: pozycja I.2A.014 nie obejmuje zakazem stołów obrotowych przeznaczonych lub zmodyfikowanych dla obrabiarek lub sprzętu medycznego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 28 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 1 z 20089.2.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 116/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Iranowi

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.