Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 29

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 117/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Data ogłoszenia:2008-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 29

Strona 29 z 51

L 35/94

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.2.2008

Nr

Stosowna(-e) pozycja(-e) z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

Opis

I.2A.015

2B122

Wirówki umożliwiające nadanie przyśpieszenia ponad 100 g i posiadające pierścienie ślizgowe zdolne do przekazywania zasilania elektrycznego i/lub informacji sygnałowych. Obrabiarki i wszelkie ich zestawy do skrawania lub cięcia metali, materiałów ceramicznych lub „kompozytowych”, które stosownie do specyfikacji technicznej producenta mogą być wyposażone w urządzenia elektroniczne do jednoczesnego „sterowania kształtowego”, w dwóch lub więcej osiach: Uwaga: w przypadku urządzeń „sterowanych numerycznie”, objętych zakazem ze względu na związane z nimi „oprogramowanie” zob. pozycja I.2B.002. a. frezarki posiadające jakąkolwiek z wymienionych poniżej cech charakterystycznych: 1. dokładność pozycjonowania, z „wszelkimi dostępnymi środkami kompensacyjnymi”, równą lub większą (lepszą) niż 6 μm zgodnie z ISO 230/2 (1988) (1) lub równoważnymi normami krajowymi, wzdłuż dowolnej osi liniowej; 2. dwie konturowe osie obrotu lub większa ich liczba; lub 3. pięć lub więcej osi, które mogą być skoordynowane równocześnie w celu „sterowania kształtowego”; Uwaga: pozycja I.2A.016.a. nie obejmuje zakazem frezarek posiadających następujące cechy charakterystyczne: a. robocza długość osi x większa niż 2 m; oraz b. dokładność całkowitego ustalenia położenia wzdłuż osi x większa (gorsza) niż 30 μm. b. szlifierki posiadające jakąkolwiek z niżej wymienionych cech charakterystycznych: 1. dokładność pozycjonowania, z „wszelkimi dostępnymi środkami kompensacyjnymi”, równą lub większą (lepszą) niż 4 μm zgodnie z ISO 230/2 (1988) (1) lub równoważnymi normami krajowymi, wzdłuż dowolnej osi liniowej; 2. dwie konturowe osie obrotu lub większa ich liczba; lub 3. pięć lub więcej osi, które mogą być skoordynowane równocześnie w celu „sterowania kształtowego”; Uwaga: pozycja I.2A.016.b. nie obejmuje zakazem następujących szlifierek: a. szlifierek do zewnętrznego, wewnętrznego i zewnętrzno-wewnętrznego szlifowania cylindrycznego posiadających wszystkie niżej wymienione cechy: 1. ograniczenie maksymalnych rozmiarów przedmiotu obrabianego do zewnętrznej średnicy albo długości wynoszącej 150 mm; oraz 2. osie ograniczone do x, z i c. b. szlifierek współrzędnościowych nieposiadających osi z albo osi w przy ogólnej dokładności pozycjonowania mniejszej (lepszej) niż 4 μm zgodnie z ISO 230/2 (1988) (1) lub równoważnymi normami krajowymi. Uwaga 1: pozycja I.2A.016 nie obejmuje zakazem obrabiarek do specjalizowanych zastosowań ograniczonych do wytwarzania dowolnych z następujących części: a. kół zębatych; b. wałów korbowych i rozrządowych; c. narzędzi lub noży do obrabiarek; d. ślimaków do wytłaczarek. Uwaga 2: obrabiarki mogące wykonywać co najmniej dwie z trzech funkcji obejmujących: toczenie, frezowanie lub szlifowanie (np. tokarka z możliwością frezowania), podlegają ocenie na podstawie kryteriów dotyczących każdej stosownej pozycji I.2A.004.a. lub I.2A.016.a. lub b.

I.2A.016

2B201, 2B001.b.2 oraz 2B001.c.2

9.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/95

Nr

Stosowna(-e) pozycja(-e) z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

Opis

I.2A.017

2B204

„Prasy izostatyczne”, różne od wyszczególnionych w pozycji I.2A.007 i sprzęt z nimi związany, w tym: a. „prasy izostatyczne” posiadające obydwie niżej wymienione cechy charakterystyczne: 1. zdolność do osiągnięcia maksymalnego ciśnienia roboczego równego 69 MPa lub większego; oraz 2. wnękę komorową o średnicy wewnętrznej przekraczającej 152 mm; b. matryce, formy i zespoły sterujące specjalnie zaprojektowane do „pras izostatycznych” wyszczególnionych w pozycji I.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 29 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 1 z 20089.2.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 116/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Iranowi

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.