Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 30

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 117/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Data ogłoszenia:2008-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 30

Strona 30 z 51

2A.017.a. Uwaga techniczna: wewnętrzny wymiar komory, określony w pozycji I.2A.017 jest to wymiar komory, w której zostały osiągnięte zarówno temperatura robocza, jak i ciśnienie robocze, i nie obejmuje osprzętu. Jest to mniejszy z dwóch wymiarów wewnętrznej średnicy komory ciśnieniowej lub wewnętrznej średnicy izolowanej komory piecowej, w zależności od tego, która z komór jest umieszczona wewnątrz drugiej.

I.2A.018

2B206

Maszyny, przyrządy oraz systemy do kontroli wymiarowej, różne od wyszczególnionych w pozycji I.2A.005, takie jak: a. sterowane komputerowo lub „sterowane numerycznie” maszyny do kontroli wymiarowej posiadające obie z niżej wymienionych cech charakterystycznych: 1. dwie lub więcej osi; oraz 2. „niepewność pomiarową”, wzdłuż jednej z osi, równą lub mniejszą (lepszą) niż (1,25 + L/1 000) μm badaną czujnikiem o „dokładności” równej lub mniejszej (lepszej) niż 0,2 μm (gdzie L jest długością mierzoną w mm) (zob. VDI/VDE 2617 część 1 i 2); b. systemy do jednoczesnej liniowo-kątowej kontroli półpowłok, posiadające obie z niżej wymienionych cech charakterystycznych: 1. „niepewność pomiarową”, wzdłuż dowolnej osi liniowej, równą lub mniejszą (lepszą) niż 3,5 μm na 5 mm; oraz 2. „odchylenie położenia kątowego” równe lub mniejsze niż 0,02 °. Uwaga 1: obrabiarki, które można wykorzystać do celów pomiarowych, są objęte zakazem, jeżeli spełniają albo przekraczają kryteria określone dla funkcji obrabiarki lub maszyny pomiarowej. Uwaga 2: maszyna wyszczególniona w pozycji I.2A.018 jest objęta zakazem, jeżeli jej zakres pracy przekracza w jakikolwiek sposób próg objęcia zakazem. Uwagi techniczne: 1. czujnik używany do określenia „niepewności pomiarowej” systemów do kontroli wymiarowej powinien być opisany w częściach 2, 3 i 4 VDI/VDE 2617. 2. wszystkie parametry wartości pomiarowych w pozycji I.2A.018 reprezentują wartości plus/minus, tj. pasmo niepełne.

I.2A.019

2B207

„Roboty”, „manipulatory” i jednostki sterujące, różne od wyszczególnionych w pozycji I.2A.006, takie jak: a. „roboty”, „manipulatory” specjalnie zaprojektowane przy spełnieniu narodowych norm bezpieczeństwa stosowanych do obsługiwania kruszących materiałów wybuchowych (np. spełniające warunki ujęte w przepisach elektrycznych, stosowanych do kruszących materiałów wybuchowych); b. jednostki sterujące, specjalnie zaprojektowane do „robotów” i „manipulatorów” wyszczególnionych w pozycji I.2A.019.a.

L 35/96

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.2.2008

Nr

Stosowna(-e) pozycja(-e) z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

Opis

I.2A.020

2B209

Maszyny do tłoczenia kształtowego, maszyny do wyoblania kształtowego posiadające możliwość realizacji funkcji tłoczenia kształtowego, różne od wyszczególnionych w pozycji I.2A.009 lub trzpienie, z tego: a. maszyny posiadające obydwie, niżej wymienione cechy charakterystyczne: 1. trzy lub więcej wałki (aktywne lub prowadzące); oraz 2. mogące, zgodnie ze specyfikacją techniczną producenta, być wyposażone w układy „sterowania numerycznego” lub sterowania komputerowego; b. trzpienie do formowania wirników zaprojektowane do formowania wirników cylindrycznych o średnicy wewnętrznej pomiędzy 75 mm a 400 mm. Uwaga: pozycja I.2A.020.a. obejmuje maszyny posiadające tylko pojedynczy wałek zaprojektowany do deformowania metalu oraz dwa pomocnicze wałki podtrzymujące trzpień, ale nieuczestniczące bezpośrednio w procesie deformacji.

I.2A.021

2B219

Odśrodkowe maszyny do wielopłaszczyznowego wyważania, stałe lub przenośne, poziome lub pionowe, z tego: a. wyważarki odśrodkowe zaprojektowane do wyważania elastycznego wirników o długości 600 mm lub większej, posiadających wszystkie niżej wymienione cechy charakterystyczne: 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 30 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 1 z 20089.2.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 116/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Iranowi

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.