Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 31

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 117/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Data ogłoszenia:2008-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 31

Strona 31 z 51

wychylenie lub średnica czopa powyżej 75 mm; 2. zdolność do wyważania zespołów o masie od 0,9 do 23 kg; oraz 3. zdolność do prędkości obrotowych w czasie wyważania powyżej 5 000 obr./min.; b. wyważarki odśrodkowe zaprojektowane do wyważania cylindrycznych zespołów wirnika, posiadające wszystkie niżej wymienione cechy charakterystyczne: 1. średnicę czopa powyżej 75 mm; 2. zdolność do wyważania zespołów o masie od 0,9 do 23 kg; 3. zdolność wyważania z niewyważeniem szczątkowym rzędu 0,01 kg × mm/kg dla jednej płaszczyzny, lub mniejszym; oraz 4. napęd pasowy.

I.2A.022

2B225

Zdalnie sterowane manipulatory, które mogą być stosowane do zdalnego wykonywania prac podczas rozdzielania radiochemicznego oraz w komorach gorących, posiadające wszystkie niżej wymienione cechy charakterystyczne: a. możliwość pokonania ściany komory gorącej o grubości 0,6 m lub większej (dla operacji wykonywanych poprzez ścianę); lub b. możliwość zmostkowania ponad szczytem ściany komory gorącej o grubości 0,6 m lub większej (dla operacji wykonywanych ponad ścianą). Uwaga techniczna: zdalnie sterowane manipulatory przekształcają działanie człowieka – operatora, na ramię robocze i uchwyt końcowy. Mogą występować jako typu „master/slave” lub posiadać sterowanie przez joystick lub klawiaturę.

I.2A.023

2B226

Piece indukcyjne z regulowaną atmosferą (próżniowe lub z gazem obojętnym) i instalacje do ich zasilania, takie jak: a. piece posiadające wszystkie niżej wymienione cechy charakterystyczne: 1. zdolność do pracy w temperaturach powyżej 1 123 K (850 °C); 2. wyposażone w cewki indukcyjne o średnicy 600 mm lub mniejszej; oraz 3. zaprojektowane do 5 kW lub większego poboru mocy; b. instalacje zasilające, o wydajności nominalnej 5 kW lub większej, specjalnie zaprojektowane do pieców wyszczególnionych w pozycji I.2A.023.a. Uwaga: pozycja I.2A.023.a. nie obejmuje zakazem pieców przeznaczonych do przetwarzania płytek półprzewodnikowych.

9.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/97

Nr

Stosowna(-e) pozycja(-e) z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

Opis

I.2A.024

2B227

Próżniowe oraz posiadające inną regulowaną atmosferę, roztapiające i odlewnicze piece metalurgiczne, oraz sprzęt z nimi związany, w tym: a. piece łukowe do przetapiania i odlewania, posiadające obydwie niżej wymienione cechy charakterystyczne: 1. o wydajności elektrody topliwej pomiędzy 1 000 cm3 a 20 000 cm3, oraz 2. zdolne do pracy w temperaturach topienia powyżej 1 973 K (1 700 °C); b. piece do topienia wiązką elektronów oraz plazmowe piece do atomizacji i topienia, posiadające obydwie niżej wymienione cechy charakterystyczne: 1. moc 50 kW lub większa; oraz 2. zdolne do pracy w temperaturach topnienia powyżej 1 473 K (1 200 °C). c. komputerowe systemy do sterowania i śledzenia przebiegu procesów, specjalnie skonfigurowane do jakichkolwiek pieców wyszczególnionych w pozycji I.2A.024.a. lub b.

I.2A.025

2B228

Sprzęt do wytwarzania, montażu oraz prostowania wirników, trzpienie i matryce do formowania mieszków, w tym: a. sprzęt do montażu wirników, przeznaczony do montażu sekcji rurowych wirników odśrodkowych wirówek gazowych, przegród oraz pokryw; Uwaga: pozycja I.2A.025.a. obejmuje precyzyjne trzpienie, zaciski i maszyny do pasowania skurczowego. b. sprzęt prostowania wirników, przeznaczony do osiowania sekcji rurowych wirników odśrodkowych wirówek gazowych na wspólnej osi; Uwaga techniczna: w pozycji I.2A.025.b. taki sprzęt składa się zazwyczaj z dokładnych czujników pomiarowych, podłączonych do komputera, sterującego następnie pracą, np. pneumatycznego bijaka wykorzystywanego do ustawiania sekcji rurowych wirnika. c. trzpienie i matryce do formowania mieszków, służące do wytwarzania mieszków jednozwojowych. Uwaga techniczna: mieszki, o których mowa w pozycji I.2A.025.c., posiadają wszystkie niżej wymienione cechy charakterystyczne: 1. średnicę wewnętrzną pomiędzy 75 mm a 400 mm; 2. długość równą lub większą niż 12,7 mm; 3. głębokość pojedynczego zwoju większą niż 2 mm; oraz 4. są wykonane z wysokowytrzymałych stopów aluminium, stali maraging lub wysokowytrzymałych „materiałów włóknistych lub włókienkowych”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 31 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 1 z 20089.2.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 116/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Iranowi

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.