Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 34

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 117/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Data ogłoszenia:2008-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 34

Strona 34 z 51

materiałów ceramicznych; 3. żelazokrzemu; 4. polimerów fluorowych; 5. szkła (w tym materiałów powlekanych szkliwami lub emaliowanych albo wykładanych szkłem); 6.* grafitu; 7. niklu lub stopów o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %; 8. tantalu lub stopów tantalu; 9. tytanu lub stopów tytanu; lub 10. cyrkonu lub stopów cyrkonu; j. piece do spopielania, zaprojektowane do niszczenia substancji chemicznych wyszczególnionych w pozycji I.1A.052, posiadające specjalnie zaprojektowane systemy doprowadzania odpadów, specjalne urządzenia obsługujące oraz przeciętną temperaturze w komorze spalania powyżej 1 273 K (1 000 °C), w których wszystkie powierzchnie w systemie doprowadzania odpadów posiadające bezpośredni kontakt z odpadami wykonane są z jednego z następujących materiałów lub nim pokryte: 1. stopów o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu; 2. materiałów ceramicznych; lub 3. niklu lub stopów o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %.

9.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/101

Nr

Stosowna(-e) pozycja(-e) z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

Opis

I.2A.030

2B351

Systemy monitorowania gazów toksycznych; oraz przeznaczone do nich czujniki, w tym: a. przeznaczone do ciągłej pracy i wykorzystywane do wykrywania bojowych środków chemicznych lub środków chemicznych wyszczególnionych w pozycji I.1A.052, w stężeniach poniżej 0,3 mg/m3; lub b. przeznaczone do wykrywania aktywności wstrzymującej cholinoesterazę.

I.2A.031

ex 2B352* oraz — (2B352.a, 2B352.b, 2B352.c, ex 2B352.d.1, ex 2B352.e, ex 2B352.f.1, 2B352.f.2 oraz 2B352.g)

Sprzęt możliwy do wykorzystania przy obsługiwaniu materiałów biologicznych, taki jak: a. kompletne biologiczne obudowy zabezpieczające dla poziomu zabezpieczenia P3, P4; Uwaga techniczna: Poziomy zabezpieczenia P3 lub P4 (BL3, BL4, L3, L4) są wyszczególnione w instrukcji WHO dotyczącej bezpieczeństwa biologicznego laboratoriów (wydanie drugie, Genewa 1993). b.* kadzie fermentacyjne, pozwalające na namnażanie „mikroorganizmów” chorobotwórczych i wirusów lub umożliwiające produkcję „toksyn”, bez rozprzestrzeniania aerozoli; Uwaga techniczna: do kadzi fermentacyjnych zalicza się bioreaktory, chemostaty oraz instalacje o przepływie ciągłym. c. separatory odśrodkowe, zdolne do ciągłego rozdzielania mikroorganizmów chorobotwórczych bez rozprzestrzeniania aerozoli, posiadające wszystkie niżej wymienione cechy charakterystyczne: 1. natężenie przepływu powyżej 100 l/h; 2. wykonanie elementów z polerowanej stali nierdzewnej lub tytanu; 3. jedno lub więcej złącz z uszczelnieniem w obszarze występowania pary wodnej; oraz 4. zdolność do sterylizacji na miejscu w stanie zamkniętym; Uwaga techniczna: do separatorów odśrodkowych zalicza się również dekantery. d.* sprzęt filtrujący o poprzecznym (stycznym) przepływie oraz komponenty, w tym: 1. sprzęt filtrujący o poprzecznym (stycznym) przepływie, zdolny do ciągłego rozdzielania mikroorganizmów chorobotwórczych, wirusów, toksyn i kultur komórkowych, bez rozprzestrzeniania aerozoli, posiadający obie niżej wymienione cechy charakterystyczne: a. całkowite pole powierzchni filtrującej wynoszące 5 m2 lub więcej oraz b. możliwość wysterylizowania lub odkażenia bez konieczności demontażu; Uwaga techniczna: w pozycji I.2A.031.d.1.b. sterylizacja oznacza likwidację wszystkich żyjących mikroorganizmów ze sprzętu poprzez użycie czynnika fizycznego (np. para wodna) lub chemicznego. Odkażenie oznacza zniszczenie potencjalnego zagrożenia mikrobiologicznego sprzętu poprzez użycie czynników chemicznych o właściwościach bakteriobójczych. Odkażenie i sterylizacja różnią się od oczyszczania, które odnosi się do procedur oczyszczenia, mających na celu obniżenie składnika mikrobiologicznego w sprzęcie, bez konieczności dokonania likwidacji wszystkich zagrożeń mikrobiologicznych lub utrzymujących się przy życiu mikroorganizmów. e.* sterylizowany parą wodną sprzęt do liofilizacji o wydajności kondensora przekraczającej 50 kg lodu w ciągu 24 godzin i mniejszej niż 1 000 kg lodu w ciągu 24 godzin;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 34 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 1 z 20089.2.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 116/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Iranowi

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.