Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 35

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 117/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Data ogłoszenia:2008-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 35

Strona 35 z 51

L 35/102

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.2.2008

Nr

Stosowna(-e) pozycja(-e) z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

Opis

f.* sprzęt zabezpieczenia i obudowy, taki jak: 1.* kombinezony ochronne z pełną lub częściową wentylacją; Uwaga: pozycja I.2A.031.f.1. nie obejmuje zakazem kombinezonów zaprojektowanych do noszenia z niezależnym aparatem do oddychania. 2. komory klasy III bezpieczeństwa biologicznego lub izolatory o podobnych znormalizowanych wymaganiach; Uwaga: w pozycji I.2A.031.f.2. izolatory obejmują elastyczne pojemniki izolowane, komory suche, komory anaerobowe oraz komory rękawowe (zamknięte poziomym przepływem). g. komory do testowania tożsamości aerozoli przy użyciu „mikroorganizmów”, wirusów lub „toksyn”, posiadające pojemność 1 m3 lub większą. I.2A.032 — Sprzęt możliwy do wykorzystania przy pracy z materiałami biologicznymi, innymi niż te, które wymieniono w pozycji I.2A.031, taki jak: a. sprzęt do mikroenkapsulacji żywych mikroorganizmów i toksyn o wielkości cząsteczek w zakresie of 1–10 μm, taki jak: 1. urządzenia do polikondensacji międzyfazowej; 2. separatory fazowe; b. komory czystego powietrza o przepływie konwencjonalnym lub turbulentnym i automatyczne wentylatorowe urządzenia filtracyjne HEPA, które mogą być wykorzystywane w obudowach zabezpieczających poziomu P3 lub P4 (BL3, BL4, L3, L4).

(1) Producenci wyliczający dokładność pozycjonowania zgodnie z ISO 230/2 (1997) powinni zasięgać opinii właściwych organów państwa członkowskiego, w którym mają swoją siedzibę.

I.2B Technologia, w tym oprogramowanie

Stosowna(-e) pozycja(-e) z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

Nr

Opis

I.2B.001

ex 2D001

„Oprogramowanie”, inne niż wyszczególnione w pozycji I.2B.002, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” urządzeń wyszczególnionych w pozycjach od I.2A.004 do I.2A.006. „Oprogramowanie” urządzeń elektronicznych, nawet rezydujące w elementach elektronicznych urządzenia lub systemu, pozwalające działać tym urządzeniom lub systemom jako jednostki „sterowania numerycznego”, umożliwiające jednoczesną koordynację więcej niż czterech osi w celu „sterowania kształtowego”. Uwaga 1: pozycja I.2B.002 nie obejmuje zakazem „oprogramowania” specjalnie zaprojektowanego lub zmodyfikowanego do użytkowania obrabiarek niewyszczególnionych w kategorii 1.2.

I.2B.002

2D002

I.2B.003

2D101

„Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do „użytkowania” urządzeń wyszczególnionych w pozycjach od I.2A.007 do I.2A.015. „Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do „użytkowania” urządzeń wyszczególnionych w pozycjach od I.2A.017 do I.2A.024. Uwaga: „oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do „użytkowania” urządzeń wyszczególnionych w pozycji I.2A.018 obejmuje „oprogramowanie” do jednoczesnych pomiarów grubości i konturów ścian.

I.2B.004

2D201

I.2B.005

2D202

„Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” urządzeń określonych w pozycji I.2A.016. „Technologia” stosownie do uwagi ogólnej do technologii przeznaczona do „rozwoju” sprzętu lub „oprogramowania” wyszczególnionego w pozycjach od I.2A.002 do I.2A.004, I.2A.006.b., I.2A.006.c, od I.2A.007 do I.2A.032, I.2B.001, I.2B.003 lub I.2B.004.

I.2B.006

ex 2E001 oraz —

9.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/103

Nr

Stosowna(-e) pozycja(-e) z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

Opis

I.2B.007

ex 2E002 oraz —

„Technologia” stosownie do uwagi ogólnej do technologii przeznaczona do „produkcji” sprzętu lub „oprogramowania” wyszczególnionego w pozycjach od I.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 35 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 1 z 20089.2.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 116/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Iranowi

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.