Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 36

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 117/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Data ogłoszenia:2008-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 36

Strona 36 z 51

2A.002 do I.2A.004, I.2A.006.b., I.2A.006.c oraz od I.2A.007 do I.2A.032. „Technologia” stosownie do uwagi ogólnej do technologii przeznaczona do „użytkowania” sprzętu lub „oprogramowania” wyszczególnionego w pozycjach: I.2A.007, I.2A.009, I.2A.010, od I.2A.012 do I.2A.015 lub I.2B.003. „Technologia” stosownie do uwagi ogólnej do technologii przeznaczona do „użytkowania” sprzętu lub „oprogramowania” wyszczególnionego w pozycjach od I.2A.002 do I.2A.005, I.2A.006.b., I.2A.006.c., od I.2A.016 do I.2A.020, od I.2A.022 do I.2A.028, I.2B.004 lub I.2B.005. „Technologia” stosownie do uwagi ogólnej do technologii przeznaczona do „użytkowania” towarów wyszczególnionych w pozycjach od I.2A.029 do I.2A.031.

I.2B.008

2E101

I.2B.009

ex 2E201

I.2B.010

2E301

I.3 ELEKTRONIKA I.3A Towary

Stosowna(-e) pozycja(-e) z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

Nr

Opis

I.3A.001

ex 3A001.a*

Komponenty elektroniczne takie, jak: a. następujące układy scalone ogólnego przeznaczenia: Uwaga 1: status zakazu dotyczącego płytek (gotowych lub niegotowych) posiadających wyznaczoną funkcję należy określać na podstawie parametrów podanych w pozycji I.3A.001.a. Uwaga 2: wśród układów scalonych rozróżnia się następujące typy: „monolityczne układy scalone”; „hybrydowe układy scalone”; „wielopłytkowe układy scalone”; „układy scalone warstwowe” włącznie z układami scalonymi typu krzem na szafirze; „optyczne układy scalone”. 1.* układy scalone posiadające wszystkie następujące właściwości: a. opracowane lub odpowiednio zabezpieczone przed promieniowaniem, aby wytrzymać łączną dawkę promieniowana o wartości 5 × 103 Gy (krzem) lub wyższą; oraz b. nadające się do ochrony systemów rakietowych i „bezzałogowych statków powietrznych” przed skutkami wybuchów jądrowych (np. impulsów elektromagnetycznych (EMP), promieniowania rentgenowskiego, połączonych efektów podmuchu i udaru termicznego) i znajdujące zastosowanie w „pociskach rakietowych”.

I.3A.002

3A101

Sprzęt, przyrządy i elementy elektroniczne takie, jak: a. przetworniki analogowo-cyfrowe, wykorzystywane w „pociskach rakietowych”, spełniające wymagania wojskowe dla urządzeń odpornych na wstrząsy; b. akceleratory zdolne do generowania promieniowania elektromagnetycznego, wytwarzanego w wyniku hamowania elektronów o energii 2 MeV lub większej, oraz systemy zawierające takie akceleratory. Uwaga: pozycja I.3A.002.b. powyżej nie obejmuje urządzeń specjalnie skonstruowanych do zastosowań medycznych.

L 35/104

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.2.2008

Nr

Stosowna(-e) pozycja(-e) z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

Opis

I.3A.003

3A201

Podzespoły elektroniczne takie, jak: a. kondensatory posiadające jeden z następujących zespołów właściwości: 1. a. napięcie znamionowe powyżej 1,4 kV; b. zgromadzona energia powyżej 10 J; c. reaktancja pojemnościowa powyżej 0,5 μF; oraz d. indukcyjność szeregowa poniżej 50 nH; lub 2. a. napięcie znamionowe powyżej 750 V; b. reaktancja pojemnościowa powyżej 0,25 μF; oraz c. indukcyjność szeregowa poniżej 10 nH; b. nadprzewodnikowe elektromagnesy solenoidalne posiadające wszystkie niżej wymienione właściwości: 1. zdolne do wytwarzania pól magnetycznych o natężeniu powyżej 2 T; 2. o stosunku długości do średnicy wewnętrznej większym niż 2; 3. o średnicy wewnętrznej powyżej 300 mm; oraz 4. wytwarzające pole magnetyczne o równomierności rozkładu lepszej niż 1 % w zakresie środkowych 50 % objętości wewnętrznej; Uwaga: Pozycja I.3A.003.b. nie obejmuje zakazem magnesów specjalnie zaprojektowanych i wywożonych „jako części” medyczne systemów do obrazowania metodą jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR). Sformułowanie „jako części” niekoniecznie oznacza fizyczną część wchodzącą w skład tej samej wysyłanego wyrobu; dopuszcza się możliwość oddzielnych wysyłek z różnych źródeł, pod warunkiem, że w towarzyszącej im dokumentacji eksportowej wyraźnie określa się, że wysyłane wyroby są dostarczane „jako część” systemu obrazowania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 36 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 1 z 20089.2.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 116/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Iranowi

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.