Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 37

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 117/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Data ogłoszenia:2008-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 37

Strona 37 z 51

c. generatory błyskowe promieniowania rentgenowskiego lub impulsowe akceleratory elektronów posiadające jeden z następujących zestawów cech: 1. a. energię szczytową akceleratora elektronów równą 500 keV lub większą, ale poniżej 25 MeV; oraz b. „współczynnik dobroci” (K) 0,25 lub większy; lub 2. a. szczytową energię akceleratora elektronów 25 MeV lub większą; oraz b. „szczytową moc” powyżej 50 MW. Uwaga: pozycja I.3A.003.c. nie obejmuje zakazem elementów składowych urządzeń zaprojektowanych do innych celów, niż wytwarzanie wiązek elektronów lub promieniowania rentgenowskiego (np. mikroskopy elektronowe) oraz urządzeń zaprojektowanych do zastosowań medycznych: Uwagi techniczne: 1. „współczynnik dobroci” K jest zdefiniowany jako: K = 1,7 × 103V2,.65Q gdzie V jest szczytową energią elektronów w milionach elektronowoltów. Jeżeli czas trwania impulsu wiązki akceleratora wynosi mniej niż, lub jest równy 1 μs, to Q jest całkowitym ładunkiem przyspieszanym, wyrażonym w kulombach. Jeżeli czas trwania impulsu wiązki akceleratora jest dłuższy niż 1 μs, Q jest maksymalnym ładunkiem przyspieszanym w 1 μs. Q równa się całce z i po t, w przedziale o długości równym mniejszej z dwóch wartości: 1 μs lub czasu trwania impulsu wiązki (Q = ∫ idt), gdzie i jest natężeniem wiązki w amperach, a t jest czasem w sekundach. 2. „Moc szczytowa” = (napięcie szczytowe w woltach) × (szczytowy prąd wiązki w amperach). 3. W maszynach bazujących na mikrofalowych akceleratorach rezonatorowych, czas trwania impulsu wiązki jest mniejszą z dwóch wartości: 1 μs lub czasu trwania pakietu wiązek wynikający z jednego impulsu modulatora mikrofalowego. 4. W maszynach bazujących na mikrofalowych akceleratorach rezonatorowych, szczytowa wartość prądu wiązki jest wartością średnią prądu podczas trwania pakietu wiązek.

9.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/105

Nr

Stosowna(-e) pozycja(-e) z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

Opis

I.3A.004

3A225

Przemienniki częstotliwości lub generatory, inne niż wyszczególnione w pozycji I.0A.002.b.13., posiadające wszystkie niżej wymienione właściwości: a. wyjście wielofazowe umożliwiające uzyskanie mocy 40 W lub większej; b. zdolność do pracy w zakresie częstotliwości od 600 do 2 000 Hz; c. całkowite zniekształcenie harmoniczne lepsze (niższe) niż 10 %; oraz d. dokładność regulacji częstotliwości lepsza (niższa) niż 0,1 %. Uwaga techniczna: przemienniki częstotliwości w pozycji I.3A.004 nazywane są również konwerterami lub inwerterami.

I.3A.005

3A226

Wysokoenergetyczne zasilacze prądu stałego, inne niż wyszczególnione w pozycji I.0A.002.j.6., posiadające obydwie niżej wymienione właściwości: a. zdolność do ciągłego wytwarzania, w ciągu 8 godzin, napięcia 100 V lub większego z wyjściem prądowym o natężeniu 500 A lub większym; oraz b. stabilność prądu lub napięcia w ciągu 8 godzin z dokładnością lepszą niż 0,1 %.

I.3A.006

3A227

Wysokonapięciowe zasilacze prądu stałego, inne niż wyszczególnione w pozycji I.0A.002.j.5., posiadające obydwie niżej wymienione właściwości: a. zdolność do ciągłego wytwarzania, w ciągu 8 godzin, napięcia 20 kV lub większego z wyjściem prądowym o natężeniu 1 A lub większym; oraz b. o stabilności prądu lub napięcia w ciągu 8 godzin z dokładnością lepszej niż 0,1 %.

I.3A.007

3A228

Następujące urządzenia przełączające: a. lampy elektronowe o zimnej katodzie, bez względu na to, czy są napełnione gazem, czy też nie, działające podobnie do iskiernika i posiadające wszystkie następujące właściwości: 1. posiadające trzy elektrody lub większą ich liczbę; 2. szczytową wartość napięcia anody 2,5 kV lub więcej; 3. szczytową wartość natężenia prądu anodowego 100 A lub więcej; oraz 4.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 37 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 1 z 20089.2.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 116/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Iranowi

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.