Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 38

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 117/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Data ogłoszenia:2008-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 38

Strona 38 z 51

czas zwłoki dla anody równy 10 μs lub mniej; Uwaga: pozycja I.3A.007 obejmuje gazowe lampy kriotronowe i próżniowe lampy sprytronowe. b. iskierniki wyzwalane posiadające obydwie niżej wymienione właściwości: 1. czas zwłoki dla anody równy 15 μs lub krótszy; oraz 2. przystosowane do prądów o natężeniach szczytowych równych 500 A lub większych; c. moduły lub zespoły do szybkiego przełączania funkcji posiadające wszystkie niżej wymienione właściwości: 1. szczytową wartość napięcia anody powyżej 2 kV; 2. szczytową wartość natężenia prądu anodowego 500 A lub więcej; oraz 3. czas włączania równy 1 μs lub krótszy.

L 35/106

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.2.2008

Nr

Stosowna(-e) pozycja(-e) z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

Opis

I.3A.008

3A229

Następujące instalacje zapłonowe i równoważne generatory impulsów wysokoprądowych: UWAGA: zob. także: wykaz uzbrojenia. a. zestawy zapłonowe do objętych kontrolą detonatorów wielokrotnych wyszczególnionych w pozycji I.3A.011; b. modułowe generatory impulsów elektrycznych (impulsatory) posiadające wszystkie niżej wymienione właściwości: 1. przeznaczone do urządzeń przenośnych, przewoźnych lub innych narażonych na wstrząsy; 2. umieszczone w obudowie pyłoszczelnej; 3. znamionowej energii wyładowania w czasie poniżej 15 μs; 4. prąd wyładowania powyżej 100 A; 5. „czas narastania” poniżej 10 μs przy obciążeniu poniżej 40 omów; 6. żaden z wymiarów nie przekracza 254 mm; 7. ciężar poniżej 25 kg; oraz 8. przeznaczone do pracy w rozszerzonym zakresie temperatur od 223 K (– 50 °C) do 373 K (100 °C), lub nadające się do stosowania w przestrzeni kosmicznej. Uwaga: pozycja I.3A.008.b. obejmuje wzbudnice ksenonowych lamp błyskowych. Uwaga techniczna: w pozycji I.3A.008.b.5. „czas narastania” jest zdefiniowany jako przedział czasowy w zakresie od 10 do 90 % amplitudy natężenia prądu w przypadku zasilania obciążenia rezystancyjnego.

I.3A.009

3A230

Szybkie generatory impulsowe posiadające obie niżej wymienione właściwości: a. napięcie wyjściowe powyżej 6 V przy obciążeniu rezystancyjnym poniżej 55 omów oraz b. „czas narastania impulsów” poniżej 500 ps. Uwaga techniczna: w pozycji I.3A.009 „czas narastania impulsów” definiuje się jako przedział czasowy między 10 % a 90 % amplitudy napięcia.

I.3A.010

3A231

Systemy generowania neutronów, w tym lampy, posiadające obie niżej wymienione właściwości: a. przeznaczone do pracy bez zewnętrznych instalacji próżniowych; oraz b. wykorzystujące przyspieszanie elektrostatyczne do wzbudzania reakcji jądrowej trytu z deuterem.

I.3A.011

3A232

Następujące detonatory i wielopunktowe systemy inicjujące: UWAGA: zob. także: wykaz uzbrojenia. a. następujące zapłonniki elektryczne: 1. eksplodujące zapłonniki mostkowe (EB); 2. eksplodujące zapłonniki połączeń mostkowych (EBW); 3. zapłonniki udarowe; 4. eksplodujące zapłonniki foliowe (EFI);

9.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/107

Nr

Stosowna(-e) pozycja(-e) z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

Opis

b. instalacje z detonatorami pojedynczymi lub wielokrotnymi przeznaczone do prawie równoczesnego inicjowania wybuchów na obszarze większym niż 5 000 mm2 za pomocą pojedynczego sygnału zapłonowego o opóźnieniu synchronizacji sygnału zapłonowego na całej powierzchni poniżej 2,5 μs Uwaga: pozycja I.3A.011 nie obejmuje zakazem zapłonników, wykorzystujących wyłącznie inicjujące materiały wybuchowe, takie jak azydek ołowiawy. Uwaga techniczna: detonatory wymienione w pozycji I.3A.011 wykorzystują małe przewodniki elektryczne (mostki, połączenia mostkowe lub folie) gwałtownie odparowujące po przepuszczeniu przez nie szybkich, wysokoprądowych impulsów elektrycznych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 38 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 1 z 20089.2.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 116/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Iranowi

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.