Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 39

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 117/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Data ogłoszenia:2008-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 39

Strona 39 z 51

W przypadku zapłonników nieudarowych, wybuchający przewodnik inicjuje eksplozję chemiczną w zetknięciu się z materiałem burzącym, takim jak PETN (czteroazotan pentaerytrytu). W zapłonnikach udarowych, wybuchowe odparowanie przewodnika elektrycznego zwalnia przeskok bijnika przez szczelinę, którego uderzenie w materiał wybuchowy inicjuje eksplozję chemiczną. W niektórych przypadkach bijnik jest napędzany siłami magnetycznymi. Termin detonator w postaci folii eksplodującej może odnosić się zarówno do detonatorów typu EB, jak i udarowych. Zamiast słowa detonator używa się także czasem słowa inicjator. I.3A.012 3A233 Spektrometry masowe, inne niż wyszczególnione w pozycji I.0A.002.g., zdolne do pomiaru mas jonów o wartości 230 mas atomowych lub większej i posiadające rozdzielczość lepszą niż 2 części na 230 oraz źródła jonów do tych urządzeń: a. plazmowe spektrometry masowe ze sprzężeniem indukcyjnym (ICP/MS); b. jarzeniowe spektrometry masowe (GDMS); c. termojonizacyjne spektrometry masowe (TIMS); d. spektrometry masowe z zespołami do bombardowania elektronami, posiadające komorę ze źródłem elektronów wykonaną z materiałów odpornych na UF6, wykładaną lub powlekaną takimi materiałami; e. spektrometry masowe z wiązką molekularną posiadające jedną z niżej wymienionych właściwości: 1. posiadające komorę ze źródłem molekuł wykonaną ze stali nierdzewnej lub molibdenu albo wykładaną lub powlekaną takimi materiałami, wyposażone w wymrażarkę umożliwiającą chłodzenie do 193 K (– 80 °) lub poniżej; lub 2. posiadające komorę ze źródłem molekuł wykonaną z materiałów odpornych na UF6, wykładaną lub powlekaną takimi materiałami; f. spektrometry masowe ze źródłem jonów do mikrofluoryzacji zaprojektowane do pracy w obecności aktynowców lub fluorków aktynowców.

I.3B Technologia, w tym oprogramowanie

Stosowna(-e) pozycja(-e) z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

Nr

Opis

I.3B.001

3D101

„Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do „użytkowania” sprzętu wyszczególnionego w pozycji I.3A.002.b. „Technologia” stosownie do uwagi ogólnej do technologii do „rozwoju” lub „produkcji” sprzętu lub materiałów wyszczególnionych w pozycjach od I.3A.001 do I.3A.003 lub od I.3A.007 do I.3A.012. „Technologia” stosownie do uwagi ogólnej do technologii przeznaczona do „użytkowania” sprzętu lub „oprogramowania” wyszczególnionego w pozycjach: I.3A.001, I.3A.002 lub I.3B.001. „Technologia” stosownie do uwagi ogólnej do technologii, do „rozwoju” „oprogramowania” wyszczególnionego w pozycji I.3B.001. „Technologia” stosownie do uwagi ogólnej do technologii do „użytkowania” urządzeń określonych w pozycjach od I.3A.003 do I.3A.012.

I.3B.002

ex 3E001

I.3B.003

ex 3E101

I.3B.004

3E102

I.3B.005

ex 3E201

L 35/108

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.2.2008

I.4 KOMPUTERY I.4A Towary

Stosowna(-e) pozycja(-e) z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

Nr

Opis

I.4A.001

4A001.a.1 *

Komputery elektroniczne i towarzyszący im sprzęt, w tym: UWAGA: zob. także poz. I.4A.002. a. specjalnie opracowane w taki sposób, aby posiadały jedną z następujących właściwości: 1.* możliwość działania w temperaturze otoczenia poniżej 228 K (– 45 °C) lub powyżej 328 K (55 °C); Uwaga: pozycja I.4A.001 nie dotyczy komputerów specjalnie przeznaczonych do samochodów cywilnych i zastosowania w kolejnictwie.

I.4A.002

4A101

Komputery analogowe, „komputery cyfrowe” lub cyfrowe analizatory różniczkowe posiadające wszystkie niżej wymienione właściwości: UWAGA: zob. także: wykaz uzbrojenia dotyczący komputerów do zastosowania w rakietach lub pocisków rakietowych. a. zaprojektowane lub zmodyfikowane do użycia w kosmicznych pojazdach nośnych, wyszczególnionych w pozycji I.9A.001 lub w rakietach meteorologicznych wyszczególnionych w pozycji I.9A.005. oraz b. zaprojektowane jako bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne lub odpowiednio zabezpieczone przed promieniowaniem, aby wytrzymać dawkę promieniowana o wartości 5 × 103 Gy (krzem) lub wyższą;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 39 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 1 z 20089.2.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 116/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Iranowi

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.