Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 40

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 117/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Data ogłoszenia:2008-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 40

Strona 40 z 51

I.4A.003

4A102

„Komputery hybrydowe” specjalnie zaprojektowane do modelowania, symulowania lub integrowania konstrukcyjnego kosmicznych pojazdów nośnych wyszczególnionych w pozycji I.9A.001 lub rakiet meteorologicznych wyszczególnionych w pozycji I.9A.005. UWAGA: zob. także: wykaz uzbrojenia dotyczący komputerów związanych z rakietami i pociskami rakietowymi. Uwaga: zakaz ten dotyczy wyłącznie takich sytuacji, w których sprzęt jest dostarczany wraz z „oprogramowaniem” wyszczególnionym w pozycji I.7B.003 lub I.9B.003. I.4B Technologia, w tym oprogramowanie

Nr

Stosowna(-e) pozycja(-e) z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

Opis

I.4B.001

ex 4E001.a

„Technologia” stosownie do uwagi ogólnej do technologii do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” sprzętu lub „oprogramowania” wyszczególnionych w pozycji I.4A.001, I.4A.002 lub I.4A.003. I.5 TELEKOMUNIKACJA I „OCHRONA INFORMACJI” I.5A Towary

Nr

Stosowna(-e) pozycja(-e) z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

Opis

I.5A.001

5A101

Sprzęt do zdalnego przekazywania wyników pomiarów i do zdalnego sterowania, włączając sprzęt naziemny, zaprojektowany lub zmodyfikowany do użycia w „pociskach rakietowych”. Uwaga techniczna: w pozycji I.5A.001 „pocisk rakietowy” oznacza kompletne systemy rakietowe oraz systemy bezzałogowych statków powietrznych, zdolnych do pokonania odległości przekraczającej 300 km. Uwaga: pozycja I.5A.001 nie obejmuje zakazem: a. sprzętu zaprojektowanego lub zmodyfikowanego do załogowych samolotów lub satelitów; b. sprzętu naziemnego, zaprojektowanego lub zmodyfikowanego do zastosowań lądowych lub morskich; c. sprzętu zaprojektowanego do celów usług GNSS (np. integralności danych, bezpieczeństwa lotów) o charakterze komercyjnym, cywilnym lub dla „ratowania życia”.

9.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/109

I.5B Technologia, w tym oprogramowanie

Stosowna(-e) pozycja(-e) z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

Nr

Opis

I.5B.001

5D101

„Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do „użytkowania” sprzętu wyszczególnionego w pozycji I.5A.001. „Technologie” stosownie do uwagi ogólnej do technologii do „rozwoju” lub „produkcji” lub „użytkowania” sprzętu wyszczególnionego w pozycji I.5A.001 lub oprogramowania wyszczególnionego w pozycji I.5B.001.

I.5B.002

5E101

I.6 CZUJNIKI I LASERY I.6A Towary

Stosowna(-e) pozycja(-e) z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

Nr

Opis

I.6A.001

ex 6A005.b*, ex 6A005.c* oraz ex 6A005.d* a.: ex 6A005.d.4 b.: ex 6A005.b.2-4 c.: ex 6A005.c.2

Następujące „lasery”, ich elementy i urządzenia optyczne do nich, inne niż wymienione w pozycjach I.0A.002.g.5. lub I.0A.002.h.6 (1): a. (1) impulsowe „lasery” ekscymerowe (XeF, XeCl, KrF) posiadające wszystkie niżej wymienione właściwości: 1. pracujące w przedziale długości fal od 240 do 360 nm; 2. częstotliwość powtarzania wyższa niż 250 Hz; oraz 3. średnia moc wyjściowa powyżej 500 W; b. (1) „lasery” na opary miedzi (Cu) posiadające obydwie niżej wymienione właściwości: 1. pracujące w przedziale długości fal od 500 do 600 nm; oraz 2. średnia moc wyjściowa powyżej 40 W; c. (1) „przestrajalne” lasery aleksandrytowe na ciele stałym (CR: BeAl2O4) posiadające wszystkie niżej wymienione właściwości: 1. pracujące w przedziale długości fal od 720 do 800 nm; 2. szerokość pasma poniżej 0,005 nm ; 3. częstotliwość powtarzania powyżej niż 125 Hz; oraz 4. średnia moc wyjściowa powyżej 30 W;

I.6A.002 I.6A.003

6A007.c 6A102

Mierniki gradientu pola grawitacyjnego. „Detektory” zabezpieczone przed promieniowaniem specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do ochrony przed skutkami wybuchów jądrowych (np.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 40 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 1 z 20089.2.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 116/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Iranowi

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.