Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 41

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 117/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Data ogłoszenia:2008-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 41

Strona 41 z 51

impulsów elektromagnetycznych (EMP), promieniowania rentgenowskiego, połączonych efektów podmuchu i udaru termicznego) i znajdujące zastosowanie w „pociskach rakietowych”, skonstruowane lub przystosowane w taki sposób, że są w stanie wytrzymać dawkę promieniowania o wartości 5 × 105 radów (krzem) lub wyższą. Uwaga techniczna: w pozycji I.6A.003 przez pojęcie detektora należy rozumieć urządzenie mechaniczne, elektryczne, optyczne lub chemiczne, do automatycznej identyfikacji i rejestracji takich bodźców, jak zmiany warunków otoczenia, np. ciśnienie lub temperatura, sygnał elektryczny lub elektromagnetyczny albo promieniowanie materiału radioaktywnego. Obejmuje to urządzenia, które wykrywają bodziec poprzez jednorazowe zadziałanie lub uszkodzenie się.

L 35/110

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.2.2008

Nr

Stosowna(-e) pozycja(-e) z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

Opis

I.6A.004

6A107

Następujące grawimetry i podzespoły do mierników grawitacji i mierników gradientu pola grawitacyjnego: a. grawimetry przeznaczone lub zmodyfikowane do stosowania w lotnictwie lub w warunkach morskich, posiadające dokładność statyczną lub eksploatacyjną (roboczą) równą lub niższą (lepszą) niż 7 × 10–6 m/s2 (0,7 miligala) przy czasie do ustalenia warunków rejestracji równym lub krótszym od 2 minut; b. specjalnie opracowane podzespoły do grawimetrów wymienionych w pozycji I.6A.004.a. oraz do mierników gradientu pola grawitacyjnego określonych w pozycji I.6A.002.

I.6A.005

6A108

Następujące instalacje radarowe i śledzące: a. instalacje radarowe lub laserowe przeznaczone lub zmodyfikowane do stosowania w kosmicznych pojazdach nośnych wymienionych w pozycji I.9A.001 lub w rakietach meteorologicznych wymienionych w pozycji I.9A.005; UWAGA: zob. także: wykaz uzbrojenia dotyczący instalacji radarowych lub laserowych do zastosowania w rakietach lub pocisków rakietowych. Uwaga: pozycja I.6A.005.a. obejmuje: a. urządzeń do wykonywania map konturowych terenu; b. urządzenia czujnikowe obrazów; c. urządzenia do wykonywania i korelacji obrazów terenu (analogowe i cyfrowe); d. urządzenia do radarowej nawigacji doplerowskiej; b. następujące precyzyjne instalacje do śledzenia torów obiektów, znajdujące zastosowanie w „pociskach rakietowych”: 1. instalacje do śledzenia torów, wyposażone w translatory kodów współpracujące z instalacjami naziemnymi lub nadziemnymi albo satelitarnymi instalacjami nawigacyjnymi w celu pomiaru w czasie rzeczywistym położeń i prędkości obiektów w locie; 2. radary kontroli obszaru powietrznego współpracujące z instalacjami śledzenia obiektów w zakresie optycznym i w podczerwieni, posiadające wszystkie wymienione poniżej właściwości: a. rozdzielczość kątową lepszą niż 3 miliradiany; b. zasięg 30 km lub większy z rozdzielczością odległości lepszą niż 10 m (średnia kwadratowa); c. dokładność ustalania prędkości lepszą od 3 m/s. Uwaga techniczna: termin „pocisk rakietowy” w pozycji I.6A.005.b. oznacza kompletną instalację rakietową i systemy bezzałogowych statków powietrznych o zasięgu powyżej 300 km.

I.6A.006

6A202

Lampy fotopowielaczowe posiadające obie niżej wymienione właściwości: a. powierzchnię fotokatody powyżej 20 cm2; oraz b. czas narastania impulsu katody poniżej 1 ns

I.6A.007

6A203

Następujące kamery filmowe i ich podzespoły: a. następujące kamery z wirującym zwierciadłem napędzanym mechanicznie oraz specjalnie do nich przeznaczone podzespoły: 1. kamery filmowe z kadrowaniem z szybkością powyżej 225 000 klatek zdjęciowych na sekundę; 2. kamery smugowe z prędkościami zapisu powyżej 0,5 mm na mikrosekundę; Uwaga: w pozycji I.6A.007.a. do podzespołów kamer tego typu zalicza się specjalnie skonstruowane elektroniczne elementy synchronizujące oraz specjalne zespoły wirników składające się z turbinek, zwierciadeł i łożysk.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 41 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 1 z 20089.2.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 116/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Iranowi

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.