Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 42

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 117/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Data ogłoszenia:2008-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 42

Strona 42 z 51

9.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/111

Nr

Stosowna(-e) pozycja(-e) z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

Opis

b. następujące elektroniczne kamery i lampy smugowe i obrazowe: 1. elektroniczne kamery smugowe o rozdzielczości czasowej 50 ns lub mniejszej; 2. lampy smugowe do kamer wymienionych w pozycji I.6A.007.b.1.; 3. kamery elektroniczne (lub z elektroniczną migawką) o czasie naświetlania 50 ns lub krótszym; 4. następujące lampy obrazowe i półprzewodnikowe urządzenia obrazowe do kamer filmowych wymienionych w pozycji I.6A.007.b.3: a. lampy wzmacniające ogniskowanie obrazów zbliżeniowych, posiadające fotokatodę w postaci warstwy osadzonej na przezroczystej powłoce przewodzącej w celu zmniejszenia jej oporności; b. lampy wzmacniające na bramkach wykonanych w technologii SIT (wzmacniająca płytka krzemowa), w których szybki układ umożliwia bramkowanie fotoelektronów z fotokatody przed ich uderzeniem w płytkę SIT; c. migawki elektrooptyczne z fotokomórkami działającymi na zasadzie efektu Kerra lub Pockela; d. inne lampy obrazowe oraz półprzewodnikowe urządzenia obrazowe o czasie bramkowania szybkich obrazów poniżej 50 ns, specjalnie przeznaczone do kamer filmowych określonych w pozycji I.6A.007.b.3; c. kamery telewizyjne zabezpieczone przed promieniowaniem oraz soczewki do nich, skonstruowane lub przystosowane w taki sposób, że są w stanie wytrzymać promieniowanie o natężeniu powyżej 50 × 103 Gy (krzem) [5 × 106 rad (krzem)] bez pogorszenia właściwości eksploatacyjnych. Uwaga techniczna: termin Gy (krzem) odnosi się do energii w dżulach na kilogram, wchłoniętej przez nieosłoniętą próbkę krzemową po wystawieniu na działanie promieniowania jonizującego. I.6A.008 6A205 Następujące „lasery”, wzmacniacze „laserowe” i oscylatory, inne niż wymienione w pozycjach I.0A.002.g.5., I.0A.002.h.6. oraz I.6A.001: a. „lasery” na jonach argonu posiadające obydwie niżej wymienione właściwości: 1. pracujące w zakresie fal o długości od 400 do 515 nm; oraz 2. średnią moc wyjściową powyżej 40 W; b. przestrajalne, impulsowe oscylatory na laserach barwnikowych pracujące w trybie pojedynczym, posiadające wszystkie niżej wymienione właściwości: 1. pracujące w przedziale długości fal od 300 do 800 nm; 2. średnią moc wyjściową powyżej 1 W; 3. częstotliwość powtarzania powyżej niż 1 kHz; oraz 4. szerokość impulsu poniżej 100 ns; c. przestrajalne, impulsowe wzmacniacze i oscylatory na laserach barwnikowych posiadające wszystkie niżej wymienione właściwości: 1. pracujące w przedziale długości fal od 300 do 800 nm; 2. średnią moc wyjściową powyżej 30 W; 3. częstotliwość powtarzania powyżej niż 1 kHz; oraz 4. szerokość impulsu poniżej 100 ns; Uwaga: pozycja I.6A.008.c nie obejmuje zakazem oscylatorów pracujących w trybie pojedynczym;

L 35/112

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.2.2008

Nr

Stosowna(-e) pozycja(-e) z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

Opis

d. impulsowe „lasery” na dwutlenku węgla, posiadające wszystkie niżej wymienione właściwości: 1. pracujące w przedziale długości fal od 9 000 do 11 000 nm; 2. częstotliwość powtarzania powyżej 250 Hz; 3. średnią moc wyjściową powyżej 500 W; oraz 4. szerokości impulsu poniżej 200 ns; e. przekształtniki na parawodorze działające w paśmie Ramana, przeznaczone do pracy na fali 16-mikrometrowej z częstotliwością powtarzania powyżej 250 Hz; f. następujące „lasery” z domieszką neodymu (inne niż szklane) z falą wyjściową o długości powyżej 1 000 nm, ale nieprzekraczającej 1 100 nm: 1. wzbudzane impulsowo „lasery modulowane dobrocią” o „szerokości impulsu” równej albo większej niż 1 ns i posiadające jedną z niżej wymienionych właściwości: a. sygnał wyjściowy w trybie pojedynczego przejścia poprzecznego oraz posiadające średnią moc wyjściową powyżej 40 W; lub b.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 42 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 1 z 20089.2.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 116/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Iranowi

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.