Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 43

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 117/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Data ogłoszenia:2008-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 43

Strona 43 z 51

wyjście w trybie wielokrotnego przejścia poprzecznego ze średnią mocą wyjściową ponad 50 W lub 2. z możliwością podwojenia częstotliwości w celu uzyskania długości fali wyjściowej wynoszącej 500 nm lub więcej, ale nieprzekraczającej 550 nm, oraz posiadające średnią moc wyjściową powyżej 40 W. I.6A.009 6A225 Interferometry do pomiaru prędkości w zakresie powyżej 1 km/s w odstępach czasowych poniżej 10 mikrosekund. Uwaga: pozycja I.6A.009 obejmuje doplerowskie interferometry laserowe, jak VISARy i DLI. I.6A.010 6A226 Następujące czujniki ciśnienia: a. czujniki wykonane z manganinu z przeznaczeniem do pomiaru ciśnień powyżej 10 GPa; b. kwarcowe przetworniki ciśnień do pomiarów ciśnień powyżej 10 GPa. I.6A.011 ex 6B108* Systemy specjalnie przeznaczone do pomiarów radarowego przekroju czynnego, znajdujące zastosowanie w „pociskach rakietowych” i innych podzespołach.

(1) Treść pkt a, b i c w tej pozycji nie odpowiada treści pkt a, b i c w poz. 6A005.

I.6B Technologia, w tym oprogramowanie

Stosowna(-e) pozycja(-e) z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

Nr

Opis

I.6B.001

6D102

„Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do „użytkowania” towarów wyszczególnionego w pozycji I.6A.005. „Oprogramowanie” do obróbki (po zakończeniu lotu) danych zebranych podczas lotu, umożliwiające określenie położenia pojazdu w każdym punkcie toru jego lotu, specjalnie opracowane lub zmodyfikowane dla „pocisków rakietowych”. Uwaga techniczna: „pocisk rakietowy” w pozycji I.6B.002 odnosi się do kompletnych systemów rakietowych i bezzałogowych statków powietrznych o zasięgu powyżej 300 km.

I.6B.002

6D103

9.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/113

Nr

Stosowna(-e) pozycja(-e) z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

Opis

I.6B.003

ex 6E001

„Technologia” stosownie do uwagi ogólnej do technologii przeznaczona według uwagi ogólnej do technologii do „rozwoju” urządzeń, materiałów lub „oprogramowania” wyszczególnionych w pozycjach: I.6A.001, I.6A.002.c, I.6A.003, I.6A.004 to I.6A.010, I.6B.001 lub I.6B.002. „Technologia” według uwagi ogólnej do technologii do „produkcji” urządzeń lub materiałów wyszczególnionych w pozycjach I.6A.001, I.6A.002.c lub od I.6A.003 do I.6A.010. „Technologia” według uwagi ogólnej do technologii do „użytkowania” sprzętu lub „oprogramowania” wyszczególnionego w pozycjach od I.6A.002 do I.6A.005, I.6A.011, I.6B.001 lub I.6B.002. „Technologia” według uwagi ogólnej do technologii do „użytkowania” urządzeń wymienionych w pozycjach I.6A.001 lub od I.6A.006 do I.6A.010.

I.6B.004

ex 6E002

I.6B.005

ex 6E101

I.6B.006

ex 6E201

I.7 NAWIGACJA I AWIONIKA I.7A Towary

Stosowna(-e) pozycja(-e) z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

Nr

Opis

I.7A.001

ex 7A002* (ex 7A002.a oraz ex 7A002.d)

Żyroskopy posiadające jedną z wymienionych poniżej cech właściwości, oraz specjalnie do nich przeznaczone podzespoły UWAGA: zob. także poz. I.7A.003. a. „stabilność” „pełzania zera”, mierzona w warunkach przyspieszenia równego 1 g w okresie jednego miesiąca i w odniesieniu do ustalonej wartości wzorcowej, wynosząca mniej niż (lepsza niż) 0,5 stopnia na godzinę w przypadku przeznaczenia do ciągłego działania w warunkach przyspieszenia liniowego do 100 g włącznie; lub d. przeznaczone do działania w warunkach przyspieszeń liniowych o wartościach na poziomie powyżej 100 g.

I.7A.002

7A101, ex 7A001.a.3

Następujące przyspieszeniomierze liniowe oraz specjalnie do nich przeznaczone podzespoły: a. przyspieszeniomierze liniowe przeznaczone do stosowania w inercyjnych systemach nawigacyjnych lub w dowolnego typu systemach naprowadzania nadających się do zastosowania w „pociskach rakietowych”, mające wszystkie z poniższych cech, oraz specjalnie do nich zaprojektowane podzespoły: 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 43 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 1 z 20089.2.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 116/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Iranowi

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.