Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 44

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 117/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Data ogłoszenia:2008-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 44

Strona 44 z 51

„powtarzalność” „wychylenia wstępnego” mniejsza (lepsza) niż 1 250 μg; oraz 2. „powtarzalność” „współczynnika skalowania” mniejsza (lepsza) niż 1 250 ppm; Uwaga: pozycja I.7A.002.a. dotyczy przyspieszeniomierzy specjalnie przeznaczonych i opracowanych jako czujniki MWD (Measurement While Dribling – pomiar podczas wiercenia) stosowanych podczas prac wiertniczych. Uwagi techniczne: 1. W pozycji I.7A.002.a. termin „pocisk rakietowy” oznacza kompletne systemy rakietowe i systemy bezzałogowych statków powietrznych o zasięgu powyżej 300 km; 2. W pozycji I.7A.002.a. pomiar „wychylenia wstępnego” i „współczynnika skalowania” odnosi się do odchylenia standardowego wielkości 1 sigma w odniesieniu do ustalonej wartości wzorcowej w okresie jednego roku; b. przyspieszeniomierze z wyjściem ciągłym przeznaczone do pracy przy poziomach przyspieszenia przekraczających 100 g.

L 35/114

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.2.2008

Nr

Stosowna(-e) pozycja(-e) z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

Opis

I.7A.003

7A102*

Wszystkie typy żyroskopów, inne niż określone w pozycji I.7A.001, nadające się do stosowania w ‘pociskach rakietowych’, o „stabilności” „pełzania zera” poniżej 0,5o (1 sigma lub średnia kwadratowa (rms)) na godzinę w warunkach przyspieszenia 1 g oraz specjalnie do nich przeznaczone podzespoły. Uwaga techniczna: w pozycji I.7A.003 „pocisk rakietowy” oznacza kompletne systemy rakietowe oraz systemy bezzałogowych statków powietrznych o zasięgu powyżej 300 km.

I.7A.004

ex 7A103 (7A103.a, ex 7A103.b oraz 7A103.c)

Następujące instrumenty, urządzenia i systemy nawigacyjne oraz specjalnie do nich przeznaczone podzespoły: a.* urządzenia inercyjne lub inne, w których zastosowano przyspieszeniomierze wymienione w pozycji I.7A.002 lub żyroskopy wymienione w pozycjach I.7A.001 lub I.7A.003 oraz systemy, w których znajdują się urządzenia tego typu; b.* zintegrowane systemy samolotowych przyrządów pokładowych, zawierające stabilizatory żyroskopowe lub automatycznego pilota, przeznaczone lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do stosowania w „pociskach rakietowych”; c. ‘zintegrowane systemy nawigacyjne’ przeznaczone lub zmodyfikowane do zastosowania w „pociskach rakietowych” i zdolne do zapewniania dokładności nawigacyjnej dla kręgu równego prawdopodobieństwa (CEP) wynoszącej 200 m lub mniej. Uwagi techniczne: 1. w skład „zintegrowanego systemu nawigacji” zazwyczaj wchodzą następujące elementy składowe: a. inercyjne urządzenie pomiarowe (np. system pomiaru wysokości i naprowadzania, inercyjny zespół odniesienia, albo inercyjny system nawigacyjny); b. jeden lub więcej czujników zewnętrznych używanych do aktualizacji pozycji i/lub prędkości, albo okresowo albo w sposób ciągły w trakcie lotu (np. satelitarny odbiornik nawigacyjny, wysokościomierze radarowy, i/lub radar dopplerowski); oraz c. sprzęt i oprogramowanie scalające; 2. W pozycji I.7A.004.c. ‘pocisk rakietowy’ oznacza kompletne systemy rakietowe oraz systemy bezzałogowych statków powietrznych o zasięgu powyżej 300 km.

I.7A.005

7A104

Żyro–astrokompasy i inne urządzenia umożliwiające określanie położenia lub orientację przestrzenną za pomocą automatycznego śledzenia ciał niebieskich lub satelitów oraz specjalnie do nich przeznaczone podzespoły. Urządzenia odbiorcze Globalnego Satelitarnego Systemu Nawigacji (GNSS, np. GPS, GLONASS, lub Galileo), posiadające jedną z niżej wymienionych właściwości i specjalnie przeznaczone do nich podzespoły: a. przeznaczone lub zmodyfikowane do stosowania w kosmicznych pojazdach nośnych wymienionych w pozycji I.9A.001, bezzałogowych pojazdach powietrznych wymienionych określone w pozycji I.9A.003 lub w rakietach meteorologicznych wymienionych w pozycji I.9A.005; lub UWAGA: zob. także: wykaz uzbrojenia dotyczący urządzeń odbiorczych do rakiet i pocisków rakietowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 44 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 1 z 20089.2.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 116/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Iranowi

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.