Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 45

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 117/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Data ogłoszenia:2008-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 45

Strona 45 z 51

b. przeznaczone lub zmodyfikowane do zastosowań lotniczych i posiadające jedną z niżej wymienionych właściwości: 1. zdolność dostarczenia informacji nawigacyjnych przy prędkościach powyżej 600 m/s; 2. stosujące deszyfrowanie, przeznaczone lub zmodyfikowane do zadań wojskowych lub rządowych, w celu uzyskania dostępu do zabezpieczonych sygnałów/danych GNSS; lub 3. specjalnie zaprojektowane do zastosowania środków przeciwzakłóceniowych (np. bezmodemowa antena sterująca lub antena sterowana elektronicznie) do działania w warunkach, w których występuje aktywne lub bierne przeciwdziałanie. Uwaga: pozycje I.7A.006.b.2. oraz I.7A.006.b.3. nie obejmują zakazem urządzeń przeznaczonych do komercyjnego, cywilnego lub ratunkowego dostępu do GNSS (np. integracja danych, bezpieczeństwo lotów).

I.7A.006

7A105

I.7A.007

7A106

Wysokościomierze typu radarowego lub laserowego, przeznaczone lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do stosowania w kosmicznych pojazdach nośnych wymienionych w pozycji I.9A.001 lub w rakietach meteorologicznych wymienionych w pozycji I.9A.005; UWAGA: zob. także: wykaz uzbrojenia dotyczący wysokościomierzy przeznaczonych do rakiet i pocisków rakietowych.

9.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/115

Nr

Stosowna(-e) pozycja(-e) z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

Opis

I.7A.008

7A115

Pasywne czujniki do określania namiaru na określone źródła fal elektromagnetycznych (namierniki) lub właściwości terenu, przeznaczone lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do stosowania w kosmicznych pojazdach nośnych wymienionych w pozycji I.9A.001 lub w rakietach meteorologicznych wymienionych w pozycji I.9A.005. UWAGA: zob. także: wykaz uzbrojenia dotyczący pasywnych czujników przeznaczonych do rakiet i pocisków rakietowych. Uwaga: pozycja I.7A.008 obejmuje czujniki do następujących urządzeń: a. urządzeń do zobrazowania (mapowania) rzeźby terenu; b. czujników do tworzenia obrazów (zarówno aktywnych, jak i pasywnych); c. interferometrów pasywnych.

I.7A.009

7A116

Następujące systemy sterowania lotem i serwozawory, przeznaczone lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do kosmicznych pojazdów nośnych wymienionych w pozycji I.9A.001 lub do rakiet meteorologicznych wymienionych w pozycji I.9A.005: UWAGA: zob. także: wykaz uzbrojenia dotyczący systemów sterowania lotem i serwozaworów do zastosowania w rakietach lub pociskach rakietowych. a. hydrauliczne, mechaniczne, elektrooptyczne lub elektromechaniczne systemy sterowania lotem (w tym systemy typu fly-by-wire); b. urządzenia do sterowania wysokością; c. serwozawory do sterowania lotem przeznaczone lub zmodyfikowane do systemów określonych w pozycjach I.7A.009.a. lub I.7A.009.b., oraz przeznaczone lub zmodyfikowane do działania w środowisku wibracyjnym o parametrach powyżej 10 g (wartość średnia kwadratowa) w zakresie częstotliwości od 20 Hz do 2 kHz.

I.7A.010

7A117

„Instalacje do naprowadzania”, znajdujące zastosowanie w „pociskach rakietowych”, umożliwiające uzyskanie dokładności instalacji 3,33 % zasięgu lub lepszej (np. „CEP” [krąg równego prawdopodobieństwa] równe 10 km lub mniej w zasięgu 300 km). Urządzenia do testowania, wzorcowania lub strojenia, specjalnie przeznaczone do urządzeń określonych w pozycjach od I.7A.001 do I.7A.010. Następujące urządzenia specjalnie przeznaczone do określania parametrów zwierciadeł do pierścieniowych żyroskopów „laserowych”: UWAGA: zob. także poz. I.7A.014. a. urządzenia do pomiaru rozproszenia z dokładnością do 10 ppm lub mniej (lepszą); b. profilometry o dokładności pomiarowej 0,5 nm (5 angstremów) lub mniej (lepszej).

I.7A.011

7B001

I.7A.012

7B002

I.7A.013

7B003*

Urządzenia specjalnie przeznaczone do „produkcji” urządzeń ujętych w pozycjach od I.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 45 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 1 z 20089.2.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 116/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Iranowi

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.