Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 46

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 117/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Data ogłoszenia:2008-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 46

Strona 46 z 51

7A.001 do I.7A.010 Uwaga: pozycja I.7A.013 obejmuje: a. stanowiska testowe do regulacji żyroskopów; b. stanowiska do dynamicznego wyważania żyroskopów; c. stanowiska do testowania silniczków do żyroskopów; d. stanowiska do usuwania powietrza i napełniania żyroskopów; e. uchwyty odśrodkowe do łożysk do żyroskopów; f. stanowiska do regulacji pozycji osi przyspieszeniomierzy; g. (zastrzeżony) h. stanowiska do testowania przyspieszeniomierzy; i. modułowe stanowiska testowe inercyjnej jednostki pomiarowej (IMU); j. platformy testowe inercyjnej jednostki pomiarowej (IMU); k. mocowania do stabilnego elementu inercyjnej jednostki pomiarowej (IMU); l. mocowanie do platformy balansowej inercyjnej jednostki pomiarowej (IMU).

L 35/116

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.2.2008

Nr

Stosowna(-e) pozycja(-e) z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

Opis

I.7A.014

7B102

Reflektometry specjalnie przeznaczone do wyznaczania charakterystyki zwierciadeł do żyroskopów „laserowych”, posiadające dokładność pomiarową 50 ppm lub mniej (lepszą). Następujące „instalacje produkcyjne” i „urządzenia produkcyjne”: a. specjalnie zaprojektowane „instalacje produkcyjne” do urządzeń wymienionych w pozycji I.7A.010; b. „urządzenia produkcyjne” i inne urządzenia do testowania, wzorcowania lub strojenia, inne niż określone w pozycjach od I.7A.011 do I.7A.013, zaprojektowane lub zmodyfikowane do urządzeń określonych w pozycji I.7A.010.

I.7A.015

7B103

I.7B Technologia, w tym oprogramowanie

Stosowna(-e) pozycja(-e) z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

Nr

Opis

I.7B.001

ex 7D101

„Oprogramowanie” specjalnie przeznaczone lub zmodyfikowane do „użytkowania” urządzeń wyszczególnionych w pozycjach od I.7A.001 do I.7A.008, I.7A.009.a., I.7A.009.b. lub od I.7A.011 do I.7A.015. Następujące „oprogramowanie” scalające: a. „oprogramowanie” scalające do urządzeń wymienionych w pozycji I.7A.004.b.; b. „oprogramowanie” scalające do specjalnie przeznaczone urządzeń wymienionych w pozycji I.7A.004.a.; c. „oprogramowanie” scalające zaprojektowane lub zmodyfikowane do urządzeń wymienionych w pozycji I.7A.004.c. Uwaga: powszechnie spotykaną postacią „oprogramowania” scalającego jest filtrowanie Kalmana.

I.7B.002

7D102

I.7B.003

7D103

„Oprogramowanie” specjalnie przeznaczone do modelowania lub symulowania działania „instalacji do naprowadzania” wymienionych w pozycji I.7A.010 lub do ich integrowania konstrukcyjnego z kosmicznymi pojazdami nośnymi wymienionymi w pozycji I.9A.001 lub z rakietami meteorologicznymi wymienionymi w pozycji I.9A.005. Uwaga: „oprogramowanie” wymienione w pozycji I.7B.003 pozostaje objęte zakazem w połączeniu ze specjalnie zaprojektowanym sprzętem określonym w pozycji I.4A.003.

I.7B.004

ex 7E001

„Technologia” według uwagi ogólnej do technologii do „rozwoju” urządzeń lub „oprogramowania” wymienionych w pozycjach od I.7A.001 do I.7A.015, lub od I.7B.001 do I.7B.003. „Technologia” według uwagi ogólnej do technologii do „produkcji” urządzeń wymienionych w pozycjach od I.7A.001 do I.7A.015. „Technologia” według uwagi ogólnej do technologii do „użytkowania” urządzeń wymienionych w pozycjach od I.7A.001 do I.7A.015 lub od I.7B.001 do I.7B.003. Następujące „technologie” do zabezpieczania podzespołów awioniki i podzespołów elektrycznych przed impulsem elektromagnetycznym (EMP) i zagrożeniem zakłóceniami elektromagnetycznymi ze źródeł zewnętrznych: a. „technologia” projektowania ekranowania; b. „technologia” projektowania do konfigurowania odpornych obwodów elektrycznych i podukładów; c. „technologia” projektowania do wyznaczania kryteriów uodparniania w odniesieniu do pozycji I.7B.007.a i I.7B.007.b.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 46 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 1 z 20089.2.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 116/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Iranowi

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.