Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 47

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 117/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Data ogłoszenia:2008-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 47

Strona 47 z 51

I.7B.005

ex 7E002

I.7B.006

7E101

I.7B.007

7E102

I.7B.008

7E104

„Technologia” scalania danych z systemów sterowania lotem, naprowadzania i napędu w system zarządzania lotem w celu optymalizacji toru lotu rakiet.

9.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/117

I.9 TECHNIKA LOTNICZA I ASTRONAUTYCZNA I NAPĘD I.9A Towary

Stosowna(-e) pozycja(-e) z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

Nr

Opis

I.9A.001

ex 9A004

Kosmiczne pojazdy nośne UWAGA: zob. także poz. I.9A.005. W przypadku rakiet i pocisków rakietowych zob. wykaz uzbrojenia. Uwaga: pozycja I.9A.001 nie obejmuje zakazem ładunku użytecznego.

I.9A.002

9A011

Silniki strumieniowe, naddźwiękowe silniki strumieniowe lub silniki o cyklu kombinowanym oraz specjalnie do nich opracowane elementy. UWAGA: zob. także poz. I.6A.001 oraz I.6A.008.

I.9A.003

ex 9A012.a

Następujące „bezzałogowe statki powietrzne” („UAV”), związane z nimi systemy, sprzęt i komponenty: a.* bezzałogowe statki powietrzne posiadające jedną z niżej wymienionych cech: 1.* posiadające wszystkie niżej wymienione cechy: a. posiadające jedną z niżej wymienionych cech: 1. autonomiczny system sterowania lotem oraz zdolność nawigacji (np. automatyczny pilot z systemem nawigacji bezwładnościowej); lub 2. możliwość sterowania lotem poza zasięgiem bezpośredniego widzenia, z udziałem człowieka (np. telewizualne zdalne sterowanie); oraz b. posiadające jedną z niżej wymienionych cech: 1. z systemem/mechanizmem dozowania aerozolu o wydajności powyżej 20 l; lub 2. zaprojektowanie lub zmodyfikowane w taki sposób, by zawierały systemem/mechanizmem dozowania aerozolu o wydajności powyżej 20 l; lub 2. zdolne do przeniesienia ładunku użytecznego na odległość co najmniej 300 km. Uwagi techniczne: 1. Aerozol składa się z pyłu lub cieczy niebędących składnikami paliwa, produktami uboczne lub dodatkami, stanowiąc część ładunku użytecznego rozpraszanego do atmosfery. Przykładowymi aerozolami są pestycydy do opylania roślin oraz suche środki chemiczne rozpylane w chmurach w celu wywołania deszczu. 2. Systemem/mechanizmem dozowania aerozolu zawiera wszystkie urządzenia (mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne itp.), które są niezbędne do magazynowania aerozolu i rozproszenia go w atmosferze. Obejmuje możliwość wstrzyknięcia aerozolu do gazów wydechowych i strumienia zaśmigłowego.

I.9A.004

9A101

Następujące silniki turboodrzutowe i turbowentylatorowe (w tym silniki turbinowe): a. silniki posiadające obie niżej wymienione cechy: 1. wartość ciągu maksymalnego powyżej 400 N (uzyskiwana przed zamontowaniem) z wyłączeniem silników certyfikowanych przez instytucje cywilne posiadających maksymalną wartość ciągu powyżej 8 890 N (uzyskiwaną przed zamontowaniem silnika); oraz 2. jednostkowe zużycie paliwa 0,15 kg/Nh lub mniejsze (na poziomie morza w warunkach statycznych i standardowych); b. silniki przeznaczone do „pocisków rakietowych” albo zmodyfikowane w tym celu.

I.9A.005

9A104

Rakiety meteorologiczne (sondujące) o zasięgu co najmniej 300 km. UWAGA: zob. także poz. I.9A.001. W przypadku rakiet i pocisków rakietowych zob. wykaz uzbrojenia.

L 35/118

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.2.2008

Nr

Stosowna(-e) pozycja(-e) z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

Opis

I.9A.006

9A105

Następujące silniki rakietowe na paliwo ciekłe: UWAGA: zob. także poz. I.9A.017. a. silniki rakietowe na paliwo ciekłe nadające się do „pocisków rakietowych”, posiadające impuls całkowity równy lub większy niż 1,1 MNs; b. silniki rakietowe na paliwo ciekłe nadające się do kompletnych systemów rakietowych lub bezzałogowych statków powietrznych o zasięgu co najmniej 300 km, inne niż wymienione w pozycji I.9A.006.a., posiadające impuls całkowity równy lub większy niż 0,841 MNs;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 47 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 1 z 20089.2.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 116/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Iranowi

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.