Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 48

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 117/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Data ogłoszenia:2008-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 48

Strona 48 z 51

I.9A.007

9A106

Następujące systemy lub podzespoły nadające się do stosowania w „pociskach rakietowych”, specjalnie przeznaczone do układów napędowych rakiet na paliwo ciekłe: a. wykładziny ablacyjne (ciepłochronne) do komór ciągu lub spalania; b. dysze wylotowe do rakiet; c. podzespoły do sterowania wektorem ciągu; Uwaga techniczna: do sposobów sterowania wektorem ciągu wymienionych w pozycji I.9A.007.c należą np.: 1. dysza regulowana; 2. dodatkowy wtrysk cieczy lub gazu; 3. ruchoma komora silnika lub dysza wylotowa; 4. odchylanie strumienia gazów wylotowych za pomocą łopatek kierowanych (nastawnych) lub systemów wtryskiwaczy; lub 5. używanie klapek oporowych. d. zespoły do sterowania przepływem płynnych i zawiesinowych paliw napędowych (w tym utleniaczy) oraz specjalnie przeznaczone do nich elementy, skonstruowane lub zmodyfikowane pod kątem eksploatacji w środowiskach, w których występują drgania o średniej wartości kwadratowej większej niż 10 g i o częstotliwości od 20 Hz do 2 kHz. Uwaga: pozycja I.9A.007.d. obejmuje wyłącznie następujące serwozawory i pompy elektrohydrauliczne: a. serwozawory o objętościowym natężeniu przepływu równym lub większym niż 24 litry na minutę przy ciśnieniu absolutnym równym lub większym niż 7 MPa i czasie reakcji roboczej poniżej 100 ms; b. pompy do paliw płynnych o prędkościach obrotowych na wale równych lub większych niż 8 000 obrotów na minutę lub o ciśnieniu wylotowym równym lub większym niż 7 MPa.

I.9A.008

9A107 oraz ex 9A007.a

Silniki rakietowe na paliwo stałe nadające się do kompletnych systemów rakietowych lub bezzałogowych statków powietrznych o zasięgu co najmniej 300 km, posiadające impuls całkowity równy lub większy niż 0,841 MNs; UWAGA: zob. także poz. I.9A.017.

I.9A.009

9A108

Następujące podzespoły nadające się do „pocisków rakietowych” specjalnie przeznaczone do układów napędowych do rakiet na paliwo stałe: a. osłony do silników rakietowych i ich komponenty służące do „izolacji”; b. dysze do silników rakietowych; c. podzespoły do sterowania wektorem ciągu;

9.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/119

Nr

Stosowna(-e) pozycja(-e) z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

Opis

Uwaga techniczna: do sposobów sterowania wektorem ciągu wymienionych w pozycji I.9A.009.c. należą np.: 1. dysza regulowana; 2. dodatkowy wtrysk cieczy lub gazu; 3. ruchoma komora silnika lub dysza wylotowa; 4. odchylanie strumienia gazów wylotowych za pomocą łopatek kierowanych (nastawnych) lub systemów wtryskiwaczy; lub 5. używanie klapek oporowych. I.9A.010 9A109 Hybrydowe silniki rakietowe nadające się do „pocisków rakietowych” oraz specjalnie do nich przeznaczone elementy UWAGA: zob. także poz. I.9A.017. Uwaga techniczna: w pozycji I.9A.010 „pocisk rakietowy” oznacza kompletne systemy rakietowe oraz systemy bezzałogowych statków powietrznych o zasięgu powyżej 300 km. I.9A.011 9A110 Materiały kompozytowe, laminaty i wyroby z nich, przeznaczone specjalnie do kosmicznych pojazdów nośnych wymienionych w pozycji I.9A.001 lub do rakiet meteorologicznych wymienionych w pozycji I.9A.005 lub podsystemów wymienionych w pozycjach I.9A.006.a., od I.9A.007 do I.9A.009, I.9A.014 lub I.9A.017. UWAGA: zob. także wykaz uzbrojenia dotyczący materiałów kompozytowych, laminatów i wyrobów z nich, przeznaczonych do rakiet i pocisków rakietowych. I.9A.012 ex 9A111* Pulsacyjne silniki odrzutowe nadające się do „pocisków rakietowych” oraz specjalnie do nich przeznaczone podzespoły. UWAGA: zob. także poz. I.9A.002 oraz I.9A.016. I.9A.013 9A115 Następujące urządzenia i instalacje startowe: UWAGA: zob. także wykaz uzbrojenia dotyczący urządzeń i instalacji startowych. a. aparatura i urządzenia do manipulacji, sterowania, uruchamiania lub odpalania, przeznaczone lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do stosowania w kosmicznych pojazdach nośnych wymienionych w pozycji I.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 48 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 1 z 20089.2.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 116/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Iranowi

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.