Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 49

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 117/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Data ogłoszenia:2008-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 49

Strona 49 z 51

9A.001, bezzałogowych statkach powietrznych wymienionych w pozycji I.9A.003 lub w rakietach meteorologicznych wymienionych w pozycji I.9A.005; b. pojazdy do transportu, manipulacji, sterowania, uruchamiania i odpalania, przeznaczone lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do stosowania w kosmicznych pojazdach nośnych wymienionych w pozycji I.9A.001 lub w rakietach meteorologicznych wymienionych w pozycji I.9A.005; I.9A.014 9A116 Następujące statki kosmiczne zdolne do lądowania na ziemi, nadające się do wykorzystania w „pociskach rakietowych”, oraz przeznaczone lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do nich podzespoły: a. statki kosmiczne zdolne do lądowania na ziemi; b. osłony ciepłochronne i elementy do nich wykonane z materiałów ceramicznych lub ablacyjnych; c. urządzenia pochłaniające ciepło i elementy do nich wykonane z lekkich materiałów o wysokiej pojemności cieplnej; d. urządzenia elektroniczne specjalnie przeznaczone do statków kosmicznych zdolnych do lądowania na ziemi. I.9A.015 9A117 Mechanizmy do łączenia stopni, mechanizmy do rozłączania stopni oraz mechanizmy międzystopniowe, nadające się do wykorzystania w „pociskach rakietowych”. Urządzenia do regulacji spalania w silnikach, nadające się „pocisków rakietowych” wymienionych w pozycjach I.9A.002 lub I.9A.012.

I.9A.016

ex 9A118*

L 35/120

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.2.2008

Nr

Stosowna(-e) pozycja(-e) z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

Opis

I.9A.017

9A119

Pojedyncze stopnie do rakiet, nadające się do kompletnych systemów rakietowych lub bezzałogowych statków powietrznych o zasięgu 300 km, inne niż wymienione w pozycjach I.9A.006, I.9A.008 oraz I.9A.010. Zbiorniki na paliwo ciekłe przeznaczone specjalnie na paliwa wymienione w pozycji I.1A.029 lub „inne paliwa ciekłe”, stosowane w systemach rakietowych o ładunku użytkowym co najmniej 500 kg i zasięgu co najmniej 300 km. Uwaga: w pozycji I.9A.018 „inne paliwa ciekłe” obejmują paliwa wymienione w wykazie uzbrojenia, ale nie ograniczają się do nich

I.9A.018

9A120

I.9A.019

9A350.a

Następujące układy zraszania lub mgławienia, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane w taki sposób, aby nadawały się do samolotów i „pojazdów lżejszych od powietrza” lub bezzałogowych statków powietrznych oraz specjalnie zaprojektowane ich komponenty. a. kompletne układy zraszania lub mgławienia mogące zapewniać, z ciekłej zawiesiny, początkową kroplę o ‘VMD’ poniżej 50 μm przy natężeniu przepływu powyżej dwóch litrów na minutę; Uwaga: pozycja I.9A.019 nie obejmuje zakazem układów zraszania i mgławienia oraz komponenty, które wykazano, że nie nadają się do roznoszenia środków biologicznych w postaci zakaźnych aerozoli. Uwagi techniczne:

1. wielkość kropli w przypadku urządzeń zraszających lub dysz specjalnie zaprojektowanych do stosowania w samolotach, „pojazdach lżejszych od powietrza” lub bezzałogowych statkach powietrznych powinna być mierzona z zastosowaniem jednej z następujących metod: a. metoda lasera dopplerowskiego; b. metoda dyfrakcji laserowej.

2. w pozycji I.9A.019 ‘VMD’ oznacza medianę objętościową (Volume Median Diameter), a dla układów wodnych jest równoznaczna z medianą masową (Mass Median Diameter – MMD). I.9A.020 ex 9B105* Tunele aerodynamiczne do prędkości 0,9 macha lub wyższych, nadające się do „pocisków rakietowych” oraz ich podzespołów. Następujące komory klimatyczne i komory bezechowe: a. komory klimatyczne umożliwiające symulowanie następujących warunków lotu: 1. wibracji ze średniej wartości kwadratowej (RMS) równej lub wyższej niż 10 g, mierzonej na „stole kontrolnym” w zakresie częstotliwości od 20 Hz do 2 kHz i generujących siły o wartościach równych lub wyższych niż 5 kN; oraz 2. warunków na wysokościach równych lub większych niż 15 km; lub 3.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 49 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 1 z 20089.2.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 116/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Iranowi

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.