Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 50

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 117/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Data ogłoszenia:2008-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 50

Strona 50 z 51

temperatury w zakresie co najmniej 223 K (– 50 °C) do 398 K (+ 125 °C); Uwagi techniczne: 1. pozycja I.9A.021.a określa układy zdolne generować środowisko wibracyjne poprzez pojedynczą falę (np. falę sinusoidalną) oraz układy zdolne generować szerokopasmowe wibracje nieuporządkowane (tj. widmo mocy); 2. W pozycji I.9A.021.a.1. „stół kontrolny” oznacza płaski stół lub powierzchnię bez uchwytów i mocowania. b. komory bezechowe umożliwiające symulowanie następujących warunków lotu: 1. warunków akustycznych, w których całkowity poziom ciśnienia akustycznego wynosi 140 dB lub więcej (co odpowiada 20 μPa) lub o mocy wyjściowej 4 kW lub większej; oraz 2. warunków na wysokościach równych lub większych niż 15 km; lub 3. temperatury w zakresie co najmniej 223 K (– 50 °C) do 398 K (+ 125 °C).

I.9A.021

9B106

9.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/121

Nr

Stosowna(-e) pozycja(-e) z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

Opis

I.9A.022

ex 9B115

Specjalne „urządzenia produkcyjne” do systemów, podsystemów i podzespołów wymienionych w pozycjach I.9A.002, I.9A.004, od I.9A.006 do I.9A.010, I.9A.012 i od I.9A.014 do I.9A.017. „Instalacje produkcyjne” specjalnie przeznaczone do kosmicznych pojazdów nośnych wymienionych w pozycji I.9A.001 lub systemów, podsystemów i elementów wymienionych w pozycjach I.9A.002, I.9A.004, od I.9A.005 do I.9A.010, I.9A.012 lub od I.9A.014 do I.9A.017. UWAGA: zob. także wykaz uzbrojenia dotyczący „instalacji produkcyjnych” do rakiet i pocisków rakietowych.

I.9A.023

ex 9B116

I.9A.024

ex 9B117*

stoiska do prób i stoiska badawcze do rakiet na paliwo stałe lub ciekłe lub do silników rakietowych, posiadające jedną z następujących właściwości: a.* możliwość badania zespołów o ciągu powyżej 90 kN; lub b. możliwość równoczesnego pomiaru składowych ciągu wzdłuż trzech osi.

I.9A.025

9C108

Materiały do „izolacji” luzem i „wykładziny wewnętrzne” do osłon silników rakietowych możliwe do wykorzystania w „pociskach rakietowych” lub specjalnie do nich przeznaczone. Uwaga techniczna: w pozycji I.9A.025 „pocisk rakietowy” oznacza kompletne systemy rakietowe oraz systemy bezzałogowych statków powietrznych o zasięgu przekraczającym 300 km.

I.9A.026

9C110

Maty z włókien, impregnowane żywicami, i materiały z włókien powlekanych metalem do tych mat, do produkcji struktur kompozytowych, laminatów i wyrobów wyszczególnionych w pozycji I.9A.011, wytwarzane zarówno na matrycach organicznych, jak i metalowych wykorzystujących wzmocnienia włóknami lub materiałami włókienkowymi, mające „wytrzymałość właściwą na rozciąganie” większą niż 7,62 × 104 m i „moduł właściwy” większy niż 3,18 × 106 m. UWAGA: zob. także poz. I.1A.024 oraz I.1A.034. Uwaga: jedynymi matami z włókien impregnowanych żywicami, których dotyczy pozycja I.9A.026, są te, w których zastosowano żywice o temperaturze zeszklenia (Tg) po utwardzeniu przekraczającej 418 K (145 °C), jak określono w normie ASTM D4065 lub jej odpowiedniku.

I.9B Technologia, w tym oprogramowanie

Stosowna(-e) pozycja(-e) z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

Nr

Opis

I.9B.001

ex 9D001

„Oprogramowanie” specjalnie opracowane lub zmodyfikowane do „rozwoju” urządzeń lub „technologii” określonych w pozycji I.9A.002, I.9A.009, I.9A.012, I.9A.015 lub I.9A.016. „Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do „użytkowania” towarów wyszczególnionego w pozycjach I.9A.020, I.9A.021, I.9A.023 lub I.9A.024. „Oprogramowanie” specjalnie przeznaczone do modelowania, symulowania lub integrowania konstrukcyjnego kosmicznych pojazdów nośnych wymienionych w pozycji I.9A.001 lub rakiet meteorologicznych wymienionych w pozycji I.9A.005 lub podsystemów wymienionych w pozycjach I.9A.006.a., I.9A.007, I.9A.009, I.9A.014 lub I.9A.017. Uwaga: „oprogramowanie” wymienione w pozycji I.9B.003 pozostaje objęte zakazem w połączeniu ze specjalnie zaprojektowanym sprzętem określonym w pozycji I.4A.003.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 50 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 1 z 20089.2.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 116/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Iranowi

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.