Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 51

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 117/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Data ogłoszenia:2008-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 51

Strona 51 z 51

I.9B.002

9D101

I.9B.003

9D103

I.9B.004

ex 9D104

„Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do „użytkowania” towarów wyszczególnionego w pozycjach 9A005, I.9A.002, I.9A.004, I.9A.006, I.9A.007.c., I.9A.007.d., I.9A.008, I.9A.009.c., I.9A.010, I.9A.012, I.9A.013.a., I.9A.014.d., I.9A.015 lub I.9A.016.

L 35/122

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.2.2008

Nr

Stosowna(-e) pozycja(-e) z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

Opis

I.9B.005

9D105

„Oprogramowanie”, które koordynuje funkcje więcej niż jednego podsystemu, specjalnie opracowane lub zmodyfikowane do „użytkowania” w pojazdach kosmicznych określonych w pozycji I.9A.001 lub rakietach meteorologicznych określonych w pozycji I.9A.005. „Technologia” według uwagi ogólnej do technologii do „rozwoju” urządzeń lub „oprogramowania” wymienionych w pozycjach I.9A.001, I.9A.003, od I.9A.021 do I.9A.024 lub od I.9B.002 do I.9B.005. „Technologia” według uwagi ogólnej do technologii do „produkcji” urządzeń wymienionych w pozycjach I.9A.001, I.9A.003 lub od I.9A.021 do I.9A.024. „Technologia” według uwagi ogólnej do technologii do „rozwoju” lub „produkcji” towarów wymienionych w pozycjach od I.9A.004 do I.9A.017. „Technologia” według uwagi ogólnej do technologii do „użytkowania” kosmicznych pojazdów nośnych wymienionych w pozycji I.9A.001 lub towarów wymienionych w pozycjach I.9A.002, od I.9A.004 do I.9A.017, od I.9A.020 do I.9A.024, I.9B.002 lub I.9B.003.”

I.9B.006

ex 9E001

I.9B.007

ex 9E002

I.9B.008

9E101

I.9B.009

ex 9E102

9.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/123

ZAŁĄCZNIK II „ZAŁĄCZNIK II Strony internetowe, na których zamieszczane są informacje o właściwych organach, o których mowa w art. 5, 7, 8, 10 i 15, oraz adres, na który należy przesyłać powiadomienia do Komisji Europejskiej BELGIA http://www.diplomatie.be/eusanctions BUŁGARIA http://www.mfa.government.bg REPUBLIKA CZESKA http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce DANIA http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/ NIEMCY http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html ESTONIA http://www.vm.ee/est/kat_622/ GRECJA http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/ HISZPANIA www.mae.es/es/Menuppal/Asuntos/Sanciones+Internacionales FRANCJA http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ IRLANDIA www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities WŁOCHY http://www.esteri.it/UE/deroghe.html CYPR http://www.mfa.gov.cy/sanctions ŁOTWA http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 LITWA http://www.urm.lt LUKSEMBURG http://www.mae.lu/sanctions WĘGRY http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/ MALTA http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

L 35/124

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.2.2008

NIDERLANDY http://www.minbuza.nl/sancties AUSTRIA http://www.bmeia.gv.at/view.php3f_id=12750&LNG=en&version= POLSKA http://www.msz.gov.pl PORTUGALIA http://www.min-nestrangeiros.pt RUMUNIA http://www.mae.ro/index.phpunde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3 SŁOWENIA http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/ SŁOWACJA http://www.foreign.gov.sk FINLANDIA http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet SZWECJA http://www.ud.se/sanktioner ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adres, na który należy przesyłać powiadomienia do Komisji Europejskiej: European Commission DG External Relations Directorate A Crisis Platform - Policy Coordination in Common Foreign and Security Policy Unit A2 Crisis Response and Peace Building CHAR 12/106 B-1049 Bruxelles/Brussels (Belgium) E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu Tel. (32-2) 295 55 85 Faks: (32-2) 299 08 73”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 51 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 1 z 20089.2.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 116/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Iranowi

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.