Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 117/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Data ogłoszenia:2008-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 8

Strona 8 z 51

obudowy modułów separatorów (cylindryczne) na źródło plazmy uranowej, cewki na prądy wysokiej częstotliwości oraz kolektory do produktu i frakcji końcowych, wykonane z odpowiednich materiałów niemagnetycznych (np. ze stali nierdzewnej); j. następujące urządzenia i podzespoły, specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do separacji materiałów metodami elektromagnetycznymi: 1. źródła jonów, pojedyncze lub wielokrotne, składające się ze źródła pary, jonizatora oraz akceleratora wiązki wykonane z odpowiednich materiałów niemagnetycznych (np. grafitu, stali nierdzewnej lub miedzi) i zdolne do wytwarzania wiązki jonów o całkowitym natężeniu 50 mA lub większym; 2. płytkowe kolektory jonów do gromadzenia wzbogaconych lub zubożonych wiązek jonów uranu, składające się z dwóch lub większej liczby szczelin i kieszeni, i wykonane z odpowiednich materiałów niemagnetycznych (np. grafitu lub stali nierdzewnej); 3. obudowy próżniowe do elektromagnetycznych separatorów uranu wykonane z materiałów niemagnetycznych (np. z grafitu lub stali nierdzewnej) i skonstruowane z przeznaczeniem do pracy przy ciśnieniach 0,1 Pa lub niższych; 4. elementy biegunów magnesów o średnicy powyżej 2 m;

9.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/65

Nr

Stosowna(-e) pozycja(-e) z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

Opis

5. wysokonapięciowe zasilacze do źródeł jonów, posiadające wszystkie następujące właściwości: a. zdolne do pracy w trybie ciągłym; b. napięcie wyjściowe 20 000 V lub większe; c. natężenie prądu na wyjściu 1A lub większe; oraz d. regulacja napięcia z dokładnością lepszą niż 0,01 % w ciągu 8 godzin; UWAGA: zob. także poz. I.3A.006. 6. zasilacze magnesów (wysokiej mocy, prądu stałego) posiadające wszystkie następujące właściwości: a. zdolność do pracy w trybie ciągłym z prądem wyjściowym o natężeniu 500 A lub większym i napięciu 100 V lub większym; oraz b. regulacja natężenia lub napięcia prądu z dokładnością lepszą niż 0,01 % w ciągu 8 godzin UWAGA: zob. także poz. I.3A.005. I.0A.003 0B002 Następujące specjalnie zaprojektowane lub wykonane pomocnicze instalacje, urządzenia i podzespoły do instalacji separacji izotopów wymienionych w pozycji I.0A.002, wykonane z „materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6” lub chronione materiałami tego typu: a. autoklawy, piece lub instalacje do doprowadzania UF6 do instalacji do wzbogacania; b. desublimatory lub wymrażarki do odprowadzania UF6 z instalacji przetwórczych i dalszego jego transferu po ogrzaniu; c. instalacje do produktu lub frakcji końcowych do transferu UF6 do zbiorników; d. instalacje do skraplania lub zestalania stosowane do usuwania UF6 z procesu wzbogacania drogą sprężania i przetwarzania UF6 w ciecz lub ciało stałe; e. instalacje rurociągowe i zbiorniki specjalnie przeznaczone do manipulowania UF6 w procesach rozdzielania izotopów metodą dyfuzji, wirowania lub kaskady aerodynamicznej; f. 1. próżniowe instalacje rur rozgałęźnych lub zbiorników o wydajności ssania wynoszącej 5 m3/min. lub więcej; lub 2. pompy próżniowe specjalnie przeznaczone do pracy w atmosferze UF6; g. spektrometry masowe (źródła jonów), specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do bieżącego (on-line) pobierania próbek surowca, produktu lub frakcji końcowych ze strumieni zawierających UF6, posiadające wszystkie wymienione poniżej cechy: 1. jednostkową rozdzielczość masy atomowej powyżej 320 jma; 2. źródła jonów wykonane lub powlekane nichromem lub monelem lub niklowane; 3. elektronowe źródła jonizacyjne; i 4. wyposażone w kolektory umożliwiające analizę izotopową. I.0A.004 0B003 Następujące instalacje do z przeznaczeniem do nich: przetwarzania uranu i urządzenia specjalnie przeznaczone lub wykonane

a. instalacje do przetwarzania koncentratów rudy uranowej na UO3; b. instalacje do przetwarzania UO3 na UF6; c. instalacje do przetwarzania UO3 na UO2;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 1 z 20089.2.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 116/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Iranowi

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.