Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 36 POZ 16

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2008/104/WPZiB z dnia 8 lutego 2008 r. przedłużające i zmieniające wspólne stanowisko 2004/133/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko ekstremistom z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (FYROM)

Data ogłoszenia:2008-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 36 POZ 16

L 36/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.2.2008

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2008/104/WPZiB z dnia 8 lutego 2008 r. przedłużające i zmieniające wspólne stanowisko 2004/133/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko ekstremistom z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (FYROM)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł 1 uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15, Niniejszym przedłuża się wspólne stanowisko 2004/133/WPZiB do dnia 10 lutego 2009 r. Artykuł 2 Załącznik do wspólnego stanowiska 2004/133/WPZiB zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do niniejszego wspólnego stanowiska. Artykuł 3 Niniejsze wspólne stanowisko stosuje się od dnia 10 lutego 2008 r. Artykuł 4 Niniejsze wspólne stanowisko zostaje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 8 lutego 2008 r.

(3)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 10 lutego 2004 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2004/133/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko ekstremistom z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (FYROM) (1).

(2)

W dniu 7 lutego 2007 r. na mocy wspólnego stanowiska 2007/86/WPZiB (2) wspólne stanowisko 2004/133/WPZiB zostało ostatnio zmienione i przedłużone do dnia 9 lutego 2008 r.

opublikowane

W następstwie przeglądu wspólnego stanowiska 2004/133/WPZiB uznaje się za stosowne przedłużenie jego obowiązywania o kolejny okres 12 miesięcy, jak również dokonanie aktualizacji listy osób zawartej w załączniku do tego wspólnego stanowiska,

W imieniu Rady

D. RUPEL

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 39 z 11.2.2004, s. 19. (2) Dz.U. L 35 z 8.2.2007, s. 32.

9.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/17

ZAŁĄCZNIK „Lista osób, o których mowa w art. 1 Imię i nazwisko: Pseudonim: Data urodzenia: Miejsce urodzenia/pochodzenia: Imię i nazwisko: Pseudonim: Data urodzenia: Miejsce urodzenia/pochodzenia: Imię i nazwisko: Pseudonim: Data urodzenia: Miejsce urodzenia/pochodzenia: Imię i nazwisko: Pseudonim: Data urodzenia: Miejsce urodzenia/pochodzenia: 6.11.1974 Shterpce/Strpce, Serbia (Kosowo) lub Ferizaj/Uroševac, Serbia (Kosowo) BEQIRI Idajet 6.1.1977 Leza, Albania ALIAJ Shukr 9.11.1981 Brodec, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii ALIAJ Fotos ADILI Gafur Valdet Vardari 5.1.1959 Harandjell (Kičevo), Była Jugosłowiańska Republika Macedonii AHMET Hebib

Imię i nazwisko: Pseudonim: Data urodzenia: Miejsce urodzenia/pochodzenia: Imię i nazwisko: Pseudonim: Data urodzenia: Miejsce urodzenia/pochodzenia: Imię i nazwisko: Pseudonim: Data urodzenia: Miejsce urodzenia/pochodzenia: Imię i nazwisko: Pseudonim: Data urodzenia: Miejsce urodzenia/pochodzenia: Imię i nazwisko: Pseudonim: Data urodzenia: Miejsce urodzenia/pochodzenia:

20.2.1951 Mallakaster, Fier, Albania BUTKA Spiro Vigan Gradica 29.5.1949 Serbia (Kosowo) HALILI Zaim

18.9.1979 Vaksinice, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii HYSENI Xhemail Xhimi Shea 15.8.1958 Lojane (Lipkovo), Była Jugosłowiańska Republika Macedonii JAKUPI Avdil Cakalla 20.4.1974 Tanuševci, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

L 36/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.2.2008

Imię i nazwisko: Pseudonim: Data urodzenia: Miejsce urodzenia/pochodzenia: Imię i nazwisko: Pseudonim: Data urodzenia: Miejsce urodzenia/pochodzenia: Imię i nazwisko: Pseudonim: Data urodzenia: Miejsce urodzenia/pochodzenia: Imię i nazwisko: Pseudonim: Data urodzenia: Miejsce urodzenia/pochodzenia: Imię i nazwisko: Pseudonim: Data urodzenia: Miejsce urodzenia/pochodzenia: Imię i nazwisko: Pseudonim: Data urodzenia: Miejsce urodzenia/pochodzenia: Imię i nazwisko: Pseudonim: Data urodzenia: Miejsce urodzenia/pochodzenia: Imię i nazwisko: Pseudonim: Data urodzenia: Miejsce urodzenia/pochodzenia:

JAKUPI Lirim »Commander Nazi« 1.8.1979 Bujanovac, Serbia KRASNIQI Agim

15.9.1979 Kondovo, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii LIMANI Fatmir

14.1.1973 Kičevo, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii MISIMI Naser

8.1.1959 Mala Rečica (Tetovo), Była Jugosłowiańska Republika Macedonii REXHEPI Daut Leka 6.1.1966 Poroj, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii RUSHITI Sait

7.7.1966 Tetovo, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii SUMA Emrush

27.5.1974 Dimce/Dimce (Kačanik), Serbia (Kosowo) UKSHINI Sami »Commander Sokoli [Falcon]« 5.3.1963 Gjakove/Djakovica, Serbia (Kosowo)”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 36 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L36 - 7 z 20089.2.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 4 lutego 2008 r. dotyczące skoordynowanego wspólnotowego programu monitoringu na rok 2008 w celu zapewnienia zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni oraz niektórych innych produktach pochodzenia roślinnego oraz krajowych programów monitoringu na rok 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 369) (1)

 • Dz. U. L36 - 5 z 20089.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie zmiany wysokości progów określonych w art. 157 lit. b) oraz w art. 158 ust. 1 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia finansowego

 • Dz. U. L36 - 3 z 20089.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 119/2008 z dnia 7 lutego 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L36 - 1 z 20089.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 118/2008 z dnia 8 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.