Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 36 POZ 7 - Strona 4

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 4 lutego 2008 r. dotyczące skoordynowanego wspólnotowego programu monitoringu na rok 2008 w celu zapewnienia zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni oraz niektórych innych produktach pochodzenia roślinnego oraz krajowych programów monitoringu na rok 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 369) (1)

Data ogłoszenia:2008-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 36 POZ 7 - Strona 4

Strona 4 z 5

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/11

2008

2009 (*)

2010 (*)

Glifosat (***) Heksakonazol Heksytiazoks Imazalil Imidaklopryd Indoksakarb Iprodion Iprowalikarb Krezoksym metylowy Lambda-cyhalotryna Malation Grupa manebu Mepanipyrim Mepikwat (**) Metalaksyl Metamidofos Metydation Metiokarb Metomyl/tiodikarb (suma wyrażona jako metomyl) Mychlobutanil Oksydemeton metylowy Paration Penkonazol Fosalon Pirymikarb Pirymifos metylowy Prochloraz Procymidon Profenofos Propargit Pyretryny Pirymetanil Pyriproksyfen Oksamyl Chinoksyfen Spiroksamina Tebukonazol Tiofanat metylowy Tebufenozyd Trifloksystrobina a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) d) b) b) b) b) d) b) b) b) d) b)

c) c) c) c) c) c) c) c) c) c) c) c) c) c) c) c) c) c) c) c) c) b) d) c) c) c) b) d) c) c) b) d) c)

c) c) c) c) c) c) c) c) c)

L 36/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.2.2008

2008

2009 (*)

2010 (*)

Tiabendazol Tolklofos metylowy Tolilofluanid Triadimefon i triadimenol (wyrażony jako suma triadimefonu i triadimenolu) Winklozolina Boskalid Karbofuran Chlorfenwinfos Cyflutryna (łącznie z beta-cyflutryną) Difenoconazol Dimetomorf Etion Fenoksykarb Fipronil Flufenoksuron Formetanat Linuron Monokrotofos Paration metylowy Fosmet Pyridaben Tebufenpyrad Teflubenzuron Tetradifon Tiaklopryd Triazofos Propamokarb Haloksyfop Fluazifop 2,4-D Abamektyna (suma) Akrynatryna Bitertanol Chlorfenapyr Chlotianidyna Dichloran Epoksykonazol Fenazachina Fenpropimorf Fention (suma)

a) a) a) a)

b) b) b) b)

c) c) c) c)

a)

b) b) b) b) d) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b)

c) c) c) b) d) c) c) c) c) c) c) c) c) c) c) c) c) c) c) c) c) c) c) c) c) c) c)

b)

c) c) c) c) c) c) c) c) c) c)

9.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/13

2008

2009 (*)

2010 (*)

Fenwalerat/esfenwalerat (suma) Lufenuron Metoksyfenozyd Oksadiksyl Pendimetalina Fentoat Propikonazol Propyzamid Spinosad (suma) Tetrakonazol Tiametoksam Trifluralina Aldryna Azynofos etylowy Cis-chlordan Trans-chlordan Oksychlordan Chlorfenwinfos (suma izomerów) Chlorobenzylat Cyflutryna (suma izomerów) DDD-p,p’ DDE-p,p’ DDT-o,p’ DDT-p,p’ Deltametryna Diazynon Dieldryna Alfa-endosulfan Beta-endosulfan Siarczan endosulfanu Endryna Fention Fenwalerat/esfenwalerat (suma izomerów RS/SR i RR/SS) Formotion HCB Alfa-HCH Beta-HCH Gamma-HCH (lindan) Heptachlor Epoksyd heptachloru (cis) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d)

c) c) c) c) c) c) c) c) c) c) c) c) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d)

L 36/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.2.2008

2008

2009 (*)

2010 (*)

Epoksyd heptachloru (trans) Metakrifos Metydation 4,4’-metoksychlor Nitrofen Paration Paration metylowy Kongener CHB-26 (kamfechlor) Kongener CHB-50 (kamfechlor) Kongener CHB-62 (kamfechlor) Permetryna (suma izomerów) Pirymifos metylowy Profenofos Pirazofos Kwintocen Resmetryna (suma izomerów) Teknazen Triazofos

d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d)

d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d)

a) Fasola (świeża lub mrożona, bez strąków), marchew, ogórek, pomarańcze lub mandarynki, gruszki, ziemniaki, ryż, szpinak (świeży lub mrożony). b) Bakłażany, banany, kalafior, winogrona stołowe, sok pomarańczowy (1), groszek (świeży/mrożony, bez strąków), papryka (słodka), pszenica. c) Jabłka, kapusta głowiasta, por, sałata, pomidory, brzoskwinie (włącznie z nektarynami i podobnymi mieszańcami); żyto lub owies, truskawki. d) Masło, szynka (suszona lub wędzona), jaja (w stanie płynnym lub suszone).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 36 POZ 7 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L36 - 16 z 20089.2.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/104/WPZiB z dnia 8 lutego 2008 r. przedłużające i zmieniające wspólne stanowisko 2004/133/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko ekstremistom z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (FYROM)

 • Dz. U. L36 - 5 z 20089.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie zmiany wysokości progów określonych w art. 157 lit. b) oraz w art. 158 ust. 1 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia finansowego

 • Dz. U. L36 - 3 z 20089.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 119/2008 z dnia 7 lutego 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L36 - 1 z 20089.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 118/2008 z dnia 8 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.