Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 36 POZ 7 - Strona 5

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 4 lutego 2008 r. dotyczące skoordynowanego wspólnotowego programu monitoringu na rok 2008 w celu zapewnienia zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni oraz niektórych innych produktach pochodzenia roślinnego oraz krajowych programów monitoringu na rok 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 369) (1)

Data ogłoszenia:2008-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 36 POZ 7 - Strona 5

Strona 5 z 5

(*) Orientacyjny wykaz na lata 2009 i 2010, zależny od programów, które będą zalecane na te lata. (**) Chlormekwat i mepikwat powinny zostać poddane analizie w zbożach (z wyjątkiem ryżu), marchwi, warzywach o jadalnych owocach i gruszkach. (***) Tylko zboża. (1) W odniesieniu do soku pomarańczowego państwa członkowskie powinny wyszczególnić źródło (koncentraty lub świeże owoce).

9.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/15

ZAŁĄCZNIK II Liczba próbek każdego produktu do pobrania i poddania analizie przez każde państwo członkowskie.

Kod kraju Próbki Kod kraju Próbki

AT BE BG CY CZ DE DK ES EE EL FR FI HU IT

12 (*) 15 (**) 12 (*) 15 (**) 12 (*) 15 (**) 12 (*) 15 (**) 12 (*) 15 (**) 93 12 (*) 15 (**) 45 12 (*) 15 (**) 12 (*) 15 (**) 66 12 (*) 15 (**) 12 (*) 15 (**) 65

IE LU LT LV MT NL PT PL RO SE SI SK UK

12 (*) 15 (**) 12 (*) 15 (**) 12 (*) 15 (**) 12 (*) 15 (**) 12 (*) 15 (**) 17 12 (*) 15 (**) 45 17 12 (*) 15 (**) 12 (*) 15 (**) 12 (*) 15 (**) 66

Całkowita minimalna liczba próbek: 642

(*) Minimalna liczba próbek dla każdej zastosowanej metody oznaczania pojedynczych pozostałości. (**) Minimalna liczba próbek dla każdej zastosowanej metody oznaczania pozostałości wielu pestycydów (typu multi-residue).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 36 POZ 7 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L36 - 16 z 20089.2.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/104/WPZiB z dnia 8 lutego 2008 r. przedłużające i zmieniające wspólne stanowisko 2004/133/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko ekstremistom z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (FYROM)

 • Dz. U. L36 - 5 z 20089.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie zmiany wysokości progów określonych w art. 157 lit. b) oraz w art. 158 ust. 1 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia finansowego

 • Dz. U. L36 - 3 z 20089.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 119/2008 z dnia 7 lutego 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L36 - 1 z 20089.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 118/2008 z dnia 8 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.