Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 40 POZ 11

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2008/112/WPZiB z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau (UE RSB GWINEA BISSAU)

Data ogłoszenia:2008-02-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 40 POZ 11

Strona 1 z 5
14.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 40/11

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2008/112/WPZiB z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau (UE RSB GWINEA BISSAU)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14 i art. 25 akapit trzeci, a także mając na uwadze, co następuje:

(8) (1)

programu reformy sektora bezpieczeństwa, podkreślił również, że kraj ten nie jest w stanie samodzielnie zwalczać nielegalnego handlu narkotykami i wezwał partnerów regionalnych i międzynarodowych do udzielenia wsparcia technicznego i finansowego. 19 listopada 2007 r. Rada stwierdziła, że odpowiednie byłoby podjęcie działania w ramach Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (EPBiO) w dziedzinie reformy sektora bezpieczeństwa w Gwinei Bissau, które byłoby spójne z Europejskim Funduszem Rozwoju i innymi działaniami Wspólnoty i uzupełniające ten fundusz i te działania. W następstwie drugiej misji rozpoznawczej UE, która została rozmieszczona w październiku 2007 roku, Rada zatwierdziła 10 grudnia 2007 r. ogólną koncepcję potencjalnego działania EPBiO wspierającego reformę sektora bezpieczeństwa w Gwinei Bissau. W piśmie z 10 stycznia 2008 r. rząd Gwinei Bissau wezwał UE do rozmieszczenia misji Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa w Gwinei Bissau. Dnia 12 lutego 2008 r. Rada zatwierdziła koncepcję operacji związaną z misją prowadzoną w ramach EPBiO, wspierającą reformę sektora bezpieczeństwa w Gwinei Bissau, określaną jako „UE RSB GWINEA BISSAU”. W swoich konkluzjach z 21 listopada 2006 r. Rada stwierdziła, że reforma sektora bezpieczeństwa w państwach partnerskich stanowi jeden z podstawowych obszarów działań UE, który został określony w europejskiej strategii bezpieczeństwa. Udział jakichkolwiek państw trzecich w misji powinien być zgodny z ogólnymi wytycznymi zdefiniowanymi przez Radę Europejską. Struktura dowodzenia i kontroli misji nie narusza zobowiązań umownych szefa misji wobec Komisji w zakresie wykonania budżetu misji.

Propagowanie pokoju, bezpieczeństwa i stabilności w Afryce i w Europie stanowi kluczowy priorytet strategiczny wspólnej strategii Afryka–UE przyjętej na szczycie UE–Afryka 9 grudnia 2007 r. Reforma sektora bezpieczeństwa (RSB) w Gwinei Bissau jest niezbędna dla stabilności i trwałego rozwoju tego kraju. W listopadzie 2006 roku rząd Gwinei Bissau przedstawił krajową strategię bezpieczeństwa, podkreślając swoje zaangażowanie w realizację reformy sektora bezpieczeństwa. W tym kontekście Sekretariat Generalny Rady i Komisja Europejska przeprowadziły w maju 2007 roku w Gwinei Bissau, we współpracy z władzami tego kraju, wstępną wspólną misję mającą za zadanie gromadzenie informacji, aby opracować ogólne podejście UE do wspierania krajowego procesu reform sektora bezpieczeństwa. Aby skutecznie zrealizować krajową strategię bezpieczeństwa, rząd Gwinei Bissau przedstawił we wrześniu 2007 roku plan działania na rzecz restrukturyzacji i modernizacji sektorów bezpieczeństwa i obrony; stworzono również ramy instytucjonalne do realizacji tego planu działania. Aby zwalczać coraz większe zagrożenie ze strony zorganizowanych sieci przestępczych działających w tym kraju, we wrześniu 2007 roku rząd Gwinei Bissau z pomocą Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków, Środków Odurzających i Przestępczości (UNODC) ogłosił również plan awaryjny w zakresie zwalczania nielegalnego handlu narkotykami. Sekretarz Generalny ONZ w sprawozdaniu z 28 września 2007 r., wyrażając uznanie rządowi Gwinei Bissau za dotychczas podjęte pozytywne środki służące realizacji

(10)

(2)

(9)

(3)

(4)

(11)

(5)

(12)

(6)

(13)

(7)

(14)

L 40/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.2.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 40 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L40 - 16 z 200814.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/113/WPZiB z dnia 12 lutego 2008 r. wspierające międzynarodowy instrument umożliwiający państwom identyfikowanie i śledzenie, w odpowiednim czasie i w niezawodny sposób, nielegalnej broni strzeleckiej i lekkiej (BSiL) w ramach strategii UE zwalczania nielegalnego gromadzenia BSiL i amunicji do tych rodzajów broni oraz nielegalnego handlu nimi

 • Dz. U. L40 - 7 z 200814.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 7 grudnia 2007 r. ustanawiająca Radę ds. Europejskiej Przestrzeni Badawczej

 • Dz. U. L40 - 5 z 200814.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 127/2008 z dnia 13 lutego 2008 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę Oscypek (ChNP)

 • Dz. U. L40 - 3 z 200814.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 126/2008 z dnia 13 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L40 - 1 z 200814.2.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 125/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3286/94 ustanawiające procedury wspólnotowe w dziedzinie wspólnej polityki handlowej w celu zapewnienia wykonania praw Wspólnoty zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego, w szczególności z zasadami ustanowionymi pod auspicjami Światowej Organizacji Handlu

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.