Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 40 POZ 16 - Strona 3

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2008/113/WPZiB z dnia 12 lutego 2008 r. wspierające międzynarodowy instrument umożliwiający państwom identyfikowanie i śledzenie, w odpowiednim czasie i w niezawodny sposób, nielegalnej broni strzeleckiej i lekkiej (BSiL) w ramach strategii UE zwalczania nielegalnego gromadzenia BSiL i amunicji do tych rodzajów broni oraz nielegalnego handlu nimi

Data ogłoszenia:2008-02-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 40 POZ 16 - Strona 3

Strona 3 z 3
Zapewnione zostaną również, w ścisłej współpracy z Interpolem, prezentacje aspektów technicznych, po to, by zaznajomić uczestników z dostępnymi narzędziami technicznymi i by pomóc funkcjonariuszom organów ochrony porządku publicznego identyfikować i śledzić nielegalne BSiL. 2.1. Afryka Zachodnia Warsztaty w Afryce Zachodniej mogą odbyć się w Bamako (Mali), Abudży (Nigeria), Libreville (Gabon) lub w regionalnym centrum Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Pokoju i Rozbrojenia w Lomé (Togo). Ostateczna decyzja o wyborze miejsca warsztatów zostanie podjęta przez UN-ODA, przy udziale Prezydencji wspieranej przez SG/WP. Do udziału (1) w warsztatach będą kwalifikowały się państwa członkowskie organizacji subregionalnych: Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) i Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Środkowej (ECCAS). ECOWAS: Benin, Burkina Faso, Republika Zielonego Przylądka, Wybrzeże Kości Słoniowej, Gambia, Ghana, Gwinea, Gwinea-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo. ECCAS: Angola, Burundi, Demokratyczna Republika Konga, Rwanda, Kamerun, Republika Środkowoafrykańska, Czad, Kongo, Gabon, Gwinea Równikowa, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca. 2.2. Azja Warsztaty w Azji odbędą się w Seulu, w Republice Korei. Do udziału w warsztatach kwalifikują się następujące państwa: Afganistan, Australia (2), Bangladesz, Kambodża, Chiny, Indie, Indonezja, Japonia (2), Kazachstan, Republika Kirgiska, Malezja, Myanmar, Nepal, Pakistan, Papua Nowa Gwinea, Filipiny, Wyspy Salomona, Sri Lanka, Tadżykistan, Tajlandia, Timor Wschodni, Turkmenistan, Uzbekistan, Wietnam. 2.3. Ameryka Łacińska i Karaiby Warsztaty w regionie Ameryki Łacińskiej i Karaibów odbędą się w Brazylii. Ostateczna decyzja o wyborze miejsca warsztatów zostanie podjęta przez UN-ODA przy udziale Prezydencji wspieranej przez SG/WP. Do udziału w warsztatach kwalifikują się następujące państwa: Argentyna, Bahamy, Barbados, Boliwia, Brazylia, Chile, Kolumbia, Kuba, Kostaryka, Republika Dominikańska, Ekwador, Salwador, Gwatemala, Gujana, Haiti, Honduras, Jamajka, Meksyk, Nikaragua, Panama, Paragwaj, Peru, Trynidad i Tobago, Urugwaj, Wenezuela. 3. Czas trwania Całkowity szacowany czas trwania projektów wynosi 12 miesięcy.

(1) UN-ODA zorganizuje warsztaty dla Afryki Północnej, Wschodniej i Południowej w grudniu 2007 r. (2) Rządy Australii i Japonii będą same pokrywały koszty podróży uczestników z ich krajów.

14.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 40/19

4.

Beneficjenci Beneficjentami warsztatów są państwa Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej, jak wskazano powyżej, które powinny według UN-ODA zwiększyć swoją wiedzę na temat postanowień międzynarodowego instrumentu umożliwiającego śledzenie, a także określić możliwości, umiejętności i zasoby niezbędne do zapewnienia wdrożenia tego instrumentu na szczeblu krajowym. Do udziału w projekcie zostaną zaproszeni potencjalni darczyńcy dostarczający pomoc techniczną na szczeblu regionalnym i inni darczyńcy, jak również odpowiednie organizacje międzynarodowe, regionalne i subregionalne.

5.

Instytucja realizująca Wdrożeniem działań technicznych wiążących się z wkładem UE, zgodnie z przepisami niniejszego wspólnego działania, zajmie się w ramach swoich ogólnych kompetencji UN-ODA, pod kontrolą SG/WP wspierającego Prezydencję.

6.

Szacunkowy całkowity koszt projektu i wkład finansowy UE Projekt jest współfinansowany przez UE i innych darczyńców. Wkład UE pokryje państwom beneficjentom koszty udziału w warsztatach, koszty konferencji i koszty wynikające z pracy ekspertów, z wyłączeniem personelu ONZ. Wkład UE pokryje jako priorytet koszty stosownych działań związanych z warsztatami w Afryce. Wydatki poniesione przez odpowiednie organizacje regionalne i subregionalne również mogą być pokrywane w zakresie, w jakim są one bezpośrednio związane z udziałem w działaniach zgodnych z projektami lub z organizowaniem takich działań. UN-ODA będzie odpowiadał za ogólną koordynację wkładów wniesionych przez innych darczyńców, którzy finansować będą pozostałe koszty projektów. Całkowity koszt projektu szacuje się na 798 800 USD, z czego UE wniesie 299 825 EUR.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 40 POZ 16 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L40 - 11 z 200814.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/112/WPZiB z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau (UE RSB GWINEA BISSAU)

 • Dz. U. L40 - 7 z 200814.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 7 grudnia 2007 r. ustanawiająca Radę ds. Europejskiej Przestrzeni Badawczej

 • Dz. U. L40 - 5 z 200814.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 127/2008 z dnia 13 lutego 2008 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę Oscypek (ChNP)

 • Dz. U. L40 - 3 z 200814.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 126/2008 z dnia 13 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L40 - 1 z 200814.2.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 125/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3286/94 ustanawiające procedury wspólnotowe w dziedzinie wspólnej polityki handlowej w celu zapewnienia wykonania praw Wspólnoty zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego, w szczególności z zasadami ustanowionymi pod auspicjami Światowej Organizacji Handlu

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.