Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 49 POZ 1 - Strona 24

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie finansowania ad hoc holenderskich nadawców wypełniających misję służby publicznej C 2/2004 (ex NN 170/2003) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2084) (1)

Data ogłoszenia:2008-02-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 49 POZ 1 - Strona 24

Strona 24 z 29

(58) Ma to zastosowanie do AVRO, KRO, NCRV i VARA. Pismo władz holenderskich z dnia 30 kwietnia, zarejestrowane w dniu 13 maja 2004 r. (59) Pismo „Publieke Omroep” z dnia 28 lipca 2005 r. przesłane przez władze holenderskie w dniu 1 września 2005 r. (zarejestrowane w dniu 5 września 2005 r.). (60) Decyzja Komisji z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie środków podjętych przez Danię na rzecz TV2/DANMARK, Dz.U. L 85 z 23.8.2006, pkt 113.

polegającej na zarządzaniu i koordynacji systemem nadawczym. Ta rola jest realizowana przez odrębną organizację, zwaną PO, która prowadzi niezależną wewnętrzną księgowość. Władze holenderskie stwierdziły, że chociaż NOS RTV i PO są częściami jednego podmiotu prawnego i również przedstawiają skonsolidowane rachunki, w żadnych okolicznościach nie mogły one mieć wzajemnego dostępu do funduszy, którymi dysponują.

(61) Jest to 5 albo 10 % w zależności od wielkości budżetu nadawcy. (62) W projekcie nowej ustawy o mediach (Ustawa o mediach z 2007 r.), rząd holenderski wprowadził zasadę, zgodnie z którą rezerwy będą monitorowane każdego roku i wszelki nadmiar środków rezerwowych (rezerwy powyżej 10 % rocznej kompensacji) muszą być przekazywane z powrotem do funduszu AOR zarządzanego przez organ do spraw mediów. Rząd holenderski zobowiązał się –pismem z dnia 4 maja 2006 r. – wprowadzić tę zasadę w ustawie budżetowej z 2006 r., która gwarantuje jej stosowanie do czasu przyjęcia „Ustawy o mediach z 2007 r.”. (63) W praktyce 5 % lub 10 %, jak podały władze holenderskie.

L 49/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.2.2008

(152) Na podstawie odrębnych rachunków prowadzonych przez PO i przyjmując podejście księgowe opisane

powyżej, Komisja dochodzi do wniosku, że PO otrzymało nadmierną kompensację w wysokości 55,908 mln EUR, bez uwzględnienia środków rezerwowych przekazanych w 2005 r. przez indywidualnych nadawców. Kwota przekazanych środków rezerwowych wyniosła 42,457 mln EUR. Jeżeli uwzględni się ten transfer, łączna kwota nadmiernej kompensacji PO wyniesie 98,365 (55,908 EUR + 42,457 EUR) mln EUR.

Tabela 4: Zestawienie rocznego finansowania PO (1994–2005) kwoty × 1 milion EUR (64)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Ogółem

Koszty działalności publicznej Przychody z działalności publicznej Koszty netto działalności publicznej Wynik netto działań o charakterze komercyjnym Zapotrzebowanie na fundusze publiczne Roczne płatności Roczne płatności z funduszu Stifo Ogółem kwota rocznej kompensacji Wynik przed dokonaniem przelewów ad hoc Płatności z funduszu FOR Płatności z funduszy wyrównawczych Płatności z funduszu CoBo Transfer nadwyżek środków rezerwowych Ogółem przelewy ad hoc Pozycje nadzwyczajne Ogółem nadmierna/ niewystarczająca kompensacja

53,1

60,5

61,8

64,6

69,3

77,3

89,0

94,7 100,4

91,2

91,9

95,2 948,9

0

0

0

0,7

3,3

3,5

2,5

2,6

3,4

0,2

0

0

16,2

53,1

60,5

61,8

63,9

66,0

73,8

86,4

92,0

97,0

90,9

91,9

95,2 932,7

5,7

5,9

6,5

7,3

10,7

16,0

13,7

12,0

10,8

13,1

22,3

9,7 133,7

47,5 49,4

54,6 55,6

55,3 58,3

56,5 58,9

55,4 62,3

57,8 70,7

72,7 68,7

80,0 74,6

86,2 78,6

77,8 85,4

69,6 78,0

85,5 799,0 79,3 819,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49,4

55,6

58,3

58,9

62,3

70,7

68,7

74,6

78,6

85,4

78,0

79,3 819,6

1,9

1,0

3,0

2,3

6,9

12,8

- 4,0

- 5,4

- 7,6

7,6

8,4

- 6,2

20,7

0

0

0

0

0

0

7,1

6,1

5,2

7,0

5,6

2,8

33,9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42,5

42,5

0

0

0

0

0

0

7,1

6,1

5,2

7,0

5,6

45,3

76,3

0

0

0

0

0

0,9

0

0,2

0,2

0

0

0

1,4

1,9

1,0

3,0

2,3

6,9

13,7

3,1

0,9

- 2,1

14,5

14,0

39,1

98,4

(64) Różnice między wartościami podanymi w tekście a zamieszczonymi w tabeli wynikają z zaokrągleń.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 49 POZ 1 - Strona 24 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L49 - 25 z 200822.2.2008

    Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2007 r. –Pomoc państwa C 10/06 (ex N555/05) – Cyprus Airways Public Ltd – Plan restrukturyzacji (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 300) (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.