Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 49 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie finansowania ad hoc holenderskich nadawców wypełniających misję służby publicznej C 2/2004 (ex NN 170/2003) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2084) (1)

Data ogłoszenia:2008-02-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 49 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 29

W związku z tym, omówione zostaną przepisy prawa, na mocy których powierza się nadawcom wypełnianie misji służby publicznej, zasady różnych mechanizmów finansowania (roczne płatności i przelewy ad hoc) i wreszcie, zostaną scharakteryzowane rezerwy zgromadzone przez nadawców publicznych w celu wypełniania misji służby publicznej. W dalszej kolejności, zostaną opisane działania o charakterze komercyjnym, realizowane przez holenderskich nadawców publicznych (sekcja 2.5). W sekcji 2.6 będzie mowa o nabywaniu praw do transmisji meczów piłkarskich przez NOS, a w sekcji 2.7, o relacjach między nadawcami a operatorami sieci kablowej. I na zakończenie, w sekcji 2.8 zostaną podane informacje o środkach objętych niniejszą procedurą.

(8) Sprawa NN 32/91 zatwierdzona przez Komisję w lipcu 1991 r.

22.2.2008 2.1.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 49/3

Podmioty (publicznego) sektora nadawczego

2.2. Przepisy ustawowe regulujące działalność nadawców wypełniających misję służby publicznej

(19) Obecnie

(12) System publicznego nadawania tworzą różne organizacje,

w tym osiem prywatnych stowarzyszeń (nadawcy prywatni, których członkom powierzono wypełnianie misji służby publicznej) oraz dziesięć prywatnych fundacji (nadawcy prywatni, których członkom nie powierzono wypełniania misji służby publicznej) (9).

(13) Oprócz nadawców wymienionych w pkt 12, w skład

systemu publicznego nadawania wchodzi jeszcze jeden podmiot – NOS – który spełnia podwójną rolę. Po pierwsze NOS jest nadawcą wypełniającym misję służby publicznej (pod nazwą „NOS RTV”), odpowiedzialnym za programy telewizyjne i radiowe. Po drugie zarząd NOS jest koordynatorem (tak zwanym „Publieke Omroep”, dalej określany jako „PO”) całego systemu publicznego nadawania. PO, któremu funkcje i zadania zostały powierzone na mocy ustawy o mediach, stymuluje współpracę nadawców publicznych, koordynuje działanie trzech kanałów telewizji publicznej i dwa razy do roku składa sprawozdania z działalności nadawców publicznych organowi do spraw mediów.

(14) NOS na oba zadania, które realizuje jako „PO” i jako NOS

sektor nadawczy regulują przepisy ustawy o mediach z dnia 21 kwietnia 1987 r. (Stb. z 1987, 249) i dekretu w sprawie mediów Nadawcy publiczni, na mocy przepisów prawa, mogą prowadzić działalność w czterech kategoriach, które w obowiązującej ustawy o mediach zostały określone jako „zadania główne”, „zadania poboczne”, „działania poboczne” i „działania stowarzyszone”. Nadawcy publiczni są uprawnieni do korzystania z środków państwowych na finansowanie „zadań głównych” i „zadań pobocznych”.

2.2.1. Definicje prawne Zadania główne

(20) W art. 13c ust. 1 ustawy o mediach zdefiniowano „zadania

główne” nadawców wypełniających misję służby publicznej jako: a) zapewnienie pluralistycznej i charakteryzującej się wysokim poziomem jakościowym oferty programowej do celów ogólnego nadawania, w obszarach informacji, kultury, edukacji i rozrywki, na poziomach krajowym, regionalnym i lokalnym oraz nadawanie lub zlecanie jej nadawania na kanałach otwartych; realizację wszelkich działań związanych z ofertą programową i jej nadawaniem, niezbędnym w tym względzie; nadawanie programów przeznaczonych dla państw i obszarów poza terytorium Królestwa Niderlandów i dla obywateli holenderskich przebywających za granicą.

RTV, otrzymuje fundusze z budżetu przeznaczone na finansowanie mediów.

(15) Programy telewizyjne w ramach wypełniania misji służby

b)

publicznej są emitowane przez nadawców publicznych za pośrednictwem trzech kanałów publicznych (10).

(16) W skład systemu nadawania publicznego wchodzi również

c)

Holenderska Organizacja ds. Produkcji Audycji i Programów (Nederlands Omroepbedrijf, zwana dalej NOB).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 49 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L49 - 25 z 200822.2.2008

    Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2007 r. –Pomoc państwa C 10/06 (ex N555/05) – Cyprus Airways Public Ltd – Plan restrukturyzacji (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 300) (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.