Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 49 POZ 1 - Strona 8

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie finansowania ad hoc holenderskich nadawców wypełniających misję służby publicznej C 2/2004 (ex NN 170/2003) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2084) (1)

Data ogłoszenia:2008-02-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 49 POZ 1 - Strona 8

Strona 8 z 29

(49) W 2005 r. PO również postanowił, że część rezerw

programowych powinna być przekazywana na jego rzecz, ale nadawcy mogli zatrzymać środki rezerwowe w wysokości do 5–10 % ich rocznego budżetu. Nadawcy publiczni przekazali na rzecz PO kwotę w wysokości 42,457 mln EUR.

(52) Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w pkt 17, STER jest

odpowiedzialna za sprzedaż czasu reklamowego na kanałach publicznych.

(53) Innymi liczącymi się firmami, które zajmują się sprzedażą

2.4.2. Rezerwy stowarzyszenia

(50) Stowarzyszenia nadawców wypełniający misję

służby publicznej były początkowo podmiotami prawa prywatnego. W miarę upływu lat zgromadziły własne rezerwy stowarzyszenia pochodzące ze składek i darowizn, otrzymywanych od członków. Rezerwy stowarzyszeń pochodziły zatem ze źródeł prywatnych. W 1993 r. rząd

telewizyjnego czasu reklamowego, działającymi na holenderskim rynku, są IP i SBS. IP sprzedaje czas reklamowy w imieniu takich nadawców komercyjnych, jak RTL4, RTL5 i Yorin. SBS sprzedaje czas reklamowy w imieniu swoich nadawców komercyjnych: SBS6, Net 5 i Veronica. Oprócz IP i SBS istnieje jeszcze kilku innych nadawców komercyjnych, którzy również sprzedają czas reklamowy (21). Stawki stosowane przez STER wylicza się na podstawie prognoz opracowywanych przez agencje reklamowe, stawek konkurentów oraz w oparciu o ceny obowiązujące w przeszłości.

(54) Tabela 1 poniżej przedstawia, jak kształtował się udział nadawców wypełniających misję służby

publiczną w rynku widowni telewizji, w imieniu których STER prowadzi sprzedaż czasu reklamowego. Udział ten (w grupie widzów w wieku powyżej 13 roku życia) zmniejszył się w ostatnich latach z 38,8 w 1997 r. do 35,4 % w 2005 r. Udział w grupie widzów w wieku 20–49 lat, jest jeszcze mniejszy, tj. 27,2 %.

Tabela 1: Udział w widowni telewizji w grupach wiekowych powyżej 13 lat i 20–49 lat (18:00 – 24:00), w latach 1997 – 2005

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

powyżej 13 20–49

Źródło:

38,8 34,6

39,9 35,8

37,8 31,6

39,8 33,3

38,8 33,0

37,9 32,5

36,8 30,1

38,9 31,8

35,4 27,2

pismo władz holenderskich z dnia 24.2.2006 r.

(18) Pismo z dnia 27 stycznia, rozmowa telefoniczna przeprowadzona w dniu 3 lutego 2005 r. oraz odpowiedź na żądanie dodatkowych informacji z dnia 25 lipca 2005 r.

(19) Miało miejsce kilka odstępstw od tej zasady. Niektóre transfery środków z funduszy rezerwowych stowarzyszeń zostały dokonane wówczas, gdy wcześniej fundusze rezerwowe stowarzyszeń były wykorzystane na finansowanie działań podejmowanych w ramach wypełniania misji służby publicznej. Zob. także pkt 141 i następne. (20) Fundusze rezerwowe fundacji wynoszą 2,288 mln EUR (NPS), 0,832 mln EUR (NOS) i 39,119 mln EUR (PO). (21) Na przykład Talpa, Nickelodeon, Jetix, TMF i MTV.

22.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 49/7

(55) Od 1994 r., przychody brutto (wyliczone na podstawie cenników) i netto (wyliczone po uwzględnieniu

udzielonych rabatów), wygenerowane przez nadawców komercyjnych na rynku reklamowym, przekroczyły przychody wygenerowane przez nadawców publicznych.

Tabela 2: Przychody brutto ze sprzedaży reklam telewizyjnych w latach 1994–2005 (kwoty × 1 mln EUR)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

STER Nadawcy komercyjni Ogółem

Źródło:

327 360 687

298 438 736

225 532 757

234 629 863

257 715

290

348

343

383

489

581

471 2 327 2 798

887 1 028 1 084 1 310 1 623 2 034

972 1 177 1 376 1 426 1 693 2 112 2 615

pismo władz holenderskich z dnia 24.2.2006 r.

Tabela 3: Przychody netto ze sprzedaży reklam telewizyjnych w latach 1994–2005 (kwoty × 1 mln EUR)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

STER Nadawcy komercyjni Ogółem

Źródło:

223 239 462

202 281 483

153 324 477

150 378 528

176 405 581

187 448 635

218 508 726

197 484 683

197 520 717

197 537 733

197 549 746

169 599 768

pismo władz holenderskich z dnia 24.2.2006 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 49 POZ 1 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L49 - 25 z 200822.2.2008

    Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2007 r. –Pomoc państwa C 10/06 (ex N555/05) – Cyprus Airways Public Ltd – Plan restrukturyzacji (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 300) (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.