Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 59 POZ 19 - Strona 7

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszkyego oraz kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 669) (Wersja skodyfikowana) (1)

Data ogłoszenia:2008-03-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 59 POZ 19 - Strona 7

Strona 7 z 7

.............................................................. 2. Data: .................................................................................................................................................................................................................... 3. Okres sprawozdawczy: .................................................................................................................................................................................. 4. Liczba gospodarstw, gdzie wykryto AD drogą badań klinicznych, serologicznych lub wirusologicznych: ....................... 5. Informacja o szczepieniach na AD, badaniach serologicznych i kategoryzacja gospodarstw (proszę wypełnić załączoną tabelą:

Region

Liczba gospodarstw trzodowych

Liczba gospodarstw trzodowych w ramach programu AD (1)

Liczba gospodarstw trzodowych niezakażonych wirusem AD (ze szczepieniem) (2)

Liczba gospodarstw trzodowych wolnych od wirusa AD (bez szczepienia) (3)

Łącznie

Program pod kontrolą właściwego organu. (2) Gospodarstwa trzodowe, w których testy serologiczne na AD zostały przeprowadzone z wynikiem ujemnym, zgodnie z oficjalnym programem AD, i gdzie szczepienia były stosowane w ciagu ostatnich 12 miesiec. (3) Gospodarstwa trzodowe, które spełniają warunki art. 1 ust. 3. (1)

6. Dalsze informacje na temat monitoringu serologicznego w ośrodkach sztucznego zapładniania, do celów wywozu, w ramach innego systemu nadzoru itp.: ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................

4.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 59/29

ZAŁĄCZNIK V UCHYLONA DECYZJA I JEJ KOLEJNE ZMIANY Decyzja Komisji 2001/618/WE (Dz.U. L 215 z 9.8.2001, s. 48) Decyzja Komisji 2001/746/WE (Dz.U. L 278 z 23.10.2001, s. 41) Decyzja Komisji 2001/905/WE (Dz.U. L 335 z 19.12.2001, s. 22) Decyzja Komisji 2002/270/WE (Dz.U. L 93 z 10.4.2002, s. 7) Decyzja Komisji 2003/130/WE (Dz.U. L 52 z 27.2.2003, s. 9) Decyzja Komisji 2003/575/WE (Dz.U. L 196 z 2.8.2003, s. 41) Decyzja Komisji 2004/320/WE (Dz.U. L 102 z 7.4.2004, s. 75) Decyzja Komisji 2005/768/WE (Dz.U. L 290 z 4.11.2005, s. 27) Decyzja Komisji 2006/911/WE (Dz.U. L 346 z 9.12.2006, s. 41) Decyzja Komisji 2007/603/WE (Dz.U. L 236 z 8.9.2007, s. 7) Decyzja Komisji 2007/729/WE (Dz.U. L 294 z 13.11.2007, s. 26) dotyczy tylko odesłania do decyzji 2001/618/WE w art. 1 i pkt 10 załącznika dotyczy tylko odesłania do decyzji 2001/618/WE w art. 1 i pkt 12 załącznika wyłącznie art. 2 i załącznik II dotyczy tylko odesłania do decyzji 2001/618/WE w art. 1 dotyczy tylko odesłania do decyzji 2001/618/WE w art. 2 wyłącznie art. 3

L 59/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.3.2008

ZAŁĄCZNIK VI Tabela korelacji

Decyzja 2001/618/WE Niniejsza decyzja

Artykuł 1 lit. a) i b) Artykuł 1 lit. c) tiret pierwsze do piąte Artykuł 1 lit. d) tiret pierwsze do czwarte Artykuł 2 lit. a) i b) Artykuł 2 lit. c) tiret pierwsze do trzecie Artykuł 3 lit. a) Artykuł 3 lit. b) tiret pierwsze i drugie Artykuł 3 lit. c) tiret pierwsze do szóste Artykuł 4 lit. a) Artykuł 4 lit. b) tiret pierwsze i drugie Artykuł 4 lit. c) tiret pierwsze do piąte Artykuły 5–8 Artykuł 9 Artykuł 10 — Artykuł 11 Załączniki I–IV — —

Artykuł 1 pkt 1 i 2 Artykuł 1 pkt 3 lit. a)–e) Artykuł 1 pkt 4 lit. a)–d) Artykuł 2 pkt 1 i 2 Artykuł 2 pkt 3 lit. a)–c) Artykuł 3 pkt 1 Artykuł 3 pkt 2 lit. a) i b) Artykuł 3 pkt 3 lit. a)–f) Artykuł 4 pkt 1 Artykuł 4 pkt 2 lit. a) i b) Artykuł 4 pkt 3 lit. a)–e) Artykuły 5–8 — — Artykuł 9 Artykuł 10 Załączniki I–IV Załącznik V Załącznik VI

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 59 POZ 19 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L59 - 32 z 20084.3.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/187/WPZiB z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie środków ograniczających wobec nielegalnego rządu Anjouan w Związku Komorów

 • Dz. U. L59 - 31 z 20084.3.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/186/WPZiB z dnia 3 marca 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2003/495/WPZiB w sprawie Iraku

 • Dz. U. L59 - 18 z 20084.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie mianowania nowego członka Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L59 - 17 z 20084.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Włoch

 • Dz. U. L59 - 15 z 20084.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2008 r. zmieniająca decyzję Rady z dnia 16 grudnia 1980 r. ustanawiającą Komitet Konsultacyjny ds. Programu Syntezy Jądrowej

 • Dz. U. L59 - 14 z 20084.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael

 • Dz. U. L59 - 12 z 20084.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Arabską Republiką Egiptu

 • Dz. U. L59 - 10 z 20084.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 198/2008 z dnia 3 marca 2008 r. zmieniające po raz 92. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L59 - 8 z 20084.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 197/2008 z dnia 3 marca 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych Queijo Serra da Estrela (ChNP)

 • Dz. U. L59 - 6 z 20084.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 196/2008 z dnia 3 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L59 - 1 z 20084.3.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 195/2008 z dnia 3 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.