Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 70 POZ 23

Tytuł:

Informacja dotycząca oświadczeń Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Słowenii w sprawie uznania przez nie właściwości Trybunału Sprawiedliwości do orzekania w trybie prejudycjalnym w sprawach aktów, o których mowa w art. 35 Traktatu o Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2008-03-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 70 POZ 23

14.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 70/23

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU VI TRAKTATU UE

Informacja dotycząca oświadczeń Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Słowenii w sprawie uznania przez nie właściwości Trybunału Sprawiedliwości do orzekania w trybie prejudycjalnym w sprawach aktów, o których mowa w art. 35 Traktatu o Unii Europejskiej Republika Łotewska, Republika Litewska i Republika Słowenii oświadczają, że uznają właściwość Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. 35 ust. 2 i ust. 3 lit. b) Traktatu o Unii Europejskiej. Republika Węgierska wycofuje swoje poprzednie oświadczenie o uznaniu właściwości Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. 35 ust. 2 i ust. 3 lit. a) Traktatu o Unii Europejskiej i oświadcza, że uznaje właściwość Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. 35 ust. 2 i ust. 3 lit. b) Traktatu o Unii Europejskiej. Wobec powyższego stan oświadczeń dotyczących uznania właściwości Trybunału Sprawiedliwości do orzekania w trybie prejudycjalnym o ważności i wykładni aktów, o których mowa w art. 35 Traktatu o Unii Europejskiej, jest następujący: — Królestwo Hiszpanii oświadcza, że uznaje właściwość Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. 35 ust. 2 i ust. 3 lit. a) (1), — Królestwo Belgii, Republika Czeska, Republika Federalna Niemiec, Republika Grecka, Republika Francuska, Republika Włoska, Republika Łotewska, Republika Litewska, Wielkie Księstwo Luksemburga, Republika Węgierska, Królestwo Niderlandów, Republika Austrii, Republika Portugalska, Republika Słowenii, Republika Finlandii i Królestwo Szwecji oświadczają, że uznają właściwość Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. 35 ust. 2 i ust. 3 lit. b) (2), — składając wyżej wspomniane oświadczenia, Królestwo Belgii, Republika Czeska, Republika Federalna Niemiec, Królestwo Hiszpanii, Republika Francuska, Republika Włoska, Wielkie Księstwo Luksemburga, Królestwo Niderlandów, Republika Austrii i Republika Słowenii zastrzegły sobie prawo wprowadzenia w prawie krajowym przepisu stanowiącego, że w przypadku gdy pytanie dotyczące ważności lub wykładni aktu, o którym mowa w art. 35 ust. 1, podniesiono w sprawie zawisłej przed sądem krajowym, którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu według prawa krajowego, sąd ten zobowiązany jest wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.

(1) Informację dotyczącą oświadczenia Królestwa Hiszpanii opublikowano w Dz.U. L 114 z 1.5.1999, s. 56 i Dz.U. C 120 z 1.5.1999, s. 24. (2) Informację dotyczącą oświadczenia Republiki Czeskiej opublikowano w Dz.U. L 236 z 23.9.2003, s. 980. Informację dotyczącą oświadczenia Republiki Francuskiej opublikowano w Dz.U. L 327 z 14.12.2005, s. 19 i Dz.U. C 318 z 14.12.2005, s. 1. Informację dotyczącą oświadczeń pozostałych wymienionych państw członkowskich, oprócz Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Słowenii, opublikowano w Dz.U. L 114 z 1.5.1999, s. 56 i Dz.U. C 120 z 1.5.1999, s. 24.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 70 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L70 - 24 z 200814.3.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 953/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1673/2000 w odniesieniu do dotacji dla przetwórstwa lnu i konopi uprawianych na włókno oraz rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do konopi kwalifikujących się do objęcia systemem płatności jednolitych (  Dz.U. L 175 z 29.6.2006)

 • Dz. U. L70 - 22 z 200814.3.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/223/WPZiB z dnia 13 marca 2008 r. przedłużające obowiązywanie środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L70 - 17 z 200814.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie zmiany decyzji 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE planów w zakresie kontroli pozostałości (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 932) (1)

 • Dz. U. L70 - 13 z 200814.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 marca 2008 r. dotycząca wkładu finansowego Wspólnoty do programu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich na rok 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 925)

 • Dz. U. L70 - 9 z 200814.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2003/135/WE w odniesieniu do planów zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń na niektórych obszarach krajów związkowych Nadrenia-Palatynat i Nadrenia Północna-Westfalia (Niemcy) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 887)

 • Dz. U. L70 - 7 z 200814.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 228/2008 z dnia 13 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 595/2004 w odniesieniu do częstotliwości kontroli dostaw i sprzedaży bezpośredniej mleka

 • Dz. U. L70 - 6 z 200814.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 227/2008 z dnia 13 marca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L70 - 5 z 200814.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 226/2008 z dnia 13 marca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L70 - 3 z 200814.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 225/2008 z dnia 13 marca 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L70 - 1 z 200814.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 224/2008 z dnia 13 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.