Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 89 POZ 3 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 289/2008 z dnia 31 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1266/2007 w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących dyrektywy Rady 2000/75/WE w odniesieniu do kontroli, monitorowania, nadzoru i ograniczeń przemieszczeń niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie chorobą niebieskiego języka (1)

Data ogłoszenia:2008-04-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 89 POZ 3 - Strona 6

Strona 6 z 6
3. W przypadku kiedy zwierzęta, o których mowa w pkt 1 i 2, przeznaczone są na handel wewnątrzwspólnotowy lub wywóz do krajów trzecich, do odpowiednich świadectw zdrowia ustanowionych w dyrektywie Rady 89/556/EWG (***) i decyzji 95/388/EWG lub o których mowa w decyzji 93/444/EWG dodaje się wyrażenie w brzmieniu: »Nasienie uzyskane od zwierząt dawców, które spełniają wymogi ................................. (pkt 1; (pkt 2a), 2b), 2c) lub 2d), oznaczyć odpowiednio) punktu C załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1266/2007«. Punktu 2a) załącznika B do dyrektywy 89/556/EWG nie stosuje się do komórek jajowych i zarodków pobranych od zwierząt dawców trzymanych w gospodarstwach, które podlegają zakazom weterynaryjnym lub kwarantannie w odniesieniu do choroby niebieskiego języka.

___________

(***) Dz.U. L 302 z 19.10.1989, s. 1.”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 89 POZ 3 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L89 - 26 z 20081.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/76/WE wykonującą rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów w odniesieniu do wzajemnej pomocy (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 987) (1)

 • Dz. U. L89 - 15 z 20081.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 września 2007 r. w sprawie środka pomocy C 45/06 (ex NN 62/A/06) wdrożonego przez Francję w ramach budowy przez AREVA NP (dawna Framatome ANP) elektrowni jądrowej dla Teollisuuden Voima Oy (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4323) (1)

 • Dz. U. L89 - 12 z 20081.4.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/41/WE z dnia 31 marca 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej chloridazonu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L89 - 9 z 20081.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 290/2008 z dnia 31 marca 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 kwietnia 2008 r.

 • Dz. U. L89 - 1 z 20081.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 288/2008 z dnia 31 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.