Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 107

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2008

Data ogłoszenia:2008-04-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 107

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/107

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2008 (2008/259/WE)

L 91/108 ECHA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.4.2008

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10 Treść Rok budżetowy 2008 Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI Tytuł 1 — Ogółem 3 806 000 3 806 000

2 20

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 2 — Ogółem 62 619 000 62 619 000

3 30

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI Tytuł 3 — Ogółem p.m. p.m.

4 40

INNY WKŁAD INNY WKŁAD Tytuł 4 — Ogółem p.m. p.m.

5 50

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA Tytuł 5 — Ogółem p.m. p.m.

6 60

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW Tytuł 6 — Ogółem p.m. p.m.

9 90

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA Tytuł 9 — Ogółem p.m. p.m.

OGÓŁEM

66 425 000

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/109 ECHA

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 12 13 14 15 16 17 Treść Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

PERSONEL PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA SZKOLENIA SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE Tytuł 1 — Ogółem 23 277 000 6 912 000 375 000 374 000 658 000 1 708 000 25 000 33 329 000

2 20 21 22 23 24 25

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA WYDATKI NA POSIEDZENIA Tytuł 2 — Ogółem 3 470 000 8 239 000 726 000 272 000 350 000 20 000 13 077 000

3 30 31 32 33 34 35 36 37 38

WYDATKI EKSPLOATACYJNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE BIURO POMOCY TECHNICZNEJ I WSPARCIE TECHNICZNE ŁĄCZNOŚĆ KOMITETY I FORUM WSPARCIE INFORMATYCZNE DLA OPERACJI REACH OPERACJE REACH KOMISJA ODWOŁAWCZA DZIAŁANIA PODEJMOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI INSTYTUCJAMI I PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA Tytuł 3 — Ogółem 1 190 000 1 093 000 6 710 000 3 300 000 3 661 000 1 560 000 200 000 55 000 2 250 000 20 019 000

OGÓŁEM

66 425 000

L 91/110 ECHA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.4.2008

Stan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania Stanowiska stałe 2006 2007 2008 2006 Stanowiska czasowe 2007 2008

AD 16 AD 15 AD 14 AD 13 AD 12 AD 11 AD 10 AD 9 AD 8 AD 7 AD 6 AD 5 Ogółem AD AST 11 AST 10 AST 9 AST 8 AST 7 AST 6 AST 5 AST 4 AST 3 AST 2 AST 1 Ogółem AST Ogółem

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— 1 2 9 11 13 15 15 15 15 12 8 116 — 1 2 12 11 14 19 25 20 — — 104 220

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 107 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L91 - 103 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 99 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 95 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 91 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 87 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 83 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 79 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 75 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 71 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 67 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 63 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 59 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 51 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 47 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 43 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 37 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 33 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 29 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 25 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 21 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 15 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 9 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 5 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 1 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2008

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.