Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 21

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2008

Data ogłoszenia:2008-04-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 21

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/21

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2008 (2008/239/WE)

L 91/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.4.2008

EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10 Treść Rok budżetowy 2008 Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI Tytuł 1 — Ogółem 126 318 000 126 318 000 108 570 000 108 570 000 94 556 224,25 94 556 224,25

2 20

WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 2 — Ogółem 38 000 000 38 000 000 45 644 000 45 644 000 38 566 159,25 38 566 159,25

3 30

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA Tytuł 3 — Ogółem 765 000 765 000 904 000 904 000 618 000,— 618 000,—

5 52

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI Tytuł 5 — Ogółem 6 824 000 6 824 000 6 089 000 6 089 000 5 406 347,25 5 406 347,25

6 60

WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG Tytuł 6 — Ogółem 600 000 600 000 706 000 706 000 797 141,37 797 141,37

7 70

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ Tytuł 7 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

9 90

DOCHODY RÓŻNE DOCHODY RÓŻNE Tytuł 9 — Ogółem 800 000 800 000 1 200 000 1 200 000 1 115 467,33 1 115 467,33

OGÓŁEM

173 307 000

163 113 000

141 059 339,45

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/23 EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 13 14 15 16 17 18 Treść Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

PERSONEL PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW SŁUŻBY SOCJALNE WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE UBEZPIECZENIE OD ZACHOROWAŃ, WYPADKÓW I CHORÓB ZAWODOWYCH, BEZROBOCIA ORAZ ZACHOWANIE PRAW EMERYTALNYCH Tytuł 1 — Ogółem 54 411 000 639 000 603 000 2 437 000 55 000 38 000 47 259 000 660 000 459 000 1 205 000 55 000 37 000 40 543 998,59 525 300,80 399 026,38 1 001 910,25 3 450,10 30 184,12

1 657 000 59 840 000

1 457 000 51 132 000

1 204 903,96 43 708 774,20

2 20 21 22 23 24 25

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY WYDATKI NA INFORMATYKĘ MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE Tytuł 2 — Ogółem 15 618 000 20 502 000 1 617 000 861 000 1 048 000 79 000 39 725 000 16 740 000 25 460 000 3 148 000 792 000 983 000 75 000 47 198 000 17 158 582,53 14 490 373,24 1 011 141,93 632 187,38 660 870,07 53 929,68 34 007 084,83

3 30

WYDATKI EKSPLOATACYJNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE Tytuł 3 — Ogółem 73 742 000 73 742 000 64 783 000 64 783 000 58 431 223,75 58 431 223,75

9 90

INNE WYDATKI ŚRODKI TYMCZASOWE Tytuł 9 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

OGÓŁEM

173 307 000

163 113 000

136 147 082,78

L 91/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.4.2008

EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania Stanowiska czasowe 2008 2007

AD 16 AD 15 AD 14 AD 13 AD 12 AD 11 AD 10 AD 9 AD 8 AD 7 AD 6 AD 5 Ogółem stopień AD AST 11 AST 10 AST 9 AST 8 AST 7 AST 6 AST 5 AST 4 AST 3 AST 2 AST 1 Ogółem stopień AST Ogółem

1 3 4 5 34 33 33 20 41 43 22 9 248 — 6 2 11 14 33 34 56 26 19 26 227 475

1 3 4 4 34 33 34 13 36 43 12 10 227 — 6 2 10 14 30 32 54 24 10 32 214 441

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L91 - 107 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 103 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 99 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 95 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 91 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 87 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 83 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 79 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 75 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 71 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 67 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 63 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 59 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 51 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 47 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 43 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 37 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 33 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 29 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 25 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 15 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 9 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 5 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 1 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2008

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.