Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 25

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2008

Data ogłoszenia:2008-04-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 25

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/25

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2008 (2008/240/WE)

L 91/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.4.2008

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 11 12 Treść Rok budżetowy 2008 Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ SPECJALNE FUNDUSZE UE NA KONKRETNE PROJEKTY Tytuł 1 — Ogółem 13 400 000 p.m. 13 400 000 13 469 321 550 000 14 019 321 12 100 000,— 500 000,— 12 600 000,—

2 21 22

INNE SUBWENCJE UDZIAŁ NORWEGII STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA Tytuł 2 — Ogółem 427 579 100 000 527 579 411 706 p.m. 411 706 521 125,— 0,— 521 125,—

3 31

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE Tytuł 3 — Ogółem p.m. p.m. — —

OGÓŁEM

13 927 579

14 431 027

13 121 125,—

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/27

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 12 Treść Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY EMERYTURY I ODPRAWY Tytuł 1 — Ogółem 7 586 000 p.m. 7 586 000 7 118 224 p.m. 7 118 224 6 600 260,— 0,— 6 600 260,—

2 21

WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE Tytuł 2 — Ogółem 1 662 357 1 662 357 2 093 454 2 093 454 1 490 240,— 1 490 240,—

3 31

WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ Tytuł 3 — Ogółem 4 713 057 4 713 057 5 209 349 5 209 349 4 530 625,— 4 530 625,—

4 41

WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE PROJEKTY Tytuł 4 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

5 51 52

REZERWA WYDATKI PHARE WYDATKI CARDS Tytuł 5 — Ogółem p.m. p.m. p.m. 10 000 10 000 500 000,— 0,— 500 000,—

OGÓŁEM

13 961 414

14 431 027

13 121 125,—

L 91/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.4.2008

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

Tabela zatrudnienia

2007 Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania Stanowiska obsadzone na dzień 31 grudnia 2007 r. Stałe Czasowe Stanowiska zatwierdzone Stałe Czasowe 2008 Stanowiska zatwierdzone Stałe Czasowe

AD16 AD15 AD14 AD13 AD12 AD11 AD10 AD9 AD8 AD7 AD6 AD5 Ogółem AD AST11 AST10 AST9 AST8 AST7 AST6 AST5 AST4 AST3 AST2 AST1 Ogółem AST Ogółem Łącznie zatrudnionych 7 17 73 1 22 56 7 17 82 22 65 7 17 82 22 65 1 1 1 1 2 2 2 4 2 2 7 2 2 1 1 4 10 1 1 4 1 2 9 1 9 61 2 6 12 34 10 1 1 3 3 6 4 3 1 1 2 2 1 1 43 10 1 1 3 3 6 4 3 1 1 43 2 1 1 1 1 3 2 2 6 5 13 6 8 2 2 1 1 1 1 3 2 2 6 8 13 7 4 2 1

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L91 - 107 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 103 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 99 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 95 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 91 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 87 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 83 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 79 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 75 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 71 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 67 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 63 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 59 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 51 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 47 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 43 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 37 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 33 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 29 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 21 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 15 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 9 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 5 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 1 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2008

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.