Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 71

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2008

Data ogłoszenia:2008-04-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 71

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/71

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2008 (2008/250/WE)

L 91/72

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.4.2008

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10 Treść Rok budżetowy 2008 Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006

SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Tytuł 1 — Ogółem 8 160 000 8 160 000 8 000 000 8 000 000 6 600 000,— 6 600 000,—

2 20

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH WKŁAD PAŃSTW TRZECICH Tytuł 2 — Ogółem p.m. p.m. 182 400 182 400 0,— 0,—

3 30

INNE SKŁADKI INNE SKŁADKI Tytuł 3 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

4 40

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA Tytuł 4 — Ogółem p.m. p.m. 234 528 234 528 12 309,— 12 309,—

OGÓŁEM

8 160 000

8 416 928

6 612 309,—

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/73

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 12 13 14 Treść Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

PERSONEL PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY WYDATKI NA REKRUTACJĘ USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE TYMCZASOWA POMOC Tytuł 1 — Ogółem 4 244 000 322 000 140 000 162 000 4 868 000 3 446 000 341 500 141 000 182 500 4 111 000 3 131 658,— 456 697,— 84 417,— 298 254,— 3 971 026,—

2 20 21 22 23

FUNKCJONOWANIE AGENCJI BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE ICT Tytuł 2 — Ogółem 179 000 37 000 224 000 172 000 612 000 702 828 101 100 168 000 163 000 1 134 928 477 207,— 30 766,— 181 034,— 84 716,— 773 723,—

3 30 32 33 34 35

WYDATKI EKSPLOATACYJNE DZIAŁANIA GRUPY INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE OPERACJE DEPARTMENTU DS. WSPIERANIA WSPÓŁPRACY WEWNĘTRZNA SŁUŻBA AUDYTU OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO Tytuł 3 — Ogółem 1 000 000 305 000 370 000 125 000 880 000 2 680 000 1 205 000 631 000 565 000 150 000 620 000 3 171 000 606 354,— 304 761,— 194 244,— 0,— 379 963,— 1 485 322,—

OGÓŁEM

8 160 000

8 416 928

6 230 071,—

L 91/74

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.4.2008

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

Tabela zatrudnienia

2007 Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania Stanowiska stałe Zatwierdzone Stanowiska tymczasowe Stanowiska stałe 2008 Zatwierdzone Stanowiska tymczasowe

AD16 AD15 AD14 AD13 AD12 AD11 AD10 AD9 AD8 AD7 AD6 AD5 Stopień zaszeregowania AD razem AST11 AST10 AST9 AST8 AST7 AST6 AST5 AST4 AST3 AST2 AST1 Stopień zaszeregowania AST razem Personel ogółem

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— 1 — — 3 — 4 7 5 9 — — 29 — — — — — — 7 1 — 5 2 15 44

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— 1 — — 3 — 4 7 5 9 — — 29 — — — — — — 7 1 — 5 2 15 44

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 71 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L91 - 107 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 103 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 99 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 95 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 91 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 87 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 83 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 79 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 75 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 67 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 63 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 59 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 51 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 47 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 43 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 37 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 33 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 29 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 25 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 21 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 15 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 9 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 5 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 1 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2008

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.