Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 79

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2008

Data ogłoszenia:2008-04-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 79

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/79

Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2008 (2008/252/WE)

L 91/80 EUROJUST

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.4.2008

DOCHODY

Tytuł Rozdział 9 90 Treść Rok budżetowy 2008 Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006

DOCHODY DOCHODY ROCZNE Tytuł 9 — Ogółem 20 000 000 20 000 000 18 940 951 18 940 951 14 085 768,— 14 085 768,—

OGÓŁEM

20 000 000

18 940 951

14 085 768,—

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/81 EUROJUST

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 13 14 16 17 19 Treść Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA ŚWIADCZENIA SOCJALNE WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE EMERYTURY I ODPRAWY Tytuł 1 — Ogółem 10 896 464 10 674 094 87 000 56 920 73 450 5 000 p.m. 9 397 570 9 200 738 96 000 75 832 20 000 5 000 6 431 624,— 80 000,— 53 997,— 30 562,— 4 888,— 0,— 6 601 071,—

2 20 21 22 23 24

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, KÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE WYNAJEM POMIESZCZEŃ PRZETWARZANIE DANYCH

WYNAJEM

BUDYN2 734 159 134 500 144 800 109 386 2 521 701 190 300 311 400 95 200 645 900 3 764 501 2 252 268,— 93 322,— 331 580,— 73 051,— 545 040,— 3 295 261,—

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE OPŁATY POCZTOWE, NA I KOMPUTEROWA INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJ-

648 000 Tytuł 2 — Ogółem 3 770 845

3 30 31 32 33 34 35 36 37

KOSZTY OPERACYJNE POSIEDZENIA, SEMINARIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN) WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB) REZERWA BUDŻETOWA Tytuł 3 — Ogółem p.m. 5 332 691 1 827 000 925 670 136 000 1 744 521 203 500 447 000 49 000 p.m. 5 251 929 1 759 297 972 756 491 500 1 442 700 98 500 440 750 46 426 1 171 801,— 660 822,— 498 936,— 1 263 394,— 170 430,— 391 395,— 32 660,— 0,— 4 189 438,—

4 40 41

WSPÓLNE PROJEKTY EUROJUST-KOMISJA PROJEKT AGIS UCZESTNICTWO W PROGRAMACH DOTYCZĄCYCH WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH Tytuł 4 — Ogółem p.m. p.m. p.m. 526 951 p.m. 526 951 0,— 0,— 0,—

OGÓŁEM

20 000 000

18 940 951

14 085 770,—

L 91/82 EUROJUST

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.4.2008

Tabela zatrudnienia

Stanowiska Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania 2006 Zatwierdzone w ramach budżetu Stałe Czasowe 2007 Zatwierdzone w budżecie Stałe Czasowe 2008 Zatwierdzone w ramach budżetu Stałe Czasowe

AD16 AD15 AD14 AD13 AD12 AD11 AD10 AD9 AD8 AD7 AD6 AD5 Stopień zaszeregowania AD ogółem AST11 AST10 AST9 AST8 AST7 AST6 AST5 AST4 AST3 AST2 AST1 Stopień zaszeregowania AST ogółem Razem Personel ogółem 0 0 112 0

0 1 0 0 0 2 0 4 3 9 2 6 27 0 0 0 1 1 0 2 17 21 27 16 85 112 — — 147 —

0 1 0 0 0 2 0 4 4 11 4 12 38 0 0 0 1 1 0 2 17 37 26 25 109 147 0 0 175 0

1 0 0 0 0 0 5 5 2 11 14 3 41 0 0 1 1 0 1 2 18 59 28 24 134 175

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 79 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L91 - 107 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 103 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 99 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 95 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 91 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 87 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 83 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 75 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 71 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 67 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 63 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 59 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 51 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 47 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 43 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 37 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 33 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 29 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 25 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 21 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 15 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 9 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 5 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 1 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2008

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.