Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 9

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2008

Data ogłoszenia:2008-04-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 9

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/9

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2008 (2008/237/WE)

L 91/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.4.2008

EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 Treść Rok budżetowy 2008 Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) Tytuł 1 — Ogółem 36 626 838 36 626 838 33 807 060 33 807 060 32 763 822,— 32 763 822,—

10

2 20 21 22 23 24 25

DOCHODY RÓŻNE WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH (5) (7) ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW PODARUNKI I DAROWIZNY INNE DOCHODY Tytuł 2 — Ogółem p.m. p.m. 400 000 p.m. p.m. p.m. 400 000 p.m. p.m. 1 289 900 p.m. p.m. 36 632 1 326 532 0,— 0,— 866 964,— 0,— 0,— 931 629,— 1 798 593,—

OGÓŁEM

37 026 838

35 133 592

34 562 415,—

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/11 EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 12 13 14 Treść Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

PERSONEL PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (1) WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE (5) INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA Tytuł 1 — Ogółem 17 407 838 175 000 910 000 740 000 19 232 838 16 439 935 165 853 850 000 665 926 18 121 714 14 506 358,— 236 346,— 802 807,— 572 515,— 16 118 026,—

2 21 22 23 24 25 26 27

WYDATKI ADMINISTRACYJNE WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (4) (7) BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI PUBLIKACJE I MATERIAŁ INFORMACYJNY Tytuł 2 — Ogółem p.m. 3 428 000 2 297 000 455 000 434 000 12 000 220 000 10 000 1 863 239 525 863 297 516 9 750 210 000 108 138 25 000 3 039 506 2 865 892,— 270 833,— 334 163,— 8 200,— 169 652,— 2 734,— 48 718,— 3 700 192,—

3 33 34 35 36

WYDATKI OPERACYJNE ŹRÓDŁA (1) (5) (6) DZIAŁANIA STRATEGICZNE DZIAŁANIA STRATEGICZNE DZIAŁANIA STRATEGICZNE (1) (5) (6) Tytuł 3 — Ogółem 3 930 200 14 366 000 10 435 800 10 522 833 — — 3 449 489 13 972 322 10 515 154,— 399 505,— 1 581 222,— 2 169 351,— 14 665 232,—

OGÓŁEM

37 026 838

35 133 542

34 483 450,—

2008: (7) CSS: 2 2 4 2 — EUR 220 000 (5) EUROPE AID 5: 1 3 0 0 — EUR 10 000, 3 3 1 2 — EUR 6 300, 3 3 3 3 — EUR 10 000, 3 3 3 4 — EUR 38 500, 3 6 0 1 — EUR 49 000, 3 6 0 3 — EUR 20 000, 3 6 1 0 — EUR 46 200. 2007: (1) EUROPE AID 4: 1 1 1 8 — EUR 72 000, 3 3 1 2 — EUR 145 200, 3 3 3 1 — EUR 59 300, 3 3 3 2 — EUR 27 900, 3 3 3 3 — EUR 27 900, 3 3 3 4 — EUR 267 000, 3 3 3 5 — EUR 27 900, 3 6 0 1 — EUR 32 700, 3 6 0 3 — EUR 60 000. (6) POTSDAM: 3 3 1 2 — EUR 50 000, 3 6 0 3 — EUR 100 000, 3 6 0 8 — EUR 200 000. (4) CSS: 2 2 4 2 — EUR 220 000

L 91/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.4.2008

EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

Plan zatrudnienia

Stanowiska stałe Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym Ogólna liczba stanowisk w roku 2006 Ogólna liczba stanowisk w roku 2007 Ogólna liczba stanowisk w roku 2008

AD 16 AD 15 AD 14 AD 13 AD 12 AD 11 AD 10 AD 9 AD 8 AD 7 AD 6 AD 5 Ogółem AD AST 11 AST 10 AST 9 AST 8 AST 7 AST 6 AST 5 AST 4 AST 3 AST 2 AST 1 Ogółem AST Suma całkowita 3 4 3 4 3 8 2 2 2 1 1 1 1 5 1 2 1 1 1 1 1

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/13 EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

Plan zatrudnienia

Stanowiska czasowe Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym Ogólna liczba stanowisk w roku 2006 Ogólna liczba stanowisk w roku 2007 Ogólna liczba stanowisk w roku 2008

AD 16 AD 15 AD 14 AD 13 AD 12 AD 11 AD 10 AD 9 AD 8 AD 7 AD 6 AD 5 Ogółem AD AST 11 AST 10 AST 9 AST 8 AST 7 AST 6 AST 5 AST 4 AST 3 AST 2 AST 1 Ogółem AST Suma całkowita 50 2 2 2 7 6 9 9 10 11 2 1 61 111 51 2 2 3 6 7 9 8 11 11 1 1 61 112 52 1 2 2 6 4 9 5 10 15 3 6 63 115 1 4 1 8 12 12 2 9 1 1 4 1 8 12 13 4 7 1 9 8 9 7 8 6 2 1 2

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L91 - 107 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 103 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 99 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 95 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 91 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 87 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 83 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 79 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 75 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 71 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 67 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 63 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 59 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 51 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 47 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 43 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 37 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 33 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 29 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 25 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 21 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 15 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 5 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 1 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2008

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.