Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 99

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008

Data ogłoszenia:2008-04-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 99

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/99

Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008 (2008/257/WE)

L 91/100 CEPOL

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.4.2008

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10 Treść Rok budżetowy 2008 Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006

DOTACJE WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DOTACJE WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Tytuł 1 — Ogółem 8 700 000 8 700 000 7 439 000 7 439 000 5 000 000,— 5 000 000,—

2 20

WKŁADY KRAJÓW TRZECICH WKŁADY KRAJÓW TRZECICH Tytuł 2 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

5 50

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ EUROPEJSKIEGO KOLEGIUM POLICYJNEGO DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ Tytuł 5 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

9 90

INNE DOCHODY INNE DOCHODY Tytuł 9 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

OGÓŁEM

8 700 000

7 439 000

5 000 000,—

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/101 CEPOL

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 12 13 14 15 16 17 18 Treść Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

PERSONEL PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY WYDATKI NA ZATRUDNIENIE DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA POMOC TYMCZASOWA OPIEKA SPOŁECZNA WYDATKI REPREZENTACYJNE KOMÓRKI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Tytuł 1 — Ogółem — 3 237 500 — 5 000 10 000 — 2 753 500 3 137 500 — 65 000 20 000 — 5 000 10 000 2 683 500 — 40 000 15 000 820 890,— 172 756,— 33 005,— 6 042,— 427 210,— 318,— 0,— 0,— 1 460 221,—

2 20 21 22 23 24

BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE OPŁATY POCZTOWE Tytuł 2 — Ogółem 100 000 218 500 80 000 92 000 3 000 493 500 62 500 166 000 84 500 55 500 3 000 371 500 61 977,— 162 056,— 122 107,— 54 251,— 2 467,— 402 858,—

3 30 31 32 33 35 36 37 38

WYDATKI OPERACYJNE WŁADZE I ORGANY KURSY I SYMPOZJA INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OCENA DELEGACJE REPREZENTACJA INNA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKTAMI Tytuł 3 — Ogółem — 4 969 000 — 70 000 p.m. 4 314 000 407 000 3 221 000 1 027 000 42 500 201 500 — 60 000 374 000 2 831 500 858 500 40 000 150 000 420 284,— 1 296 637,— 693 708,— 6 346,— 0,— 0,— 0,— 0,— 2 416 975,—

OGÓŁEM

8 700 000

7 439 000

4 280 054,—

L 91/102 CEPOL

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.4.2008

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania Stanowiska stałe 2006 2007 2008 2006 Stanowiska czasowe 2007 2008

AD 16 AD 15 AD 14 AD 13 AD 12 AD 11 AD 10 AD 9 AD 8 AD 7 AD 6 AD 5 Łącznie AD AST 11 AST 10 AST 9 AST 8 AST 7 AST 6 AST 5 AST 4 AST 3 AST 2 AST 1 Łącznie AST Razem

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — 1 — — 2 — — 2 — 5 10 — — — — — — 1,5 2 9 — — 12,5 22,5

— — — 1 — — 2 — — 2 — 5 10 — — — — — — 1,5 2 9 — — 12,5 22,5

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 99 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L91 - 107 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 103 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 95 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 91 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 87 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 83 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 79 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 75 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 71 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 67 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 63 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 59 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 51 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 47 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 43 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 37 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 33 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 29 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 25 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 21 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 15 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 9 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 5 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 1 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2008

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.