Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 94 POZ 13

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2008/44/WE z dnia 4 kwietnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia benthiavalicarbu, boskalidu, karwonu, fluoksastrobiny, Paecilomyces lilacinus i protiokonazolu jako substancji czynnych (1)

Data ogłoszenia:2008-04-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 94 POZ 13

Strona 1 z 6
5.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 94/13

DYREKTYWA KOMISJI 2008/44/WE z dnia 4 kwietnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia benthiavalicarbu, boskalidu, karwonu, fluoksastrobiny, Paecilomyces lilacinus i protiokonazolu jako substancji czynnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

i informacji przewidziane w załącznikach II i III do dyrektywy 91/414/EWG.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1,

Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG w dniu 25 marca 2002 r. Zjednoczone Królestwo otrzymało od firmy Bayer AG wniosek o włączenie substancji czynnej o nazwie fluoksastrobina do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. W decyzji 2003/35/WE potwierdzono, że przedłożona dokumentacja jest „kompletna”, tzn. uznano, iż zasadniczo spełnia ona wymogi dotyczące danych i informacji przewidziane w załącznikach II i III do dyrektywy 91/414/EWG.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG w dniu 19 kwietnia 2002 r. Belgia otrzymała od Kumiai Chemicals Industry Co Ltd wniosek o włączenie substancji czynnej o nazwie benthiavalicarb do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. W decyzji Komisji 2003/35/WE (2) potwierdzono, że przedłożona dokumentacja jest „kompletna”, tzn. uznano, iż zasadniczo spełnia ona wymogi dotyczące danych i informacji przewidziane w załącznikach II i III do dyrektywy 91/414/EWG.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG w dniu 15 września 2002 r. Belgia otrzymała od przedsiębiorstwa Prophyta wniosek o włączenie substancji czynnej o nazwie Paecilomyces lilacinus, szczep 251 (zwanej dalej „Paecilomyces lilacinus”) do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. W decyzji Komisji 2003/305/WE (5) potwierdzono, że przedłożona dokumentacja jest „kompletna”, tzn. uznano, iż zasadniczo spełnia ona wymogi dotyczące danych i informacji przewidziane w załącznikach II i III do dyrektywy 91/414/EWG.

(6) (2)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG w dniu 26 kwietnia 2001 r. Niemcy otrzymały od BASF AG wniosek o włączenie substancji czynnej o nazwie boskalid do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. W decyzji Komisji 2002/268/WE (3) potwierdzono, że przedłożona dokumentacja jest „kompletna”, tzn. uznano, iż zasadniczo spełnia ona wymogi dotyczące danych i informacji przewidziane w załącznikach II i III do dyrektywy 91/414/EWG.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG w dniu 25 marca 2002 r. Zjednoczone Królestwo otrzymało od Bayer CropScience wniosek o włączenie substancji czynnej o nazwie protiokonazol do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. W decyzji 2003/35/WE potwierdzono, że przedłożona dokumentacja jest „kompletna”, tzn. uznano, iż zasadniczo spełnia ona wymogi dotyczące danych i informacji przewidziane w załącznikach II i III do dyrektywy 91/414/EWG.

(3)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG w dniu 26 marca 1997 r. Niderlandy otrzymały od Luxan B.V. wniosek o włączenie substancji czynnej o nazwie karwon do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. W decyzji Komisji 1999/610/WE (4) potwierdzono, że przedłożona dokumentacja jest „kompletna”, tzn. uznano, iż zasadniczo spełnia ona wymogi dotyczące danych

(7)

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2008/41/WE (Dz.U. L 89 z 1.4.2008, s. 12). (2) Dz.U. L 11 z 16.1.2003, s. 52. (3) Dz.U. L 92 z 9.4.2002, s. 34. (4) Dz.U. L 242 z 14.9.1999, s. 29.

Wpływ wymienionych substancji czynnych na zdrowie ludzi oraz środowisko został poddany ocenie zgodnie z art. 6 ust. 2 i 4 dyrektywy 91/414/EWG w odniesieniu do zastosowań proponowanych przez wnioskodawców. Wyznaczone państwa członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy przedłożyły projekt sprawozdania z oceny w dniu 13 kwietnia 2004 r. (benthiavalicarb), 22 listopada 2002 r. (boskalid), 16 października 2000 r. (karwon), 2 września 2003 r. (fluoksastrobina), 3 listopada 2004 r. (Paecilomyces lilacinus) oraz 18 października 2004 r. (protiokonazol).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 94 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L94 - 21 z 20085.4.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/45/WE z dnia 4 kwietnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia stosowania substancji aktywnej metkonazolu (1)

 • Dz. U. L94 - 8 z 20085.4.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/43/WE z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia systemu oznaczania i śledzenia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, zgodnie z dyrektywą Rady 93/15/EWG (1)

 • Dz. U. L94 - 6 z 20085.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 316/2008 z dnia 4 kwietnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L94 - 3 z 20085.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 315/2008 z dnia 4 kwietnia 2008 r. zmieniające załącznik X do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazów szybkich testów (1)

 • Dz. U. L94 - 1 z 20085.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 314/2008 z dnia 4 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.