Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 96 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2008 z dnia 7 kwietnia 2008 r. uchylające cło wyrównawcze nałożone na przywóz niektórych mikroukładów elektronicznych znanych jako DRAM (pamięci dynamiczne o dostępie swobodnym) pochodzących z Republiki Korei oraz kończące postępowanie

Data ogłoszenia:2008-04-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 96 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 16

Morgan Stanley Dean Witter stwierdził, że „z technicznego punktu widzenia Hynix jest bankrutem, którego istnienie podtrzymują programy restrukturyzacji długów” oraz że „nakłady finansowe potrzebne do przywrócenia konkurencyjności tego przedsiębiorstwa wydają się zbyt duże. Wierzyciele nie mogą zapewnić uzdrowienia jego sytuacji. W każdym przypadku, przesłanie dla inwestorów jest jasne: Hynix nie jest uznawany za przedsiębiorstwo, w które można inwestować”.

(18)

(19)

(15)

Również we wrześniu 2002 r. Merrill Lynch stwierdził, że: „Coraz bardziej niepokoją nas fatalne prognozy dotyczące dochodów Hynix. Obniżamy szacunki na lata 2002–2003 do poziomu deficytowego, ponieważ poprawa struktury kosztów i wzrost podaży są hamowane brakiem inwestycji w modernizację procesu technologicznego.” Inny doradca Henix – Deutsche Bank Korea – wskazał, że jego dział instrumentów kapitałowych śledził losy przemysłu półprzewodników, ale nie wykazywał zainteresowania Hynix, ze względu na „brak gotowości do inwestowania ze strony inwestorów”. Samo przedsiębiorstwo nie kwestionowało tego, że we wskazanym okresie przeżywało trudności finansowe.

(20)

CFIC podjęła decyzję o konwersji długu wynoszącego 1 861,5 mld KRW na akcje Hynix. Stanowiło to około 50 % niezabezpieczonych pożyczek Hynix. W momencie podejmowania decyzji, tj. w grudniu 2002 r., cena objętych konwersją akcji została ustalona na 435 KRW na podstawie jednomiesięcznej średniej ceny rynkowej. Nie wskazano żadnego konkretnego uzasadnionego sposobu obliczania ceny konwersji, mimo iż CRPA nakłada taki wymóg na CFIC.

L 96/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.4.2008

(21)

Plan restrukturyzacji obejmował obniżenie kapitału spółki przed zastosowaniem konwersji, a operacja ta wiązała się z uzyskaniem zgody akcjonariuszy. W związku z powyższym konwersja nie mogła odbyć się natychmiast. Dokonawszy obniżenia kapitału w stosunku 21:1, ustalono cenę akcji na poziomie 9 135 KRW (21 × 435 KRW) i przeprowadzono konwersję. Zważywszy, że akcje zgodnie z warunkami konwersji nie mogły być emitowane do kwietnia 2003 r. wymieniona cena miała służyć jako najniższy poziom, nie wskazano jednakże żadnego pułapu. Rzeczywista cena akcji w momencie podejmowania decyzji wynosiła 280 KRW. W kwietniu 2003 r. spadła do 167 KRW.

miesięcy. Sprawozdanie opracowane przez GNP nie jest zatem bez znaczenia dla ustalenia, czy RRK prowadził politykę mającą na celu ratowanie Hynix.

(25)

(ii) Refinansowanie długu

(22)

Wymagalność długu Hynix, który nie został objęty konwersją, przedłużono do grudnia 2006 r. Ten refinansowany dług wynosił ogółem 3 293 mld KRW.

(iii) Zmiany warunków płatności odsetek

(23)

Odsetki od refinansowanego długu zostały obniżone z 6,5 % do 3,5 %. Ta różnica wynosząca 3 % została potraktowana jako powiększenie kwoty głównej i dodano ją do pozostającego do spłaty długu, którego wymagalność zapadała w grudniu 2006 r. Odsetki od tej dodatkowej części kwoty głównej ustalono na poziomie 6 % płatnych co kwartał.

W pierwszej połowie roku wiceminister finansów stwierdził, że „wierzyciele muszą niezwłocznie rozwiązać problem Hynix, aby ograniczyć negatywny wpływ na gospodarkę”. W związku z tym zorganizowano spotkanie koreańskiego rządu i Hynix w celu przedstawienia stanowiska rządu w odniesieniu do negocjacji prowadzonych z Micron. MFiG nie mogło potwierdzić ani zaprzeczyć, czy odbyły się inne spotkania, i utrzymywało, że nie zawsze sporządzano protokoły ze spotkań. KNF stwierdziła natomiast, że nie odbyły się inne spotkania, ale przekazywano telefonicznie informacje na temat rozwoju sytuacji. Jednakże zebrane informacje wskazują, że RRK, mając na uwadze wcześniejsze dochodzenia Komisji Europejskiej i Stanów Zjednoczonych na temat jego zaangażowania w Hynix, zalecił ustną wymianę uwag dotyczących tego przedsiębiorstwa, aby uniemożliwić dostęp do nich (1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 96 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L96 - 35 z 20089.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1230) (1)

 • Dz. U. L96 - 29 z 20089.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego organizmu „Bt 63” w produktach z ryżu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1208) (1)

 • Dz. U. L96 - 15 z 20089.4.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/47/WE z dnia 8 kwietnia 2008 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 75/324/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dozowników aerozoli (1)

 • Dz. U. L96 - 13 z 20089.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 321/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.