Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 96 POZ 1 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2008 z dnia 7 kwietnia 2008 r. uchylające cło wyrównawcze nałożone na przywóz niektórych mikroukładów elektronicznych znanych jako DRAM (pamięci dynamiczne o dostępie swobodnym) pochodzących z Republiki Korei oraz kończące postępowanie

Data ogłoszenia:2008-04-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 96 POZ 1 - Strona 5

Strona 5 z 16

KNF utrzymywała, że nie miała żadnych uprawnień do ingerowania w wysiłki restrukturyzacyjne każdego z przedsiębiorstw, ale prowadziła częściowy monitoring tego procesu, na przykład w sytuacji, gdy istniało potencjalne zagrożenie dla rynku. KNF dokonuje takiego monitoringu poprzez kontakty z osobami na „poziomie pracowniczym”, lecz nie protokołuje tego typu spotkań. Chociaż KNF przyznała, że to wielkość Hynix była powodem jego restrukturyzacji, podkreśliła także, że sposób i tryb takiej restrukturyzacji były określane wyłącznie przez wierzycieli. Banki kredytujące Hynix potwierdziły, iż KNF ściśle nadzorowała proces restrukturyzacji za pośrednictwem rozmów telefonicznych i otrzymywanych informacji.

V. Polityka RRK w odniesieniu do Hynix

(24)

Jak wskazano w rozporządzeniach w sprawie ceł tymczasowych i ostatecznych, Hynix stanowił przedmiot żywego zainteresowania ze strony RRK. Koreański rząd przyznał, że z uwagi na sytuację Hynix zagraniczni inwestorzy nie byli skłonni inwestować w Korei, ponieważ banki tego kraju były zbytnio narażone na ryzyko związane z Hynix. Aby zaradzić tej sytuacji konieczne było rozwiązanie problemu Hynix. W rzeczywistości „strukturalne dostosowania” Hynix stanowiły główną kwestię polityczną poruszaną w sprawozdaniu Ministerstwa Finansów i Gospodarki za drugą połowę 2002 r. W sprawozdaniu przedstawionym Zgromadzeniu Narodowemu przez opozycyjną koreańską Wielką Partię Narodową (Korea Grand National Party – „GNP”) skrytykowano pomoc rządu Korei dla Grupy Hyundai, w której skład wchodził Hynix, wskazując, że ratując Hynix rząd „wrzuca pieniądze do studni bez dna”. Hynix twierdzi, iż zważywszy na datę przedłożenia sprawozdania – listopad 2002 r. – nie należy uważać tego dokumentu za dowód zaangażowania rządu Korei w program nowej restrukturyzacji. Jednakże program ten został zatwierdzony przez wierzycieli zaledwie miesiąc po przedstawienia wymienionego sprawozdania, a dyskusje na temat najlepszego sposobu ratowania firmy Hynix trwały już od wielu

(26)

W trakcie posiedzeń w kwietniu 2002 r. rząd koreański przedstawił wierzycielom Hynix swoje oficjalne stanowisko, zgodnie z którym należało dokonać sprzedaży tego przedsiębiorstwa albo podjąć akcję ratunkową celem złagodzenia wstrząsu. Naleganie RRK, by decyzja dotycząca ewentualnej likwidacji Hynix została podjęta przez wierzycieli, jest sprzeczne z jego uwagami na temat znaczenia ratowania Hynix (poprzez restrukturyzację lub sprzedaż) w celu przywrócenia zaufania do koreańskiego rynku. Opinia rządu koreańskiego, zgodnie z którą Hynix jest zbyt dużym przedsiębiorstwem, by ogłosić jego upadłość, została potwierdzona przez jeden z banków kredytujących, który wskazał, iż Hynix jest tak potężną firmą, zatrudniającą tyle osób i obejmującą tyle kontraktów, że „skutki jego bankructwa lub niewypłacalności byłyby niewyobrażalne”. Ponadto jeden z zewnętrznych doradców Hynix wskazał, opisując swoją misję, że będzie wspierał „…wysiłki zmierzające ku opracowaniu realnego i wiarygodnego rozwiązania restrukturyzacyjnego dla Hynix, aby zmniejszyć szkody społeczne…” (podkreślenie dodane). Oczywiste jest, że likwidacja Hynix nie była brana pod uwagę.

(1) Kangwon Lee, dyrektor naczelny KEB „I will not tell” („Nie powiem”), Maeil Business Newspaper, dnia 23 sierpnia 2002 r.

9.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/5

VI. Rola RRK w bankach kredytujących Hynix

(27)

RRK jest głównym udziałowcem wielu banków kredytujących Hynix. Informacje dostarczone przez banki, Hynix i RRK wskazują, że ten ostatni posiada przynajmniej znaczący udział (ponad 20 %) w bankach/instytucjach finansowych będących wierzycielami, które mają 75 % praw głosu w CFIC. Należy przypomnieć, że wymagana większość głosów w CFIC to 75 %. W związku z powyższym zaangażowanie RRK w decyzje podejmowane przez CFIC jest niewątpliwe.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 96 POZ 1 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L96 - 35 z 20089.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1230) (1)

 • Dz. U. L96 - 29 z 20089.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego organizmu „Bt 63” w produktach z ryżu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1208) (1)

 • Dz. U. L96 - 15 z 20089.4.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/47/WE z dnia 8 kwietnia 2008 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 75/324/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dozowników aerozoli (1)

 • Dz. U. L96 - 13 z 20089.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 321/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.