Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 96 POZ 1 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2008 z dnia 7 kwietnia 2008 r. uchylające cło wyrównawcze nałożone na przywóz niektórych mikroukładów elektronicznych znanych jako DRAM (pamięci dynamiczne o dostępie swobodnym) pochodzących z Republiki Korei oraz kończące postępowanie

Data ogłoszenia:2008-04-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 96 POZ 1 - Strona 6

Strona 6 z 16

z powyższym należy stwierdzić, że nie ma powodów, aby zmienić ustalenia wynikające z pierwotnego dochodzenia dotyczące wpływu rządu na decyzje KEB.

(32)

Innym przykładem zaangażowania RRK w banki kredytujące Hynix było mianowanie przez komitet zarządzający CFIC byłego ministra przemysłu i handlu przewodniczącym komitetu restrukturyzacji w ramach CFIC. Kilka miesięcy potem osoba ta objęła ponownie tekę ministra.

(28)

Podobnie jak w pierwotnym dochodzeniu, KDB i NACF są w pełni własnością rządu, a zatem są uważane za organy publiczne w rozumieniu art. 1 ust. 3 rozporządzenia podstawowego.

(33)

(29)

Nie ma dowodów na to, że sytuacja Woori Bank różni się od opisu w motywach 80 do 82 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych. Ponadto, jak wskazano w wymienionym rozporządzeniu, Chohung Bank – obecnie zwany Shinhan Bank od czasu połączenia z Shinhan Bank w dniu 1 kwietnia 2006 r. – podpisał w styczniu 2002 r. protokół ustaleń z Korea Deposit Insurance Corporation („KDIC”), zapewniający organowi publicznemu, jakim jest KDIC, istotny wpływ na proces decyzyjny Chohung Bank.

(34)

Banki Kookmin i Woori również wskazały, że interwencje RRK mogły doprowadzić do podejmowania przez nie decyzji politycznych w ich prospektach emisyjnych przekazanych Securities Exchange Commission (Komisji Papierów Wartościowych i Giełd) w 2002 r. Hynix przedłożył dowody na to, że wspomniane sformułowanie nie odnosi się konkretnie do jego przedsiębiorstwa i powinno być interpretowane jako wskazujące na sprawowanie przez RRK kontroli nad koreańskim sektorem bankowym. Jednakże dowody przedstawione przez Hynix nie kwestionują innych części ostrzeżenia zawartego w prospekcie emisyjnym, zgodnie z którym, przykładowo, udziały RRK w kapitale „mogły wpłynąć na podejmowanie przez nas decyzji lub dążenie do celów politycznych sprzecznych z interesem [wierzycieli]”.

(30)

Wydany przez premiera dekret nr 498 stanowi kolejny dowód na to, że RRK może z prawnego punktu widzenia ingerować w sektor finansowy, powołując się na względy polityczne. RRK uważa, że wymieniony dekret oficjalnie wskazuje, iż rząd nie będzie podejmować działań w zakresie banków i instytucji finansowych. Tymczasem art. 5 ust. 1 przedmiotowego dekretu stanowi, iż „w przypadku gdy organ nadzoru finansowego złoży wniosek dotyczący współpracy lub wsparcia ze strony instytucji finansowej w celu zapewnienia stabilności rynku finansowego (…) dokonuje się tego poprzez sporządzenie dokumentu lub organizację spotkania”. W związku z powyższym dekret ten nie tylko nie wyklucza ingerencji rządu w instytucje finansowe, ale wyraźnie wskazuje sposoby na przeprowadzenie takich działań.

(31)

Hynix stwierdził, że KEB nie był kontrolowany przez RRK, i przedstawił udziały Commerzbank na dowód niezależności od rządowych interwencji. Przedsiębiorstwo to przedłożyło także dokumenty odnoszące się do prawa sprzeciwu Commerzbank w pewnych kwestiach obejmujących zarządzanie ryzykiem. Jednakże KEB nie mógł potwierdzić, że Commerzbank, chociaż wyznaczył osobę będącą członkiem zespołu kredytowego, sprawował faktycznie kontrolę nad decyzjami kredytowi, oraz wskazał, że w rzeczywistości nie wiedział o istnieniu wymienionego prawa sprzeciwu. Ponadto niedawne dochodzenie na temat zaangażowania RRK w zakup akcji KEB przez Lone Star w 2003 r. wskazuje, iż KEB jest kontrolowany przez rząd. W związku

Komisja poprosiła o wgląd w wewnętrzne dokumenty odnoszące się do decyzji instytucji będących wierzycielami w sprawie zatwierdzenia planu restrukturyzacji. Te poufne dokumenty wskazują, że chociaż wierzyciele przestrzegali swoich standardowych wewnętrznych procedur przy podejmowaniu decyzji o uczestniczeniu w restrukturyzacji, nie działali zgodnie z ratingiem kredytowym, jaki przyznali Hynix w omawianym okresie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 96 POZ 1 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L96 - 35 z 20089.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1230) (1)

 • Dz. U. L96 - 29 z 20089.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego organizmu „Bt 63” w produktach z ryżu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1208) (1)

 • Dz. U. L96 - 15 z 20089.4.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/47/WE z dnia 8 kwietnia 2008 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 75/324/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dozowników aerozoli (1)

 • Dz. U. L96 - 13 z 20089.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 321/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.