Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 96 POZ 1 - Strona 8

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2008 z dnia 7 kwietnia 2008 r. uchylające cło wyrównawcze nałożone na przywóz niektórych mikroukładów elektronicznych znanych jako DRAM (pamięci dynamiczne o dostępie swobodnym) pochodzących z Republiki Korei oraz kończące postępowanie

Data ogłoszenia:2008-04-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 96 POZ 1 - Strona 8

Strona 8 z 16

VIII. Korzyści

(40)

(38)

Hynix utrzymywał, że RRK nie miał nic wspólnego z nową restrukturyzacją, która została opracowana przez wierzycieli z pomocą zewnętrznych doradców. Następnie twierdził, że zebrane dowody wskazały jedynie, że RRK wyrażał obawy co do przyszłości Hynix, lecz nie zawierały informacji na temat wyraźnego związku między RRK a działaniami banków. Chociaż udziały RRK nie są przekonującym dowodem na nakazanie lub powierzenie akcji ratunkowej, wyraźnie obrazują one możliwości wywierania wpływu przez RRK na proces decyzyjny banków. Podobnie jak w pierwotnym dochodzeniu, zgromadzone dowody ukazują, że RRK jako główny udziałowiec może mianować dyrektorów i tym samym jest w stanie wpływać na wyniki głosowania podczas posiedzeń zarządu. Ponadto różne artykuły prasowe i sprawozdania jasno wskazują, że RRK nie pozwoliłby na bankructwo Hynix; jest to również zobrazowane tym, iż jeden z banków będących w pełni własnością RRK odkupił dług Hynix od innych wierzycieli, aby złagodzić finansowe obciążenia banków, którym powierzono ratowanie Hynix. Nie ulega wątpliwości, że

W zakresie korzyści przyznanych Hynix, wszystkie podmioty – KEB, Woori Bank, Shinhan Bank, KDB i NACF – stwierdziły, że uczestniczyły w nowej restrukturyzacji, ponieważ chciały zmaksymalizować stopę windykacji dotyczącą pożyczek udzielonych wcześniej temu przedsiębiorstwu. Uznali oni, że wartość Hynix jako działającego przedsiębiorstwa będzie wyższa niż wartość likwidacyjna. Jednakże to porównanie, niezależnie od jego znaczenia dla standardowej oceny istnienia korzyści, nie ma zastosowania w tym przypadku ze względów wyjaśnionych w powyższym motywie 36 i kolejnych motywach 41 do 44. Ponadto istnienie potencjalnych korzyści dla poważnie zagrożonych wierzycieli nie stanowi dowodu na to, że Hynix nie czerpał żadnych korzyści.

(41)

Hynix twierdzi, że nowa restrukturyzacja była zgodna z podejściem rynkowym, ponieważ została opracowana po wielomiesięcznych analizach przez zewnętrznych doradców, tj. DB oraz Deloittes, i na podstawie sprawozdania DB, w którym zalecono właśnie taki kierunek działań. Jednakże sprawozdanie DB było skierowane do wierzycieli Hynix. Miało ono na celu maksymalizację zwrotu długu wspominanym wierzycielom przy jednoczesnym uniknięciu bankructwa przedsiębiorstwa. Hynix twierdził, iż testem zastosowanym do ustalenia korzyści otrzymanych przez przedsiębiorstwo poprzez nową restrukturyzację powinien być test „prywatnego wierzyciela”, a nie test „prywatnego inwestora”. Pozycja wierzycieli jest czynnikiem, który można uwzględnić w analizie, aczkolwiek – jak wskazano w motywie 36 i poniżej – nie odgrywa on roli w tym przypadku.

9.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/7

(42)

W ogólnym ujęciu właściwym odniesieniem jest to, czy inwestor rynkowy, niezależnie od tego, czy byłby wierzycielem Hynix, oceniłby inwestowanie w Hynix jako opłacalne. Sprawozdanie DB nie zawiera uzasadnionej odpowiedzi na to pytanie, gdyż z uwagi na to, że jest skierowane do istniejących wierzycieli, opiera się na wykorzystaniu szeroko pojętego istniejącego długu Hynix i struktury kapitałowej jako narzędzi proponowanej inwestycji, a tym samym praktycznie całkiem eliminuje jakiekolwiek inne możliwości inwestycji zewnętrznych na takich samych warunkach. Sprawozdanie DB nie zawiera dowodów na to, że prywatni inwestorzy mieliby jakikolwiek interes w wydawaniu pieniędzy na Hynix. Istotnie DB odradził inwestorom prywatnym inwestowanie w Hynix, na co wskazuje również fakt, że jego dział badań nie śledził zmian kapitału Hynix.

(45)

Mając na uwadze powyższe, stwierdza się, że nowa restrukturyzacja przyniosła przedsiębiorstwu korzyści w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia podstawowego. IX. Szczególny charakter

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 96 POZ 1 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L96 - 35 z 20089.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1230) (1)

 • Dz. U. L96 - 29 z 20089.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego organizmu „Bt 63” w produktach z ryżu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1208) (1)

 • Dz. U. L96 - 15 z 20089.4.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/47/WE z dnia 8 kwietnia 2008 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 75/324/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dozowników aerozoli (1)

 • Dz. U. L96 - 13 z 20089.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 321/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.