Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 105 POZ 22 - Strona 14

Tytuł:

Sprostowanie do zalecenia Komisji 2009/329/WE z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie wytycznych w zakresie ochrony danych dla systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) (  Dz.U. L 100 z 18.4.2009)

Data ogłoszenia:2009-04-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 105 POZ 22 - Strona 14

Strona 14 z 14

25.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 105/37

Prace w toku W systemie IMI w 2009 r. zostaną wprowadzone następujące ulepszenia sprzyjające ochronie danych: a) w przypadku gdy wymiana informacji będzie dotyczyła danych szczególnie chronionych (np. danych na temat stanu zdrowia, karalności lub środków dyscyplinarnych), pojawi się przypomnienie, że dane są szczególnie chronione, a osoba zajmująca się daną sprawą powinna zwrócić się o takie informacje jedynie, gdy jest to niezbędnie konieczne i bezpośrednio wiąże się z wykonywaniem zawodu lub usługi; b) wprowadzona zostanie procedura online (na wzór istniejącej procedury przedterminowego usuwania danych na wniosek właściwych organów) w zakresie poprawiania, usuwania lub blokowania danych, które są nieścisłe bądź zostały przetworzone z naruszeniem prawa; c) wprowadzone zostaną automatyczne przypomnienia i ponaglenia, by zaakceptować odpowiedź, dzięki czemu wnioski będą załatwiane bez niepotrzebnych opóźnień; d) odpowiednie środki ze względu na konieczność obsługi nowych strumieni informacji w ramach dyrektywy usługowej – czyli mechanizm alertów i odstępstwa w indywidualnych przypadkach. Generalnie rzecz biorąc, środki te będą opierały się na takim samym podejściu, jakie jest stosowane w odniesieniu do ogólnej wymiany informacji, czyli będą na przykład obejmowały przypomnienia o szczególnie chronionym charakterze danych, przypomnienia o konieczności jak najszybszego zamknięcia sprawy i możliwych sposobach informowania osób o wymianie informacji oraz przysługujących im prawom dostępu do danych, ich blokowania, usuwania lub poprawiania. Może zaistnieć konieczność wprowadzenia dodatkowych środków ochrony danych. Zostaną one opracowane w porozumieniu z EIOD.

14. KLAUZULA PRZEGLĄDOWA IMI jest pionierskim systemem informacyjnym, który wciąż znajduje się w fazie opracowywania. Komisja ciągle otrzymuje informacje zwrotne od koordynatorów i właściwych organów, które służą do udoskonalenia systemu, a zatem można oczekiwać wprowadzenia zmian w nadchodzących miesiącach. Część z nich może nie mieć znaczenia dla ochrony danych, inne – tak. Niniejsze wytyczne nie są zatem ustalone raz na zawsze i będą musiały być aktualizowane na podstawie doświadczeń wynikających z codziennej pracy z systemem IMI. Najpóźniej po roku od przyjęcia niniejszego zalecenia Komisja przygotuje sprawozdanie na temat oceny sytuacji, w tym możliwości przyjęcia innego środka prawnego.”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 105 POZ 22 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L105 - 38 z 200925.4.2009

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/36/WE z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego (  Dz.U. L 98 z 17.4.2009)

 • Dz. U. L105 - 21 z 200925.4.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 334/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. ustalającego maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008 (  Dz.U. L 104 z 24.4.2009)

 • Dz. U. L105 - 20 z 200925.4.2009

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/97/WE z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniającej decyzję 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niektórych włoskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych włoskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od gruźlicy bydła i brucelozy bydła oraz niektórych polskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła (  Dz.U. L 32 z 6.2.2008)

 • Dz. U. L105 - 18 z 200925.4.2009

  Decyzja Zarządu Europolu z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na warunki i procedury określone przez Europol w celu przyjęcia kwot, o których mowa w dodatku do decyzji zarządu Europolu z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie opodatkowania dochodów i uposażeń wypłacanych pracownikom Europolu na rzecz Europolu

 • Dz. U. L105 - 16 z 200925.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 kwietnia 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu witaminy K2 (menachinonu) pozyskanej z Bacillus subtilis natto jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2935)

 • Dz. U. L105 - 14 z 200925.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 kwietnia 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu białka opóźniającego zamarzanie typu III HPLC 12 jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2929)

 • Dz. U. L105 - 9 z 200925.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 21 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję Komisji 2007/131/WE w sprawie udostępnienia w sposób zharmonizowany widma radiowego na potrzeby urządzeń wykorzystujących technologię ultraszerokopasmową na terytorium Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2787) (1)

 • Dz. U. L105 - 7 z 200925.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 346/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu kwiecień 2009 r.

 • Dz. U. L105 - 5 z 200925.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 345/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. ustanawiające zakaz połowów skarpa w Morzu Czarnym przez statki pływające pod banderą Bułgarii

 • Dz. U. L105 - 3 z 200925.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 344/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniające po raz 106. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L105 - 1 z 200925.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 343/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.