Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 108 POZ 54 - Strona 5

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2009/351/WPZiB z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie przedłużenia środków ograniczających skierowanych przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar

Data ogłoszenia:2009-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 108 POZ 54 - Strona 5

Strona 5 z 15

K K M M M K K M K M M K M M

D26b D27a

Mu Mu Win Generał dywizji Thein Swe

żona generała brygady Thein Zaw transport, od 18.9.2004 (wcześniej Urząd Prezesa Rady Ministrów od 25.8.2003) żona generała dywizji Thein Swe minister ds. hotelarstwa i turystyki (od 15.5.2006) żona generała dywizji Soe Naing córka generała dywizji Soe Naing Kapitan Htun Zaw Win córka generała dywizji Soe Naing syn generała dywizji Soe Naing energia elektryczna 15.5.2006) (2) (nowe ministerstwo) (od

K M

D27b D28a D28b D28c D28d D28e D28f D29a

Mya Theingi Generał dywizji Soe Naing Tin Tin Latt Wut Yi Oo Kapitan Htun Zaw Win Yin Thu Aye Yi Phone Zaw Generał dywizji Khin Maung Myint

K M K K M K M M

D29b D30a

Win Win Nu Aung Kyi

żona generała dywizji Khin Maung Myint zatrudnienie/praca (8.10.2007 mianowany ministrem ds. komunikacji, odpowiedzialny za kontakty z Aung San Suu Kyi)

K M

29.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/63

#

Nazwisko

Dane identyfikacyjne (w tym ministerstwo)

Płeć (M/K)

D30b D31a

Thet Thet Swe Kyaw Thu

żona Aung Kyi przewodniczący Komisji Doboru i Szkolenia Urzędników Służby Cywilnej, ur. 15.8.1949 żona Kyaw Thu

K M

D31b

Lei Lei Kyi

K

E. WICEMINISTROWIE

Płeć (M/K)

#

Nazwisko

Dane identyfikacyjne (w tym ministerstwo)

E1a E1b E2a E3a E3b E4a E5a E6a E6b E6c E7a E7b E7c

Ohn Myint Thet War Generał brygady Aung Tun Generał brygady Myint Thein Mya Than U Tint Swe Generał dywizji Aye Myint Generał brygady Aung Myo Min Thazin Nwe Si Thun Aung Myo Myint Tin Tin Myint Aung Khaing Moe

rolnictwo i nadawadnianie (od 15.11.1997) żona Ohn Myint handel (od 13.9.2003) budownictwo (od 5.1.2000) żona generała brygady Myint Thein budownictwo (od 7.5.1998) obrona (od 15.5.2006) edukacja (od 19.11.2003) żona generała brygady Aung Myo Min syn generała brygady Aung Myo Min energia elektryczna 1 (od 29.10.1999) żona Myo Myint syn Myo Myint, ur. 25.6.1967 (przypuszczalnie przebywa obecnie w Zjednoczonym Królestwie; wyjechał przed wpisaniem go do wykazu) energia (od 25.8.2003) żona generała brygady Than Htay finanse i sprawy skarbowe (od 25.8.2003) żona pułkownika Hla Thein Swe energia elektryczna (2) żona generała brygady Win Myint sprawy zagraniczne (od 18.9.2004)

M K M M K M M M K M M K M

E8a E8b E9a E9b E10a E10b E11a

Generał brygady Than Htay Soe Wut Yi Pułkownik Hla Thein Swe Thida Win Generał brygady Win Myint Daw Tin Ma Ma Than Maung Myint

M K M K M K M

L 108/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2009

#

Nazwisko

Dane identyfikacyjne (w tym ministerstwo)

Płeć (M/K)

E11b E12a E12b E12c E12d E12e E12f E13a E13b E14a E14b E15a E15b E16a E16b E17a

Dr Khin Mya Win Prof. dr Mya Oo Tin Tin Mya Dr Tun Tun Oo Dr Mya Thuzar Mya Thidar Mya Nandar Generał brygady Phone Swe San San Wai Generał brygady Aye Myint Kyu Khin Swe Myint Generał brygady Win Sein Wai Wai Linn Podpułkownik Khin Maung Kyaw Mi Mi Wai Pułkownik Tin Ngwe

żona Maung Myint zdrowie (od 16.11.1997), ur. 25.1.1940 żona prof. dr. Mya Oo syn prof. dr. Mya Oo, ur. 26.7.1965 córka prof. dr. Mya Oo, ur. 23.9.1971 córka prof. dr. Mya Oo, ur. 10.6.1973 córka prof. dr. Mya Oo, ur. 29.5.1976 sprawy wewnętrzne (od 25.8.2003) żona generała brygady Phone Swe hotelarstwo i turystyka (od 16.11.1997) żona generała brygady Aye Myint Kyu imigracja i ludność (od listopada 2006) żona generała brygady Win Sein przemysł 2 (od 5.1.2000) żona podpułkownika Khin Maung Kyaw rozwój obszarów przygranicznych, sprawy etniczne i sprawy rozwoju (od 25.8.2003) żona pułkownika Tin Ngwe (Thura to tytuł), transport kolejowy (od 16.11.1997) żona Thura Thaung Lwin (Thura to tytuł), sprawy wyznaniowe, USDA, członek Centralnego Komitetu Wykonawczego (od 17.11.1997) żona generała brygady Thura Aung Ko nauka i technika (od 15.11.2004) planowanie i rozwój gospodarczy (od 10.8.2005) żona pułkownika Thurein Zaw opieka społeczna, pomoc humanitarna i przesiedlenia (od 25.8.2003) żona generała brygady Kyaw Myin transport kolejowy (od 14.11.1998) żona Pe Than

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 108 POZ 54 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L108 - 53 z 200929.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku Irlandii o przyjęcie decyzji Rady 2008/381/WE w sprawie ustanowienia Europejskiej Sieci Migracyjnej (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2708)

 • Dz. U. L108 - 20 z 200929.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 353/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar

 • Dz. U. L108 - 4 z 200929.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 352/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka, o której mowa w art. 6 ust. 3 lit. a) dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L108 - 3 z 200929.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 351/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r. ustanawiające współczynnik przydziału mający zastosowanie do pozwoleń na wywóz określonych przetworów mlecznych do Republiki Dominikańskiej w ramach kontyngentu, o którym mowa w art. 29 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006

 • Dz. U. L108 - 1 z 200929.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 350/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.