Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 124 POZ 75

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 43/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. ustalającego uprawnienia do połowów na 2009 rok i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (  Dz.U. L 22 z 26.1.2009)

Data ogłoszenia:2009-05-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 124 POZ 75

Strona 1 z 4
20.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

SPROSTOWANIA

L 124/75

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 43/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. ustalającego uprawnienia do połowów na 2009 rok i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 22 z dnia 26 stycznia 2009 r.) 1. Strony 32–25, załącznik I: usuwa się wpis: „Germo alalunga ALB Tuńczyk biały/albakora”.

2. Strony 32–25, załącznik I: a) zamiast: powinno być: b) zamiast: powinno być: c) zamiast: powinno być: „Lampanyctus achirus”, „Nannobrachium achirus”; „Pseudochaenichthus georgianus”, „Pseudochaenichthys georgianus”; „Radjiformes”, „Rajiformes”.

3. Strony 32–35, załącznik I i strona 118, druga tabela: zamiast: powinno być: „Tetrapturus alba”, „Tetrapturus albidus”.

4. Strony 32–35, załącznik I i strona 96, pierwsza i druga tabela: zamiast: powinno być: „Trisopterus esmarki”, „Trisopterus esmarkii”.

5. Strony 32–35, załącznik I: zamiast: powinno być: „Molwa smukła „Molwa smukła SLI SLI Molva macrophthalmus”, Molva macrophthalma”.

6. Strona 41, załącznik IA, tabela druga – Gatunek: Śledź, Obszar: Przyłowy w obszarze IIIa: zamiast: powinno być: „(HER/03A-BC.)”, „(HER/03A-BC)”.

7. Strona 41, załącznik IA, tabela trzecia – Gatunek: Śledź, Obszar: Przyłowy w obszarach IV, VIId i w wodach WE obszaru IIa: zamiast: powinno być: „(HER/2A47DX.)”, „(HER/2A47DX)”.

L 124/76

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.5.2009

8. Strona 42, załącznik IA, tabela pierwsza – Gatunek: Śledź, Obszar: VIId; IVc: zamiast: powinno być: „(HER/4CXB7D.)”, „(HER/4CXB7D)”.

9. Strona 43, załącznik IA, tabela trzecia – Gatunek: Śledź, Obszar: VIIa: zamiast: powinno być: „(HER/07A/MM.)”, „(HER/07A/MM)”.

10. Strona 65, załącznik IA, tabela pierwsza – Gatunek: Błękitek, Obszar: VIIIc, IX oraz X; wody WE CECAF 34.1.1: zamiast: „Gatunek: Hiszpania Portugalia WE TAC

Błękitek Micromesistius poutassou Obszar: VIIIc, IX oraz X; wody WE CECAF 34.1.1 (WHB/8C3411)

12 124 3 031 15 155 (1) (2) 590 000 Analityczny TAC Stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

(1) Z czego do 68 % można poławiać w Norweskiej Wyłącznej Strefie Gospodarczej lub w obszarze połowowym wokół Jan Mayen (WHB/*NZJM2). (2) Z czego do 27 % można poławiać na wodach Wysp Owczych (WHB/*05B-F).”,

powinno być: „Gatunek: Hiszpania Portugalia WE TAC

Błękitek Micromesistius poutassou Obszar: VIIIc, IX oraz X; wody WE CECAF 34.1.1 (WHB/8C3411)

12 124 3 031 15 155 (1) (2) 590 000 Analityczny TAC Stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

(1) Z czego do 68 % można poławiać w Norweskiej Wyłącznej Strefie Gospodarczej lub w obszarze połowowym wokół Jan Mayen (WHB/*NZJM2). (2) Z czego do 27 % można poławiać na wodach Wysp Owczych (WHB/*5B-F.).”.

20.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 124/77

11. Strona 67, załącznik IA, tabela druga – Gatunek: Molwa, Obszar: Wody WE obszaru IV: zamiast: „Gatunek: Belgia Dania Niemcy Francja Niderlandy Szwecja Zjednoczone Królestwo WE powinno być: „Gatunek: Belgia Dania Niemcy Francja Niderlandy Szwecja Zjednoczone Królestwo WE

Molwa Molva molva Obszar: Wody WE obszaru IV (LIN/04.) Molwa Molva molva Obszar: Wody WE obszaru IV (LIN/04.)

18 286 177 159 6 12 2 196 2 856 Analityczny TAC Stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96.”,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 124 POZ 75 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L124 - 67 z 200920.5.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie uregulowań dotyczących stawek za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych i ruchomych

 • Dz. U. L124 - 65 z 200920.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu w departamentach zamorskich Francji produktów biobójczych zawierających temefos, przeznaczonych do podstawowych zastosowań (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3744)

 • Dz. U. L124 - 64 z 200920.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 18 maja 2009 r. określająca stanowisko, jakie w imieniu Wspólnoty ma zostać przyjęte w ramach Międzynarodowej Rady ds. Cukru w odniesieniu do przedłużenia Międzynarodowej umowy w sprawie cukru z 1992 r.

 • Dz. U. L124 - 63 z 200920.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 18 maja 2009 r. określająca stanowisko, jakie w imieniu Wspólnoty ma zostać przyjęte w ramach Międzynarodowej Rady Zbożowej w odniesieniu do przedłużenia obowiązywania Konwencji o handlu zbożem z 1995 r.

 • Dz. U. L124 - 53 z 200920.5.2009

  Protokół do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób, w związku z udziałem Republiki Bułgarii i Rumunii w charakterze umawiających się stron, w następstwie przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L124 - 51 z 200920.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej państw członkowskich, Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób, w związku z udziałem Republiki Bułgarii i Rumunii w charakterze umawiających się stron, w następstwie przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L124 - 30 z 200920.5.2009

  Dyrektywa Rady 2009/13/WE z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wdrożenia Umowy zawartej między Stowarzyszeniem Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) a Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF) w sprawie Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. oraz w sprawie zmiany dyrektywy 1999/63/WE

 • Dz. U. L124 - 21 z 200920.5.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (wersja przekształcona) (1)

 • Dz. U. L124 - 3 z 200920.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 411/2009 z dnia 18 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 798/2008 ustanawiające wykaz państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt przez terytorium Wspólnoty drobiu i produktów drobiowych oraz wymogów dotyczących świadectw weterynaryjnych (1)

 • Dz. U. L124 - 1 z 200920.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 410/2009 z dnia 19 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.