Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 37

Tytuł:

Decyzja nr 1/2009 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Republiką Turecką w sprawie handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniająca protokół 1 do Umowy

Data ogłoszenia:2009-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 37

Strona 37 z 60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 143/47

(1)

(2)

(3)

lub

(4)

ex Dział 50

Jedwab; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Zgrzeblenie lub czesanie odpadów jed­ wabiu

ex 5003

Odpady jedwabiu (włącznie z kokonami nienadającymi się do motania, odpadami przędzy lub szarpanką rozwłóknioną), zgrzebne lub czesane Przędza jedwabna i przędza z odpadów jedwabiu

od 5004 do ex 5006

Wytwarzanie z (7): – surowego jedwabiu lub odpadów jed­ wabiu, zgrzeblonego lub czesanego bądź inaczej przygotowanego do przędzenia, – innych włókien naturalnych, niezgrzeblonych ani nieuczesanych, ani w żaden inny sposób nieprzygo­ towanych do przędzenia, – materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub – materiałów do wytwarzania papieru

5007

Tkaniny jedwabne lub z odpadów jed­ wabiu: – Zawierające nitkę gumową – Pozostałe Wytwarzanie z pojedynczej przędzy Wytwarzanie z (7): – przędzy z włókna kokosowego, – włókien naturalnych, – odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieuczesanych, ani w żaden inny sposób nieprzygo­ towanych do przędzenia, – materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub – papieru lub Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowa­ wczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kaland­ rowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowa­ nie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tka­ niny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu

ex Dział 51

Wełna, cienka lub gruba sierść zwierzęca; przędza i tkanina z włosia końskiego; z wyjątkiem: Przędza wełniana, z cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej lub włosia końskiego

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie z (7): – surowego jedwabiu lub odpadów jed­ wabiu, zgrzeblonego lub czesanego bądź inaczej przygotowanego do przędzenia, – włókien naturalnych, niezgrzeblonych ani nieuczesanych, ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przę­ dzenia, – materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub – materiałów do wytwarzania papieru

od 5106 do 5110

od 5111 do 5113

Tkaniny z wełny, cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej lub włosia końskiego – Zawierające nitkę gumową Wytwarzanie z pojedynczej przędzy (7)

L 143/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.6.2009

(1)

(2)

(3)

lub

(4)

– Pozostałe

Wytwarzanie z (7): – przędzy z włókna kokosowego, – włókien naturalnych, – odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieuczesanych, ani w żaden inny sposób nieprzygo­ towanych do przędzenia, – materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub – papieru lub Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowa­ wczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kaland­ rowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowa­ nie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tka­ niny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu

ex Dział 52

Bawełna; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie z (7): – surowego jedwabiu lub odpadów jed­ wabiu, zgrzeblonego lub czesanego bądź inaczej przygotowanego do przędzenia, – włókien naturalnych, niezgrzeblonych ani nieuczesanych, ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przę­ dzenia, – materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub – materiałów do wytwarzania papieru

od 5204 do 5207

Przędza i nić bawełniana

od 5208 do 5212

Tkaniny bawełniane

– Zawierające nitkę gumową – Pozostałe

Wytwarzanie z pojedynczej przędzy (7) Wytwarzanie z (7): – przędzy z włókna kokosowego, – włókien naturalnych, – odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieuczesanych, ani w żaden inny sposób nieprzygo­ towanych do przędzenia, – materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub – papieru lub Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowa­ wczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kaland­ rowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowa­ nie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tka­ niny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu

6.6.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 37 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.